Ätstörningar

Ätstörning är ett samlingsnamn på flera olika psykiatriska diagnoser kopplade till mat, vikt och kroppsuppfattning. För enskilda personer kan problemen ta sig olika uttryck men för att vi ska förstå vad vi pratar om så använder jag mig av DSM 5 och några andra begrepp som jag tycker kompletterar DSM 5 manualen. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, femte upplagan, är 2013 års uppdatering av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, det taxonomiska och diagnostiska verktyget publicerat av American Psychiatric Association.

Ingen är sin vikt – spelar ingen roll om du är underviktig, överviktig eller normalviktig för ditt värde sitter inte i vikten utan i dina tankar och känslor om kroppen och vikten  och vad det i sin tur skapar för tankar och känslor och beteenden och styr dina tankar känslor och beteenden av vikten så kan det handla om en ätstörning.

De olika typerna:

  • Selektiv ätstöring
  • Anorexia Nervosa
  • Bulimia Nervosa
  • EDNOS
  • Ortorexi
  • Hetsätningsstörning
  • Övervikt/ fetma

 

Selektiv ätstörning

Selektiv / Undvikande/restriktiv ätstörning eller på engelska: 

ARFID: Avoidant Restrictive Food Intake Disorder är en form av ätstörning som inte är kopplad till kroppsform och önskan om viktminskning. Drabbar främst yngre barn 8-13 år 

Den som har ARFID äter ett mycket begränsat urval av livsmedel och/eller för lite mat totalt sett. Barn med ARFID får inte i sig tillräckligt med näring i förhållande till behov, vilket ofta leder till näringsbrist och de ökar inte i vikt och växer inte som de ska.

Anorexia Nervosa

Anorexia nervosa kännetecknas av ett otillräckligt energiintag och en låg kroppsvikt, ofta i kombination med överdriven motion, och en rädsla för att gå upp i vikt. I diagnosen ingår även en störd kroppsupplevelse med avseende på vikt eller form. Många mår dåligt psykiskt och lider av ångest, nedstämdhet eller depression.

Ortorexi

Ortorexi är ingen formell diagnos, utan ett begrepp som i vetenskapliga sammanhang har betecknat ett överdrivet fokus på nyttig kost. Men i Sverige har begreppet kommit att få en delvis annan innebörd, vilket lett till viss förvirring.

– I Sverige har det blivit ett mediefenomen som handlar mer om överdriven träning, vilket inte ingår i ordets ursprungliga innebörd eller hur det används i andra länder, det som ingår i ortorexi begreppet återfinns i underkategorier till Anorexia Nervosa. 

Bulimia nervosa

Kännetecknas av hetsätning, äter onormala mängder mat äts under en begränsad tid, en upplevelse av att ha förlorat kontroll över ätandet. I diagnosen ingår även ett kompensatoriskt beteende för att inte gå upp i vikt, till exempel genom kräkningar, missbruk av laxermedel, fasta eller överdriven motion.

Hetsätningsstörning

Hetsätningsstörning kännetecknas av upprepade episoder av hetsätning, men utan kompensatoriskt beteende.

https://karolinapalmberg.se/det-du-behover-veta-om-hetsatningsstorning/

EDNOS

Andra specificerade ätstörningar (tidigare kallat ”ätstörningar utan närmare specifikation”) är ett samlingsbegrepp för ätstörningar som inte uppfyller kriterierna för någon av de ovanstående diagnoserna. Lidandet vid dessa övriga ätstörningar är oftast minst lika allvarligt som vid anorexi, bulimi eller hetsätningsstörning.

Övervikt och fetma

är inte en ätstörningsdiagnos, men jag ser att det är samma förändrat ätbeteende och samma konsekvenser av svält och kompensation och över/ hetsätning. Övervikt är ett tillstånd som kan öka risken att utveckla fetma. Fetma är en kronisk sjukdom som ofta kräver långsiktig behandling och uppföljning. Övervikt och fetma ökar risken för typ 2-diabetes, cancer och hjärt-kärlsjukdom, men även social stigmatisering och dess konsekvenser. För barn och unga med övervikt och fetma är risken stor att övervikt och fetma kvarstår i vuxen ålder, men också att det påverkar den fysiska och psykiska hälsan. För gravida kvinnor innebär övervikt och fetma, förutom en risk för deras hälsa, även ökad risk för graviditets- och förlossningskomplikationer och negativ påverkan på barnet.

Sockerberoende

Ämnet är en het potatis och det finns många åsikter om det ens finns eller om det är ett beroende eller inte, oavsett vad du tror så är SUG och Socker ett bekymmer för dig eftersom du upplever det och då finns det!

Och min åsikt är om  ALLT vi tycker som triggar hjärnans belöningssystem och skapar en känsla av JAG MÅSTE HA TILL VARJE PRIS då är det ett bekymmer. 

Jag tänker att sockerberoende kommer från ett SUG- där kroppen signalerar oavsett anledning att den behöver ENERGI. Ibland behöver kroppen och hjärnan verkligen snabb energi för att överleva men endast där och då är det livsviktigt. Ibland behöver den något annat men blivit kidnappad att tro att socker och snabba kolhydrater är lösningen.