Karolina Palmberg

Hjälp mot Bulimi

Bulimia nervosa kännetecknas av onormala mängder mat äts under en begränsad tid samtidigt som det finns en upplevelse av att ha förlorat kontroll över ätandet detta kallas för hetsätning. I diagnosen ingår även ett kompensatoriskt beteende för att inte gå upp i vikt, till exempel genom kräkningar, missbruk av laxermedel, fasta eller överdriven motion. Din hjärna styr hur du upplever att du är hungrig och att du är mätt.

Vanligaste frågorna om Bulimi

Bulimi.png

Vad är Bulimi?

DSM-systemet definierar hetsätning som att personen: Under en avgränsad tid (t ex inom 2 timmar) äter väsentligt mycket mer än vad de flesta personer skulle äta under motsvarande tid och omständigheter. Tycker sig förlora kontrollen över ätandet under episoden. Kontroll förlusten anses av många som ett centralt fenomen som länkar tillståndet till missbruk av alkohol eller droger. DSM 5-kriterierna kräver att både hetsätandet och de kompensatoriska beteendena förekommer i genomsnitt minst en gång i veckan under de senaste tre månaderna. Patienter med bulimia nervosa uppvisar betydande likheter med avseende på personlighetsfaktorer och personlighetsdrag. Det finns dock en klar överrepresentation av drag som impulsivitet, ångest och känslomässig instabilitet.

Går Bulimi att bota?

Mat är medicin och din uppgift är att äta! Genom ett regelbundet och tillräckligt ätande och att hitta din struktur, dina rutiner och ditt sätt att äta på så skapar du ett starkt självförtroende, en god självkänsla och en positiv självbild Måltidsordning är A och O – frukost, lunch middag och 2-3 mellanmål, är det som min erfarenhet säger leder till normalisering av ätbeteende och en normal vikt och inga konstiga ätstörda tankar.

Är du anhörig eller drabbad?

Är du anhörig eller drabbad så är det viktigt att skaffa er korrekt information och fakta om vad det innebär att ha en ätstörning. Fakta och forskning om svält och ätbeteende,hetsätning, kontrollförlust fysisk aktivitet och tvångsmässig träning. Personer med en ätproblematik är upptagna av en enda sak: Tankar på vad som kommer att hända med vikten. Alla vill veta om ett förändrat beteende innebära att de kommer tappa kontrollen över vikten. Eftersom en person med Bulimi har tappat bort de naturliga hunger och mättnadskänslor så vet hen inte hur mycket och när det är dags att äta, lägga till microvanor och smart planering, jobba med att vara sin egen schyssta kompis, enligt Compassion, självmedkänsla och att välja utifrån Acceptans och Commitment teorin (ACT)

Frisk från Bulimi:

Vad beror oron på?​

Ofta oroar sig bulimikerna att de aldrig mer ska få äta den mat som de gillar utan att få et tåterfall, eller bakslag i bulimisk tbeteende. Att de ska gilla maten och inte kunna sluta äta och blir överviktiga på grund av det. De oroar sig också för att inte orka kompensera med aktivitet och kräkningar och att de kommer att bli tjocka och orörliga. En högst befogad tanke och oro men inte särskilt realistiskt eftersom genom ett regelbundet och tillräckligt ätande, sakta och säkert lär kroppen att lita på hunger och mättnad signalerna igen.

Vad finns det för strategier?​

Yoga och mindfulness är också hjälpsamma strategier som främjar självledarskap och egenmakt, bidrar till glappet mellan att agera och reagera och ger utrymme för att hinna tänka nya tankar innan de automatiska drar igång ett nytt varv med ångest och orostankar, depression och tvångstankar och handlingar som konsekvenser av svält och hets och överätningar. ​

Senaste blogginlägg inom Bulimi

Hjälp jag kan inte sluta hetsäta Det är lätt att halka in på fel väg, att kliva in genom en ofarlig portal …

Diabulimi- Diabetes och Ätstörningar hör inte ihop Diabetes och Ätstörningar hör inte ihop.  Så vad är en Ätstörning: Fairburn och Walsh beskrev …

Kan jag ha bulimi utan att kräkas? Ja, du kan ha Bulimi utan att kräkas och definitionen enligt DSM5 är att du …

Du är inte ensam
Kontakta mig så hjälper jag dig

Du når mig enklast på telefon, antingen smsa eller ring. Om jag inte svarar så ringer jag upp snarast.

Föreläsning och workshops

Föreläsning & Workshops

Mina föreläsningar kännetecknas av min förmåga att fånga publiken i medveten närvaro och göra det svåra och komplicerade enkelt. På ett enkelt sätt förklara forskning och litteratur så du kan omsätta den i praktiken. Målet är att du som medverkar tar med dig tankar som du kan använda för kraftfulla resultat.

Rådgivning med Karolina Palmberg

Rådgivning

Är du orolig för dig själv eller någon annan och behöver du rådgivning i din situation? Boka in  ett 1a kostnadsfritt samtal (20 minuter) med mig. När du ringer så lyssnar jag och tillsammans kartlägger dina behov i ditt nuläge och lyssnar på dina önskemål om hjälp. Med detta som underlag planerar vi tillsammans hur vi kan utforma ett samarbete och upplägg som stämmer överens med din målbild. 

Coaching

En professionell coachrelation finns när coaching omfattas av en affärsmässig överenskommelse som tydliggör båda parternas ansvar. En professionell coach förbinder sig att tillämpa ICF:s kärnkompetenser och  ICF:s etiska riktlinjer. Coaching är samspel mellan coach och klient i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar att maximera sin personliga och professionella potential.