Hjälp mot selektiv ätstörning

När ett barn eller ungdom uppvisar ett selektivt ätande skapar det oro hos anhöriga, eftersom det inte handlar om en ” vanlig ätstörning”. Arfid, den selektiva ätstörningen är en form av ätstörning som inte är kopplad till kroppsform och en önskan om viktnedgång och drabbar oftast yngre barn i åldern 8-13 år.

Med ett påverkat ätbeteende och bristande energiintag, som leder till ett eller flera av följande:

  • signifikant viktnedgång, eller utebliven förväntad viktuppgång hos barn och ungdomar som fortfarande växer
  • signifikant näringsbrist
  • behov av sondnäring eller näringstillskott för att bibehålla kroppsvikten
  • inverkan på psykosocial funktion.

Vanligaste frågorna om Selektiv ätstörning

Selektiv-atstorning.png

Hur drabbas familjen:

Familjen kan bli socialt isolerad Svårt att äta någon annans mat eller på annan plats. En frustration över att det inte går att äta allt - allting blir krångligt skam över att barnet inte äter

Vad kan familjen göra:

Skapa en regelbunden måltidsordning av de produkter/ livsmedel som fungerar Kartlägga produkter / livsmedel så att de blir tillräckligt många att laga måltider och mellanmål på, Ta en sak i taget- fokusera på det som fungerar och göra mer av det. Acceptera att det är ett problem

Kika över vilket ansvar som är vems?

Föräldrarna ansvarar för att det finns det som kan ätas och barnet ansvarar för att äta på de tider som kommit överens om.

Ge det tid.

Öva på olika maträtter exempelvis kan pizza, bli en toast eller en macka med samma pålägg servera alla livsmedel separat- tänk taco-style så kan alla plocka det de vill

Samsjuklighet NPF / Ätstörning.

8 procent av alla som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) har också en ätstörningsdiagnos Adhd: Bulimi och Hetsätningsstörning Autism: Anorexi eller övervikt/ fetma.

50% med en NPF diagnos har en Ätstörningsproblematik

Det är alltså här det blir problem med den selektiva ätstörningen, eftersom den inte kan förekomma i samsjuklighet med NPF diagnoser.Enligt preliminära resultat från en svensk långtidsstudie hade en tredjedel av de barn som tidigare fått diagnosen Anorexia Nervosa har i själva verket Arfid.

Senaste blogginlägg inom Selektiv ätstörning

Hög ärftlighet bakom utveckling av ätstörningen ARFID: Tvillingstudie Det pågåe mycket ny och spännande forskning om ARFID/ Selektiv ätstörning och forskaren Lisa …

CEDI publicerar ny forksning om Arfid, selektiv ätstörning Idag publicerade CEDI den första tvillingstudien om ARFID, Selektiv ätstörning som visar att 70–85% …

Ätstörningsbehandling vid NPF och ARFID Ätstörningsbehandling vid NPF och ARFID var temat på årets vårmöte på Svenska Ätstörningssällskapet (Swedish Eating Disorder Society, …

Arfid den selektiva ätstörningen. När ett barn eller ungdom uppvisar ett selektivt ätande skapar det oro hos anhöriga,  eftersom det inte handlar …

Du är inte ensam
Kontakta mig så hjälper jag dig

Du når mig enklast på telefon, antingen smsa eller ring. Om jag inte svarar så ringer jag upp snarast.

Föreläsning och workshops

Föreläsning & Workshops

Mina föreläsningar kännetecknas av min förmåga att fånga publiken i medveten närvaro och göra det svåra och komplicerade enkelt. På ett enkelt sätt förklara forskning och litteratur så du kan omsätta den i praktiken. Målet är att du som medverkar tar med dig tankar som du kan använda för kraftfulla resultat.

Rådgivning

Är du orolig för dig själv eller någon annan och behöver du rådgivning i din situation? Boka in  ett 1a kostnadsfritt samtal (20 minuter) med mig. När du ringer så lyssnar jag och tillsammans kartlägger dina behov i ditt nuläge och lyssnar på dina önskemål om hjälp. Med detta som underlag planerar vi tillsammans hur vi kan utforma ett samarbete och upplägg som stämmer överens med din målbild. 

Coaching

En professionell coachrelation finns när coaching omfattas av en affärsmässig överenskommelse som tydliggör båda parternas ansvar. En professionell coach förbinder sig att tillämpa ICF:s kärnkompetenser och  ICF:s etiska riktlinjer. Coaching är samspel mellan coach och klient i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar att maximera sin personliga och professionella potential.