Ätstörningsexperten Karolina Palmberg

 •         Ingen är sin vikt! Ätstörning sitter inte i vikten
 •         utan i tankar och känslor om kroppen och vikten!

I 20 år har jag arbetat med människor som på olika sätt haft en ätstörning.

Jag har jobbat med barn, ungdomar och vuxna och pensionärer,

kvinnor och män, flickor och pojkar och med familjer, anhöriga.

 

Som Ätstörningsexperten Karolina Palmberg ser jag att det finns

en lucka i samhället. Ett glapp, mellan individer,

familjer och vården och det är det glappet jag vill fylla.

Genom att vara ett komplement ett samtalsstöd.

underlätta i de funderingar som finns

angående mat, vikt och kropp.

 

Ätstörningsexperten Karolina Palmberg:

 – En expert på ätbeteende, måltidsordning och livsstilhälsa.

ätstörningsexperten

      

Om du är drabbad:

Vad gör vi: 

 • Du berättar om din situation, och vi kartlägger nuläget
 • Vi stämmer av om du och din familj vill jobba med mig.

 

   Hur?

 •      Samtalen är digitalt eller på min mottagning i Farsta C.
 •      Samtalen utgår från en tänkande miljö där jag lyssnar utan att avbryta.
 •      Jag ställer kraftfulla frågor och vi tar reda på sanningar och fakta.
 •      Kartlägger föreställningar om mat, vikt, kropp.
 •      Hantera ångest, tvångstankar och depressioner som kommer av svält och överätningar.

 Anhörig:

 • Medberoende
 • Hur du kan göra för att vara hjälpsam.
 • Hur du pratar med dina barn/ungdomar/ anhöriga om din oro
 • tidiga tecken du ska vara uppmärksam på.
 • Vad som kan vara nästa steg i er situation

Frisk:

 • mat, ätbeteende, måltidsordning
 • fysisk aktivitet, vila/ sömn och återhämtning
 • Socialt- skola och arbete.

     Nästa steg:  Kontakta Ätstörningsexperten Karolina Palmberg:  070-2260746   

       https://karolinapalmberg.se/kontakta-mig/