Karolina Palmberg

Föreläsning om ätstörningar

Mina föreläsningar kännetecknas av min förmåga att fånga publiken i medveten närvaro och göra det svåra och komplicerade enkelt genom på ett enkelt sätt förklara forskningen och litteraturen så du kan omsätta den i praktiken. Målet är att du som lyssnar tar med dig praktiska tankar som du kan använda för kraftfulla resultat i ditt möte med dig själv eller med de som du möter i ditt arbetsliv. 

Jag håller ofta föreläsningar och workshops inom ämnen ätstörningar och självskadebeteende, självmedkänsla och självledarskap, motivation att göra en förändring och vidmakthålla den där grunden är Acceptance and comittment theory (ACT) samt hur du kan arbeta med microvanor och kraftfulla samtal.

Hur hjärnan och kroppen fungerar vid svält och kompensation?

Processen via Maslows behovstrappa. med de 5 olika utvecklingsstegen. 

 • Mat är medicin
 • Trygghet
 • Kärlek, respekt och gemenskap
 • Självmedkänsla 
 • Självförverkligande

   

Föreläsningar och workshops är baserade på senaste forskningen och beprövad erfarenhet.

Föreläsning mobil

För vilka håller jag föreläsning och workshops?

Drabbade av ätstörning och deras anhöriga

 • Bemötande: Du som anhörig som vill ta tag i problemen kan ha svårt att nå fram och kan bli bemött med ilska eller tystnad. Att vara anhörig betyder att du är nära någon som är drabbad – men det är inte du som är sjuk. Detta pratar vi mycket om när jag träffar familjer, vem är sjuk och vem vill hjälpa till och vad kan de göra? Förutsättningar för anhöriga skiljer sig också åt beroende på vem som är sjuk, ett barn eller en ung vuxen, en partner eller en förälder.
 • Medberoende och hur det går att bryta och vilka hjälpsamma strategier som finns. Det är svårt att vara anhörig till någon som är drabbad av en ätstörning. Lögner och förnekelse gör det svårt att hjälpa, men det går.  
 • Mat som medicin och måltidsordning och matschema. 
 • Fakta och information om ätstörningar och självskadande beteenden. 
 • Att det går att bli helt frisk, återhämtning och bakslag.

Bemöta Barn och unga i och utanför skolan

Vi vuxna har en tendens att berätta för barn och ungdomar hur vi ser på världen och om våra erfarenheter. Vad vi egentligen vill förmedla bottnar sig oftast i en känsla av oro. Vi vill förmedla omsorg och omtänksamhet och ändå blir det så fel.

I en workshop med mig pratar vi om hur du kan:

 • Skapa en tänkande miljö. En miljö där de kan känna sig välkommen. Hur du kan skaffa dig information om situationen, uppmärksamma och uppskatta den som kommer och vill berätta.  
 • Hur du kan vara närvarande och intresserad och ha ett ödmjukt självledarskap. 
 • Skapa ett schysst bemötande och att använd ord som alla förstår. 
 • Hur du kan möta dina medmänniskor där de är och vad de kan förstå just du och där skapar tillit till att de ska lyssna på dig och förstå vad du förmedlar så blir mötet äkta och på riktigt.

Näringsliv och offentlig sektor & föreningar

Generation Z är vår framtid och på väg in i arbetslivet. Flexibilitet och socialt ansvarstagande prioriteras högt av denna ständigt uppkopplade generation som växt upp med internet. Z-generationen beskrivs ofta som idealister, individualister och entreprenörsdrivna. Det är den första generationen som levt hela sina liv uppkopplade. 

Att förstå generation Z handlar om att skapa en schyssta arbetsmiljö där de älskar att jobba på distans, de vill bestämma själva, de vill ha frihet och har starka värderingar, de fnissar lite i smyg åt mossiga förslag.

Just say`in, de är Coolare än de coolaste du känner & de vet att de är vår framtid.

De mår också väldigt dåligt och att veta hur du kan bemöta denna generation skapar dig som arbetsgivare, ledare i idrottsföreningar eller i andra sammanhang en fördel och ett förtroendekapital.  Att bemöta utifrån hälsa och friskvård, hållbarhet i livspusslet, använda verktyg som självmedkänsla och ACT samt Maslows behovstrappa ger dig fördelar som andra saknar.

Mina föreläsningar & workshops

Föreläsning om ätstörningar

En föreläsning om ätstörningar och självskadande beteenden. Forskning och litteratur, en historisk återblick, nutida diagnoser och hur det ser ut nu 2023 i samhället och inom vården. vilka behandlingsalternativ finns det och vad är hjälpsamt?
Vilka är de kliniska riktlinjerna och vilken hjälp finns det att få? 

Vad kan anhöriga göra och vilka verktyg passar och kan du göra själv och vad kan du be om hjälp med? 

En interaktiv föreläsning baserad på 20 års arbetslivserfarenhet. Denna föreläsning kan anpassas i längd och innehåll till dig som behöver den. 

Passar bra inom yrkesutbildningar och elevhälsa, för er som möter de med ätproblematik men inte arbetar inom specialistvården.

Yoga, meditation och andning

Yoga handlar om att träna upp medvetenheten och närvaro. Att medvetet jobba med självmedkänsla, är att sätta gränser för vad jag tycker är okey men också att utmana mig själv och utforska mina rädslor, uthållighet och det okända. 

Vårt nervsystem påverkas av stress och där kan yogan hjälpa till medveten närvaro, avslappning och djupare sömn. Om vårt nervsystem är i obalans så kan det orsaka sömnstörningar, brist på koncentration, oro och ångest och problem med matsmältningen.

Vi fokuserar på uppmärksamhet och på rytmen av andning och ljud. 

The innerwalk betyder att dirigera om vårt sinne, minimera inre konflikter och öppna upp för hälsa och livskraft.En annan effekt är att sinnesintrycken stärks.

Det är i den långa vilan som vi integrerar andetaget, de kraftfulla rörelserna och den medvetna närvaron.

Yoga är inget som kan beskrivas utan är upplevelsebaserad- kom och prova på!

Yoga, meditation, andning

Föreläsning om kroppen och hjärnan

Vi lever i ett kunskapssamhälle där kompetens, innovationsförmåga och kreativitet är nycklarna till framgång och nya vinnande idéer och du kan vara  superskicklig på att prata om bemötande och ha  många utbildningar och ett enormt driv. 

Ändå lyckas du inte med att nå dina mål och ändra dina ovanor. 

Denna förläsningen handlar om hur du kan vara hjärnstark och använda kroppens egna system för att ändra på det som inte fungerar och skapa dig ett starkt mindset och med hjälp av microvanor skapa och nå de mål du önskar. 

En workshop där du kan släppa på  prestige och tro att du vet bäst själv. 

Arbeta med perspektivbyte, teamwork och att bjuda in till samskapande och friskvård.

 • Var konkret.
 • Gå ifrån ältandet av vad som varit- prata i nutid ( presens)
 • Prata i jagform- jag tänker att… 
 • Jobba fram en lösning som passar de inblandade

Varma ord från kunder

”Efter att jag väl bestämde mig för att genomföra programmet, har jag inte ångrat mig en sekund. Med Karolinas underbara pepp fick hon mig att känna mig superbra. Hon lyckades öppna mina ögon och fick mig att se alla mina framgångar, stora som små. Aldrig trodde jag att jag efter 10 veckor skulle tycka att godis smakade illa!” 


– Sofia

”Karolinas erfarenhet guidar mig på ett säkert sätt från det omöjliga till det möjliga. Ett liv i sockerrus till ett sockerfritt liv. Det stannar inte vid 10 veckor men det är en bra början på en livsstilsresa”
 


– Fd. Sockerberoende numera sockerfri.

”Du är en förebild och jag vill vara som du…hahah..nja kanske som du säger..leva mitt liv utifrån mina passioner och drömmar och hitta det jag brinner för varje dag. Att ha en egen coach är guld värt inte en vän eller kompis de håller oftast bara med..en coach är en person som undrar finns det verkligen inte ytterligare ett perspektiv eller flera? Tack för att du är du och hjälper oss som behöver coaching och yoga i kombination, ett sätt att se livet på ett annat sätt.” – GG

Samarbetspartners

Senaste blogginlägg Övrigt

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.

Vill du boka en föreläsning eller workshop?
Kontakta mig så diskuterar vi möjligheter!

Du når mig enklast på telefon. Om jag inte svarar så ringer jag upp så fort jag har möjlighet.

Ätstörningsexperten-karolina-hero-mobil