Karolina Palmberg

Hjälp mot anorexia

Anorexia Nervosa är en välkänd sjukdom som är känd i den medicinska litteraturen sedan 1689. Anorexi utmärks av aptitförlust, låg kroppsvikt, störd kroppsuppfattning och en rädsla för att gå upp i vikt.  

Ett förändrat ätbeteende är en av de första beteendeförändringar som sker. En person med anorexi äter i samma takt under hela måltiden, de äter linjärt. För en linjär ätare som behöver äta snabbare kan det leda till att personen tappar kontrollen över mängden mat hon äter och konsekvensen blir att äta mindre och mindre. 

Vanligaste frågorna om Anorexi

Vad är Anorexi?

Anorexi definieras av 3 olika kriterier i DSM-5. Ett otillräckligt energiintag i förhållande till behoven vilket medför en signifikant låg kroppsvikt med beaktande av ålder, kön, tillväxtkurva och kroppslig hälsa. Intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock, eller ett ihållande beteende som motverkar viktökning, trots att personen är klart underviktig. Viktfobi, anses vara det mest centrala fenomenet en panisk rädsla för att gå upp i vikt, trots en markant undervikt. Störd kroppsuppfattning, avseende vikt eller form och självkänslan är överdrivet påverkad av kroppsvikt eller form.

Går Anorexi att bota?

Det går att bli helt frisk från en Anorexi och de somatiska och mentala konsekvenserna som blivit som följd av svälten går tillbaka vid en normal kroppsvikt, regelbundet och tillräckligt ätande samt roliga saker att göra, delaktighet i sociala sammanhang och aktiviteter. Tiden är en viktig faktor i att bli frisk, det tar tid att återställa en kropp från svält och tid att skapa ett hållbart ätbeteende. Att söka hjälp tidigt bidrar till mindre lidande och kortare vårdtider.

Vad kan jag göra?

Är du anhörig eller drabbad så är det viktigt att skaffa er korrekt information och fakta om vad det innebär att ha en ätstörning. Fakta och forskning om svält och ätbeteende, fysisk aktivitet och tvångsmässig träning. Information om att maten är medicinen och din uppgift som drabbad är att äta. Genom ett regelbundet och tillräckligt ätande och att hitta din struktur, dina rutiner och ditt sätt att äta på så skapar du ett starkt självförtroende, en god självkänsla och en positiv självbild vilket i sin tur skapar friskhet. Måltidsordning är A och O – frukost, lunch middag och 2-3 mellanmål, är det som min erfarenhet säger leder till normalisering av ätbeteende och en normal vikt och inga konstiga ätstörda tankar. Microvanor och smart planering, jobba med att vara sin egen schyssta kompis, enligt Compassion modellen och att välja utifrån Acceptans och Commitment teorin (ACT) av nuläget.

Varför är det fokus på vikten?​

I många samtal till mig undrar föräldrar och anhöriga varför det ofta är så mycket fokus på vikten i en behandling eller i möte med olika läkare eller terapeuter. Kroppsvikten är det enda objektiva mätpunkten som vi alla kan förhålla oss till och ger en bra indikator på följsamhet till behandlingen och matschemat vilket ger en känsla av kontroll och en möjlighet att nå en normalvikt med viktuppgång på + 0,5- 1 kilo varje vecka. Klienter med en ätproblematik är upptagna av en enda sak: vad kommer hända med min vikt? Detta gäller alla diagnoser utom den selektiva ätstörningen. Att skjuta upp den viktigaste frågan av dem alla till något senare är ett misstag. Alla vill veta om behandlingen kommer att innebära att de kommer tappa kontrollen över vikten. Eftersom klienterna har tappat bort de naturliga hunger och mättnadskänslor så vet de inte, vad, hur mycket och när det är dags att äta.

Vad beror oron på?​

Ofta oroar sig anorektiker att de ska gilla maten och inte kunna sluta äta och blir överviktiga på grund av det. De oroar sig också för att inte orka kompensera med aktivitet och kräkningar och att de kommer att bli tjocka och orörliga. En högst befogad tanke och oro men inte särskilt realistiskt eftersom de sakta med säkert lär kroppen att lita på hunger och mättnad signalerna igen. Oro skapas också av att kroppen är i svält och då är oro för att överleva en befogad oro när matintaget är lågt och den fysiska aktiviteten är hög. Oro skapar också tvångstankar och tvångshandlingar, att kontrollera väldigt få repetetiva betenden skapar falsk kontroll och ännu mera oro.

Vad finns det för strategier?​

Första strategin mot att bli frisk är en acceptans av nuet, att du eller någon är drabbad och att det är så det är just nu.
Yoga och mindfulness är också hjälpsamma strategier som främjar självledarskap och egenmakt, bidrar till glappet mellan att agera och reagera och ger utrymme för att hinna tänka nya tankar innan de automatiska tanakrna drar igång ett nytt varv med ångest och orostankar, depression och tvångstankar och handlingar som konsekvenser av svält och hets och överätningar.
Att välja att arbeta med beteendeförändringar och microvanor är smarta strategier, acceptera att mat är medicin och att viktuppgång är hjälpsamt i att tillfriskna. Medveten närvaro skapar också effekter på en djupare nivå än den kognitiva då cellerna repareras . En korrekt andning och belut fattade utifrån ett lungt nervsystem ger ökad neuroplasticitet.

Senaste blogginlägg inom Anorexia

Att bestämma en målvikt En bra start är att börja med att prata om hur allting hänger ihop är på att kunna …

Hur påverkas kroppen av en ätstörning? Vad händer med kroppen när man inte äter och hur påverkas kroppen av en ätstörning? Många …

Du är inte ensam
Kontakta mig så hjälper jag dig

Du når mig enklast på telefon, antingen smsa eller ring. Om jag inte svarar så ringer jag upp snarast.

Föreläsning och workshops

Föreläsning & Workshops

Mina föreläsningar kännetecknas av min förmåga att fånga publiken i medveten närvaro och göra det svåra och komplicerade enkelt. Jag förklarar påett enkelt sätt forskning och litteratur så du kan omsätta den i praktiken. Målet är att du som medverkar tar med dig tankar, lösningar och funderingar  som du kan använda för kraftfulla resultat i din verksamhet.

Rådgivning med Karolina Palmberg

Rådgivning

Är du orolig för dig själv eller någon annan och behöver du rådgivning i din situation? Boka in ett 1a kostnadsfritt samtal (20 minuter) med mig. När du ringer så lyssnar jag och tillsammans kartlägger dina behov i ditt nuläge och lyssnar på dina önskemål om hjälp. Med detta som underlag planerar vi tillsammans hur vi kan utforma ett samarbete och upplägg som stämmer överens med din målbild. 

Coaching

En professionell coachrelation finns när coaching omfattas av en affärsmässig överenskommelse som tydliggör båda parternas ansvar. En professionell coach förbinder sig att tillämpa ICF:s kärnkompetenser och  ICF:s etiska riktlinjer. Coaching är samspel mellan coach och klient i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar att maximera personliga och professionella potential.