Karolina Palmberg

Ätstörningsexperten Karolina Palmberg

 • Du kan bli helt frisk från ätstörning och självskadande beteende. 
 • Du är inte din vikt.
 • Ätstörning sitter inte i vikten, den sitter i dina tankar och känslor om din kropp och din vikt.
 • Du kan du förändra dina tankar, dina känslor och kan du förändra ditt beteende.

Sedan 2001 har jag hjälpt drabbade och anhöriga att återta egenmakt och kontroll från ätstörning och självskadande beteenden. 

Är du drabbad själv eller anhörig till någon som är drabbad?

Då har du kommit rätt – välkommen till mig, 1a samtalet är gratis.

Karolina Palmberg profil

Anorexi

Anorexi innebär att personen försöker svälta sig för att gå ner i vikt, trots att man väger mindre än vad som är hälsosamt för sin längd och ålder.

Bulimi

Bulimi är en ätstörning som innebär att du hetsäter och sedan försöker göra dig av med maten.

Ortorexi

Ortorexi innebär att tankar kring kost och träning övergår till en besatthet till den grad att det blir skadligt för hälsan.

Hetsätning

Hetsätning innebär att du återkommande äter stora mängder mat på kort tid på ett sätt som du inte har kontroll över.

Fetma

Övervikt är när du väger så mycket att det kan vara ohälsosamt. Kraftig övervikt kallas fetma. Vid fetma ökar risken för en rad sjukdomar.

Sockerberoende

Sockerberoende är en mycket vanlig
ätstörning. Stort intag av socker kan leda till att du går upp i vikt, och ökar risken för sjukdomar.

Selektiv ätstörning

Selektiv ätstörning, även känd som ARFID, är en form av ätstörning där man äter ett mycket begränsat urval av livsmedel och/eller för lite mat totalt sett.

Bli frisk

Att bli frisk är ofta ens största önskan när man inte är det. Jag hjälper dig nå god hälsa genom en skräddarsydd handlingsplan och rådgivning.

Om du är drabbad

Hur går det till?

Hur samarbetar vi?

Du som anhörig

Som anhörig kan det vara tufft att se sin närstående kämpa med ätstörningar och självskadande beteenden.

Jag hjälper dig med:

 • Samtal om medberoende
 • Hur du kan prata med din anhöriga om din oro.
 • Vilka tidiga tecken du kan vara uppmärksam på och vad som kan vara nästa steg i er situation.

Övrig hjälp för ökad hälsa

Yoga & Meditation

Andning, kroppsställningar, mantra, meditation & fokus.

Yoga och meditationsklasserna erbjuder kraftfulla enkla rörelser och andningstekniker. Fokus och korrekt andning bidrar till ökad uthållighet, intelligens, intuition, medveten närvaro och ökad fysiska hälsa.

Fokus skapar lugna tankar, en möjlighet att ta sig an livets olika utmaningar och våga ställa de svåra frågorna och lyssna på de egna svaren utifrån ett neutralt läge.

Verktyg inom hälsa

Få hjälp med praktiska verktyg så som EFT och Write Yourself.

Med enkla tekniker kan vi påverka tankar, känslor och beteenden.

 • I en tänkande miljö står det självständiga tänkandet i fokus och jag lyssnar utan att avbryta. Tekniker som professionell coaching, acceptans av nuläget för perspektivbyte och acceptans av inre obehag och lidande. Compassion/ Självmedkänsla – En metod att förstå hur vi kan vara självsnälla och vår egna schyssta kompis.
 • Knackningar på triggerpunkter enligt EFT tekninker. 
 • Write yourself, att skriva för läkning är ytterligare komplement för ett öka välbefinnande.

Friskvård

Friskvård hos mig betyder, aktiva hälsofrämjande insatser, det vill säga att hålla sig frisk genom sunda levnadsvanor.

 • Fysisk aktivitet,
 • Regelbunden måltidsordning,
 • Goda sömnvanor och stresshantering.
 • Hälsofrämjande aktiviteter såsom Yoga och Mindfulness, coachande samtal, EFT, Tapping och utbildning i Write Yourself.

Vill du ha friskvård på ditt företag erbjuder jag yoga och meditation, stresshantering och workshop, utbildningar i hälsofrämjande insatser. 

Vänliga ord från klienter

”Karolina är kunnig, tydlig, varm och inkännande och kan både utmana och stötta samtidigt. Hon har varit en viktig person i det komplexa arbetet med ätstörningen och att få vår dotter att själv vilja må bättre. Karolina är en stabil kraft som vi alla känt trygghet i att träffa och kunna luta oss mot, även när det har varit väldigt jobbigt. Är tacksamma över att vi fick tid hos just henne.”

”Samtalen har med dig på ett sätt varit frustrerande men frustrerande på ett bra sätt. Ett sätt som får en att ifrågasätta sig själv och vad som är viktigt här i livet. Samtalen kunde ibland vara ganska okomplicerade, man kunde prata om livet i sin helhet. Det kan låta oväsentligt men oftast är det mycket runt omkring en som orsakar den osäkerhet man har kring sig själv och sin kropp. Att veta att jag är älskad oavsett gjorde mig mer självsäker. För att inte tala om hur mycket mer man får ut av livet när man vågar vara social och bara testa på saker istället för att låta en ätstörning styra ens val. Detta har varit avgörande för mitt tillfrisknande. Med små knep och råd har jag tagit mig längre än någonsin. Du Karolina har gett mig tillbaka livet! ”– Fd. Sockerberoende numera sockerfri

”Du är en förebild och jag vill vara som du…hahah..nja kanske som du säger..leva mitt liv utifrån mina passioner och drömmar och hitta det jag brinner för varje dag. Att ha en egen coach är guld värt inte en vän eller kompis de håller oftast bara med..en coach är en person som undrar finns det verkligen inte ytterligare ett perspektiv eller flera? Tack för att du är du och hjälper oss som behöver coaching och yoga i kombination, ett sätt att se livet på ett annat sätt.”

Samarbetspartner

Du är inte ensam
Kontakta mig så hjälper jag dig

Du når mig enklast på telefon, antingen smsa eller ring. Om jag inte svarar så ringer jag upp snarast.

Föreläsning och workshops

Föreläsning & Workshops

Mina föreläsningar kännetecknas av min förmåga att fånga publiken i medveten närvaro och göra det svåra och komplicerade enkelt.

Att på ett enkelt sätt förklara forskning och litteratur så du kan omsätta den i praktiken.

Målet är att du som medverkar tar med dig tankar som du kan använda för kraftfulla resultat.

Rådgivning med Karolina Palmberg

Rådgivning

Är du orolig för dig själv eller någon annan och behöver du rådgivning i din situation?

Boka in ett 1a kostnadsfritt samtal (20 minuter) med mig. När du ringer så lyssnar jag och tillsammans kartlägger dina behov i ditt nuläge och lyssnar på dina önskemål om hjälp.

Med detta som underlag planerar vi tillsammans hur vi kan utforma ett samarbete och upplägg som stämmer överens med din målbild. 

Coaching

En professionell coachrelation finns när coaching omfattas av en affärsmässig överenskommelse som tydliggör båda parternas ansvar. En professionell coach förbinder sig att tillämpa ICF:s kärnkompetenser och  ICF:s etiska riktlinjer. Coaching är samspel mellan coach och klient i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar att maximera sin personliga och professionella potential.