Karolina Palmberg

Hjälp mot Ortorexi

Ortorexi definierades första gången 1997 som ”en patologisk besatthet av hälsosam kost”. Ortorexi är med andra ord en fixering vid mat och träning där individen blir besatt av att äta hälsosamt och träna. Ortorexi betecknar en fixering vid en ”hälsosam” livsstil, präglad av t.ex. överdriven träning och nyttigt ätande. Ortorexi har likheter med och överlappar till viss del med ätstörningarna, framför allt Anorexia nervosa, men är mer att betrakta som ett överdrivet uttryck för rådande samhälleliga trender och värderingar. 

Vanligaste frågorna om Ortorexi

Ortorexi.png

Vad är Ortorexi?

Ortorexi är ingen diagnos enligt DSM-5 men om du tittar dig omkring så är det många som stenkoll på kalorier in och ut. Strong is the new skinny – strong is the new fit. Hösten 2014 inträffade ett paradigmskifte i det vi kan kalla metoder för olika dieter. Periodisk fasta, äta mindre kalorier vissa dagar eller, under en del av dygnet eller veckan blev väldigt populärt framför allt hos män och när självsvälten blev manlig ansågs den inte längre som hysterisk eller fåfäng utan som en metod till lycka och välbefinnande. Identifiering av en ortorektiker kan ske genom att man beaktar känslo- och beteendemässiga förändringar som inte skiljer sig nämnvärt från övriga ätstörningar. Dock kan ortorektiker få samma fysiska symtom som anorektikern och bulimikern med bristfällig koncentrationsförmåga och muskelvärk.

Sociala symptom

De social konsekvenserna av en ortorexi blir stora och det är svårt för en ortorektisk person att bibehålla ett normalt socialt liv eftersom de inte kan äta samma mat som sina vänner, måste träna ofta och ha full kontroll över sin vardag. Den ortorektiska personen känner sig misslyckad, otillfredsställd om den inte har uppfyllt sina stränga och högst orealistiska mål avseende träning och mat . Medvetenheten om matens näringsinnehåll är hög och för högt kaloriintag kompenseras med att öka mängden träning Ortorektiska individer har egna definitioner av vad som är "hälsosamt". Dessa definitioner kan ändras så fort en ny diet eller livsstil omtalas. De söker vanligtvis hjälp för sina svält- och övertränings relaterade åkommor eller för psykiska ohälsa.

Går Ortorexi att bota?

Det går att bli helt frisk från en ortorexi och de somatiska och mentala konsekvenserna som blivit som följd av svälten går tillbaka vid en normal kroppsvikt, regelbundet och tillräckligt ätande, delaktighet i sociala sammanhang och aktiviteter. Att söka hjälp tidigt bidrar till mindre lidande och kortare vårdtider. Ortorektiker ser inte sjuka ut. Tvärtom ser de ut att vara i toppform då de ofta är vältränade och bryr sig om sitt yttre. På livsstilsrelaterade frågor får de toppresultat eftersom de sällan röker och dricker inte mer än marginellt. De bedriver regelbunden fysisk aktivitet och träning och är inte överviktiga.I själva verket är de underviktiga sett till proportion fettvikt i förhållande till fettfri vikt. De tränar för mycket och använder ofta diverse kosttillskott och/eller otillåtna substanser.

Vad kan jag göra?

Är du anhörig eller drabbad så är det viktigt att skaffa er korrekt information och fakta om vad det innebär att ha en ätstörning. Fakta och forskning om svält, ätbeteende, fysisk aktivitet och tvångsmässig träning. Genom ett regelbundet och tillräckligt ätande, hitta struktur, rutiner och genom ditt sätt att äta på skapar du ett starkt självförtroende, en god självkänsla och en positiv självbild vilket i sin tur skapar friskhet. Information om att maten är medicinen och din uppgift som drabbad är att äta. Måltidsordning är A och O – frukost, lunch middag och 2-3 mellanmål, är det som min erfarenhet säger leder till normalisering av ätbeteende och en normal vikt och inga konstiga ätstörda tankar.

Vad händer i kroppen?

De mentala förändringarna orsakade av svält och oregelbundet ätande är : ångest, oro och depressioner. Ätandet blir skamfyllt, både att äta för mycket och för lite eller att överäta.. Mensen blir oregelbunden och att magen blir uppsvälld med förstoppning eller diareer, Hormonsystemet blir rubbat. Ett lägre blodtryck påverkar yrsel, din puls och kroppstemperatur sjunker. Blodcirkulationen försämras och kan göra så att du fryser, blir kall och blå om både händer och fötter. Du kan få mer kroppsbehåring, lanugohår. Uttorkning och onormalt låg halt av kalium i blodet, störd hjärtrytm samt lågt blodsocker, kan medföra svettningar, darrningar, hjärtklappning, koncentrationssvårigheter, irritabilitet och i allvarliga fall koma.

Vad finns det för strategier?​

Microvanor och smart planering, jobba med att vara sin egen schyssta kompis, enligt Compassion, självmedkänsla och att välja utifrån Acceptans och Commitment teorin (ACT)

Senaste blogginlägg inom Ortorexi

Interjuv Män med ätstörning Det har fattats ett perspektiv för mig , jag har inte tidigare hittat en man som jag kunde …

Har jag ortorexi- hur vet jag det? Ortorexi är ingen diagnos enligt DSM-5 men om du tittar dig omkring så är det …

Ortorexi att vara sjukligt hälsosam Äter du sunt och tränar flitigt? Det kommer säkert din kropp att tacka dig för. Men se …

Du är inte ensam
Kontakta mig så hjälper jag dig

Du når mig enklast på telefon, antingen smsa eller ring. Om jag inte svarar så ringer jag upp snarast.

Föreläsning och workshops

Föreläsning & Workshops

Mina föreläsningar kännetecknas av min förmåga att fånga publiken i medveten närvaro och göra det svåra och komplicerade enkelt. På ett enkelt sätt förklara forskning och litteratur så du kan omsätta den i praktiken. Målet är att du som medverkar tar med dig tankar som du kan använda för kraftfulla resultat.

Rådgivning med Karolina Palmberg

Rådgivning

Är du orolig för dig själv eller någon annan och behöver du rådgivning i din situation? Boka in  ett 1a kostnadsfritt samtal (20 minuter) med mig. När du ringer så lyssnar jag och tillsammans kartlägger dina behov i ditt nuläge och lyssnar på dina önskemål om hjälp. Med detta som underlag planerar vi tillsammans hur vi kan utforma ett samarbete och upplägg som stämmer överens med din målbild. 

Coaching

En professionell coachrelation finns när coaching omfattas av en affärsmässig överenskommelse som tydliggör båda parternas ansvar. En professionell coach förbinder sig att tillämpa ICF:s kärnkompetenser och  ICF:s etiska riktlinjer. Coaching är samspel mellan coach och klient i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar att maximera sin personliga och professionella potential.