Går det att bli frisk? Svaret är alltid JA!

Ortorexi mobil

Går det att bli frisk? Svaret är alltid JA! Det finns egentligen bara 2 frågor när det kommer till ätstörningar och självskadandebeteenden. Går det att bli frisk? En fråga anhöriga och drabbade frågar sig 1000 gånger varje dag. Det korta svaret är alltid JA! och den andra frågan är Kommer jag bli tjock? och svaret […]

Så blev jag frisk från min ätstörning

så blev jag frisk från min ätstörning

Så blev jag frisk från min ätstörning Det går att bli helt frisk från en ätstörning, det är viktigt att veta att det går att bli helt frisk, även om det är svårt precis när du är mitt inne i det som drabbad eller anhörig. Med detta inlägg vill jag säga att det går att […]

Extinction Burst – En förklaring till varför det blir sämre innan det blir bättre.

Coacha anhöriga

Extinction Burst – En förklaring till varför det blir sämre innan det blir bättre. Varför blir det sämre innan det blir bättre?  En ”extinction burst” kan beskrivas som att beteendena ökar i frekvens, intensitet, eller hur länge de håller i sig och är ett beteende som kommer precis innan ett annat jobbigt beteende försvinner.  Extinction […]

Bli frisk från ätstörning med hjälp av traumateorier, yoga och mentalträning

Bli frisk från ätstörning med hjälp av traumateorier, yoga och mentalträning

Bli frisk från ätstörning med hjälp av traumateorier, yoga och mentalträning I min blogg handlar inläggen oftast om hur du kan med hjälp av dina tankar, känslor och beteenden och bli frisk från ätstöring och självskadande beteenden. Genom perspektivbyte och att fokusera på personlig transformation/ förändring. Dina önskemål, ta reda på fakta och information du […]

Mirakelkur för själen- en text om att bli frisk

Mirakelkur för själen

Mirakelkur för själen. En text om att bli frisk från en ätstörning. Min text handlar om Anna som hamnat i ätstörningens isvak och som med min hjälp tar sig upp och lever idag ett friskt liv.  Underverk uträttar vi medan du väntar – mirakel tar lite längre tid Karolina Palmberg, Beteendevetare och Yogalärare, med 20 […]

Hjärnhälsa vad betyder det?

Hjärnhälsa vad betyder det? Den moderna hjärnforskningen visar att motion och träning får fullständigt ofattbara effekter på hjärnan, det organ som påverkas allra mest av att vi rör på oss.Kan man få tillbaka sina hjärnceller? Hjärnan har en mycket stor reservkapacitet så väldigt många hjärnceller har hunnit dö innan det börjar märkas, hjärnceller som inte […]

Att skapa sin egna hälsa

Att skapa sin egna hälsa. Hälsa definieras av WHO som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom” (WHO 1948). Det innebär att begreppet hälsa är flerdimensionellt. Arbeta med hälsofrämjande arbete, prevention, syftar till att främja hälsa och stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Detta […]