Karolina Palmberg

Visison 2027

Hela Sveriges hälsa.

Detta är min starka vision för de närmaste 3 åren. I min vision2027 vill jag:

att hela Sverige hälsa..R. att vi lyssnar på varandra och att vi utifrån ett folkhälsoperspektiv ser och fokuserar på det friska, det som fungerar och gör mer av det.

Att vi tillsammans verkar för ökad folkhälsa, att smalhets och sjuka ideal blir svagare och att starka friska hälsosamma tankar, känslor och beteenden får ta plats och utrymme. Jag tror på en framtid i framkant.

En samverkan över gränserna, där vi lyssnar på varandra utan att avbryta och att vi genom uppmuntran och uppmärksamhet inte konkurrerar med varandra utan nyttjar varandras styrkor. Sedan 2001, då jag officiellt startade mitt professionella arbetsliv har jag arbetat på olika sätt för att gör världen och jorden till en lite bättre plats att leva på.

Vision 2027 - Ätstörningsexperten

Samarbete och komplement

Att vara medskapare, medarbetare, en schysst kompis gentemot mig själv och andra. Att samarbeta utan konkurrens, och när jag har personalansvar eller skriver på stora projektkansökningar, letar jag alltid efter de som kan komplettera mig. 

Olikhet och det tvärprofessionella perspektivet är viktigare än enskilda idéer och tankar.

En tänkande miljö som är trygg

Att inkludera de 10 komponenterna som finns i en tänkande miljö, handlar om att säkra och trygga kvalitén på det vi tänker innan vi handlar. Plats, Uppmärksamhet, Likvärdighet, Lugn, Uppskattning, Känslor, Olikhet, Information, Uppmuntran och Laserfrågor, är komponenterna som kompletterar varandra och ger oss möjlighet att tänka egna tankar och fatta kloka beslut.

Mat =
Mental aktiv träning

Jag gillar akronymer och Mat är en sådan, som i Mental aktiv träning.

Med regelbunden måltidsordning, normaliserat ätbeteende, acceptans av nuläget, självmedkänsla inramat i en tänkande miljöer hjälper jag er att skapa trygga miljöer med mod, styrka och självförtroende och självkänsla skapar ni trygga sammanhang och att ni talar med varandra istället för att prata. Använda tystnader och pauser och att ni får möjlighet att lyssna på varandra utan att avbryta och skapa det liv ni alla vill leva utifrån er unika potential och det liv ni och vi vill leva innan vi dör.

 

”Efter att jag väl bestämde mig för att genomföra programmet, har jag inte ångrat mig en sekund. Med Karolinas underbara pepp fick hon mig att känna mig superbra. Hon lyckades öppna mina ögon och fick mig att se alla mina framgångar, stora som små. Aldrig trodde jag att jag efter 10 veckor skulle tycka att godis smakade illa!” 


– Sofia

”Karolinas erfarenhet guidar mig på ett säkert sätt från det omöjliga till det möjliga. Ett liv i sockerrus till ett sockerfritt liv. Det stannar inte vid 10 veckor men det är en bra början på en livsstilsresa”
 


– Fd. Sockerberoende numera sockerfri.

”Du är en förebild och jag vill vara som du…hahah..nja kanske som du säger..leva mitt liv utifrån mina passioner och drömmar och hitta det jag brinner för varje dag. Att ha en egen coach är guld värt inte en vän eller kompis de håller oftast bara med..en coach är en person som undrar finns det verkligen inte ytterligare ett perspektiv eller flera? Tack för att du är du och hjälper oss som behöver coaching och yoga i kombination, ett sätt att se livet på ett annat sätt.” – GG

Samarbetspartners

Behöver du råd inom hälsa?
Kontakta mig så hjälper jag dig

Du når mig enklast på telefon, antingen smsa eller ring. Om jag inte svarar så ringer jag upp snarast.

Föreläsning och workshops

Föreläsning & Workshops

Mina föreläsningar kännetecknas av min förmåga att fånga publiken i medveten närvaro och göra det svåra och komplicerade enkelt. På ett enkelt sätt förklara forskning och litteratur så du kan omsätta den i praktiken. Målet är att du som medverkar tar med dig tankar som du kan använda för kraftfulla resultat.

Rådgivning med Karolina Palmberg

Rådgivning

Är du orolig för dig själv eller någon annan och behöver du rådgivning i din situation?

Boka ett 1a kostnadsfritt samtal (20 minuter) med mig. När du ringer så lyssnar jag och tillsammans kartlägger dina behov i ditt nuläge och jag lyssnar på dina önskemål om hjälp. Med detta som underlag planerar vi tillsammans hur vi kan utforma ett samarbete och upplägg som stämmer överens med din målbild och dina önskemål. 

Coaching

En professionell coachrelation finns när coaching omfattas av en affärsmässig överenskommelse som tydliggör båda parternas ansvar. En professionell coach förbinder sig att tillämpa ICF:s kärnkompetenser och ICF:s etiska riktlinjer. Coaching är samspel mellan coach och klient i en tankeväckande kreativ process som inspirerar att maximera personliga och professionella potential.