Karolina Palmberg

Upplev en bättre hälsa

Hälsa definieras av WHO redan 1948 som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom”. Det innebär att begreppet hälsa är flerdimensionellt. Arbeta med hälsofrämjande arbete, prevention, syftar till att främja hälsa och stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. 

Detta genom att stärka tilltron till den egna förmågan och öka kontrollen över den egna hälsan. För att detta ska kunna uppfyllas måste människan ges förutsättningar att kunna påverka de faktorer som kan begränsa dessa möjligheter.

En process som hjälper människor att uppleva en känsla av sammanhang liksom ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. KASAM, mäter känsla av sammanhang, alltså i vilken utsträckning man har en känsla av tillit till sin egna förmåga att möta motgångar, vilket kan kopplas till upplevt välbefinnande och hälsa. Känsla av sammanhang skapar tillhörighet till gruppen och är en viktig del i behandling av trauma och läkande från ohälsa och sjukdom. För Hippokrates och Platon var hälsa ett helhetsperspektiv där både kropp och själ ingick och detta ligger väl det närmaste vi kan komma sanningen om vad hälsa är.

Hälsa hero mobil

Vägen till god hälsa

Hur skapar jag hälsa om jag har en ätstörning?

Mitt sätt är Kundaliniyoga i kombination med självmedkänsla, ACT – acceptans and commitment theory, writeyourself metoden, EFT – knackningar och en schysst måltidsordning. Vi är disponerade att söka problem men vad händer om vi istället söker efter det som redan fungerar och det som ger oss välbefinnande och lycka? 

Tillfrisknande kan ses som en god vän som du i den akuta fasen behöver hålla nära kontakt med. Ditt andetag, dina tankar och känslor berättar osanna historier om hur värdelös och misslyckad du är då du äter saker som du hittat på är farliga eller onyttiga eller skadliga på ett eller annat sätt.

Perspektivbyte handlar om att, en god vän ger dig inga råd eller svarar på hur du ska göra utan lyssnar och finns där när du behöver en hand att hålla i och en kram eller ett medhåll att världen är emot dig.

 Sinnet, själen och kroppen, ger dig tillgång till den potential du behöver för att leva ett fysiskt och själsligt spänstigt liv med psykologisk trygghet och flexibilitet. 

Hjärnstyrka handlar för mig om självledarskap, egenmakt och resilience, att komma igen när det inte riktigt går som vi hade tänkt. Hjärnstark genom yoga handlar om att använda att vara medvetet närvarande och använda de resurser som finns. Att be om hjälp när det behövs och att vilan och återhämtning är lika viktiga delar i att leva ett meningsfullt liv.

Lifehack för god hälsa

Egentligen är mitt enda lifehack för god hälsa detta  YOGA ♥ Coaching = sant,  för att skapa ditt drömliv, fritt från ätstörningar och självskadande beteenden och den enda du kan lita på är dig själv och lita på din egna förmåga, du skapar dina tankar som skapar känslor och beteenden. Detta gäller oavsett om du har hälsa eller ohälsa, du kan skapa vad du vill. 

oavsett hur vi vrider och vänder på olika fakta, tankar, ångest och oro så är det i ditt huvud det skapas och det är också i ditt huvud som det kan ske en förändring. 

Jag säger inte att det är lätt eller ens enkelt men jag säger att det går att skapa hälsa.  Yogan fungerar på samma sätt, ett långt djupt andetag skapar dissonans mellan då och nu och nu och sen, vilket ger dig möjlighet att välja vad du ska tänka, känna eller säga.

Förebygga ohälsa och stress

Genom att öva på din egna förmåga, göra mer av det som fungerar,  skapa tillit till dig själv så kan du förebygga ohälsa och stress. 

  • Bara du kan älska dig själv och din kropp
  • Bara du kan använda din egen kraft att ändra på dina tankar.

Genom att  börja ta plats i ditt egna liv, hittar dina egna gränser och att du genom andning och rörelse bygger din kropp inte utifrån och in utan inifrån och ut.

  • Rörelse – fysisk aktivitet, handlar om att du gör andra saker med din kropp än det du är van vid.
  • Relation – till dig själv och andra, börja använda andra ord, tänka andra tankar,  – omformulera dina tankar och känslor så de passar in i den nya situationen du nu befinner dig i.
  • Riktning- vilket mål har du ? Viktigt att målet är väldefinierat och SMART så du vet när du är framme och kan fira!!

Yoga & Meditation

Att yoga och meditera är för sinnet och dina tankar som en dusch för din kropp. Yoga handlar om att träna upp medvetenheten och närvaro. Att medvetet jobba med självmedkänsla, är att sätta gränser för vad jag tycker är okey men också att utmana mig själv och utforska mina rädslor, uthållighet och det okända. Om vårt nervsystem är i obalans så kan det orsaka sömnstörningar, brist på koncentration, oro och ångest och problem med matsmältningen.

Verktyg inom hälsa

Få hjälp med praktiska verktyg så som EFT och Write Yourself.

Med enkla tekniker kan vi påverka tankar, känslor och beteenden. I en tänkande miljö står det självständiga tänkandet i fokus och jag lyssnar utan att avbryta. Professionell coaching enligt ICF. Acceptans and commitment theory, för perspektivbyte och acceptans av inre obehag. Compassion/ Självmedlkänsla – En metod att förstå hur vi kan vara självsnälla. EFT tapping och Write yourself är ytterligare komplement.

Varma ord från kunder

”Efter att jag väl bestämde mig för att genomföra programmet, har jag inte ångrat mig en sekund. Med Karolinas underbara pepp fick hon mig att känna mig superbra. Hon lyckades öppna mina ögon och fick mig att se alla mina framgångar, stora som små. Aldrig trodde jag att jag efter 10 veckor skulle tycka att godis smakade illa!” 


– Sofia

”Karolinas erfarenhet guidar mig på ett säkert sätt från det omöjliga till det möjliga. Ett liv i sockerrus till ett sockerfritt liv. Det stannar inte vid 10 veckor men det är en bra början på en livsstilsresa”
 


– Fd. Sockerberoende numera sockerfri.

”Du är en förebild och jag vill vara som du…hahah..nja kanske som du säger..leva mitt liv utifrån mina passioner och drömmar och hitta det jag brinner för varje dag. Att ha en egen coach är guld värt inte en vän eller kompis de håller oftast bara med..en coach är en person som undrar finns det verkligen inte ytterligare ett perspektiv eller flera? Tack för att du är du och hjälper oss som behöver coaching och yoga i kombination, ett sätt att se livet på ett annat sätt.” – GG

Samarbetspartners

Senaste blogginlägg inom hälsa

Hur effektivt är yoga? Yoga visar positiva effekter på allmän hälsa, som stresshantering, psykisk hälsa, sömn och balans. Studier indikerar till exempel …

Bli frisk från ätstörning med hjälp av traumateorier, yoga och mentalträning I min blogg handlar inläggen oftast om hur du kan med …

Mirakelkur för själen. En text om att bli frisk från en ätstörning. Min text handlar om Anna som hamnat i ätstörningens isvak …

Behöver du råd inom hälsa?
Kontakta mig så hjälper jag dig

Du når mig enklast på telefon, antingen smsa eller ring. Om jag inte svarar så ringer jag upp snarast.

Föreläsning och workshops

Föreläsning & Workshops

Mina föreläsningar kännetecknas av min förmåga att fånga publiken i medveten närvaro och göra det svåra och komplicerade enkelt. På ett enkelt sätt förklara forskning och litteratur så du kan omsätta den i praktiken. Målet är att du som medverkar tar med dig tankar som du kan använda för kraftfulla resultat.

Rådgivning med Karolina Palmberg

Rådgivning

Är du orolig för dig själv eller någon annan och behöver du rådgivning i din situation? Boka in  ett 1a kostnadsfritt samtal (20 minuter) med mig. När du ringer så lyssnar jag och tillsammans kartlägger dina behov i ditt nuläge och lyssnar på dina önskemål om hjälp. Med detta som underlag planerar vi tillsammans hur vi kan utforma ett samarbete och upplägg som stämmer överens med din målbild. 

Coaching

En professionell coachrelation finns när coaching omfattas av en affärsmässig överenskommelse som tydliggör båda parternas ansvar. En professionell coach förbinder sig att tillämpa ICF:s kärnkompetenser och  ICF:s etiska riktlinjer. Coaching är samspel mellan coach och klient i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar att maximera sin personliga och professionella potential.