Karolina Palmberg

Verktyg

I vår vilja att förändras finns det ett glapp mellan teori och praktik.Skillnaden mellan att vilja och att göra kan vara skillnaden mellan att misslyckas och lyckas med att utföra ett nytt beteende. Det finns många myter och missuppfattningar som säger att det är svårt att ändra en vana och uttrycket ” du kan inte lära en gammal hund att sitta” beskriver vår uppfattning om att förändra ett beteende så bra. I praktiken är det inte svårare att utföra en ny vana än att fortsätta med en gammal och invand. Det är metoden som behöver vara annorlunda. Istället för att skruva ihop en byrå med hammare och spik går det enklare med en skruvdragare och skruv.

Verktyg för hälsa

Vad är en microvana?

En microvana är en minimal förändring som ger maximalt resultat. Att skapa micro vanor handlar om att använda rätt metod och att bryta ner sina mål i minsta möjliga beståndsdel och fira varje gång du utfört din nya vana. Microvanor gör det möjligt att välja ett annat beteende. Microvanor skapar en brygga mellan den du är idag och den du vill vara.

Microvanor handlar om att VÄLJA ett beteende och krympa det så mycket som möjligt. STORA LÅNGSIKTIGA mål börjar i det lilla

En microvana är något du utför på ca 30 sekunder och kan användas för att nå vilket mål som helst, stora mål och drömmiga vanor. En microvana ska också alltid firas- en knuten näve i luften, ett YES! jag klarade det eller en subtil nick och ett leende.

Hur kan det vara hjälpsamt?

I samma sekund som du slutar med självkritik och börjar se dig själv med nyfikna utforskande ögon så har du möjlighet att att gå på upptäcktsfärd med dig själv och lyckas skapa microvanor som leder till resultat som du inte tidigare trodde var möjligt.Hemligheten, eller snarare tekniken, är att börja på lägsta möjliga nivå. 

Så hur går det då för mina klienter som jobbar på med sina olika microvanor – ett nytt mindset för att nå sina mål? Jo men det går sakta framåt och vi firar varje steg som tar oss närmare målet- stort och drömmigt!

Tips på vad du kan lägga till som en microvana att starta med:

Om målet är att göra någon slags medveten mindfulness andningsövning varje dag så kan  första micro vanan att säga högt ”Jag andas in och jag andas ut” och sedan vara nöjd med det och nästa dag göra samma också.

Vilka verktyg kan hjälpa dig bli frisk?

Att förändra ett beteende handlar om att använda sig av olika hjälpsamma tekniker och under mina 20 år har jag samlat ihop följande som är hjälpsamt att bli frisk från en ätstörning. 

Dessa är: professionell Coaching. ACT, compassion, Write yourself ,mat som medicin, en tänkande miljö och EFT. Du kan läsa mer om dem nedan.

Verktyg jag använder och rekommenderar

hur pratar vi med barn om övervikt och fetma?

ACT

Acceptance and commitment theory är 3e vågens KBT och jobbar med våra mest inrotade föreställningar, hur det ska vara och hur du tänker, känner och handlar.

ACT handlar om våra grundvärderingar och vår innersta önskan om hur vi vill leva våra liv. Det är inte alls enkelt och lätt utan mödosamt och jobbigt att utmana tankar, känslor och vi låter därför bli att göra det vi innerst inne vet att vi behöver göra för det är på kort sikt mer belönande att låta bli. Alla människor har ett lidande och bär på smärtsamma minnen, händelser och tankar och känslor om vad som har hänt eller vad du har känt i en viss situation.

Du kan inte med viljan göra dig kvitt smärtan du kan endast lindra den och se till att du TROTS smärta och lidande lever ditt liv fullt ut. Smärta och lidande är 2 helt olika saker. Du är inte din smärta eller ditt lidande. Att acceptera att livet är smärtsamt är det första du kan göra för att leva ett liv lite mer fritt från smärta och lidande. Du kan börja här och nu och ta dig ur de tankar som smärtar dig och skapar mera lidande.

Compassion

Din hjärna är din bästa kompis! och ett var de mest hjälpsamma verktygen är att vara självsnäll. Att behandla sig själv som en schysst kompis och att påminna sig om att sinnet är en hjälpare istället för en stjälpare.

Kognitiv beteendeförändring- gör något annorlunda, kartlägg dina resurser, kroppen är där din själ och hjärna bor och ägna dig åt menings full sysselsättning, mat är mat och det regelbundna ätande är hjälpsamt, ät en portion per person. 

Om du  vill utsätta dig för ett dopaminpåslag så kan vi prata om det utifrån din 3 delade hjärna uppdelad i reptilhjärnan, amygdala och pre- frontal cortex. 

Där reptilhjärnan är den del som utvecklades först och skyddar oss från fara. Amygdala är vårt känslocentra och prefrontal cortex sitter i pannloben och hjälper oss att fatta logiska beslut.När du börjar att känna dig orolig så aktiveras kortisol påslaget- kortisol aktiveras vid stress, och gör att du känner dig orolig, okoncentrerad och svårt att fokusera.

för att hitta till lugn och ro- oxciticyn så finns det många vägar dit. Beröring, långa djupa andetag, värme och vila och omtänksamhet om sig själv och andra. 

När oron kommer kan du välja att använda dig av uttrycket FAVVO:

Förståelse för situationen

Acceptans

Värme

Vänlighet och omtänksamhet.

Compassion
Write yourself mobil

Write Yourself

Ordet trauma kommer från grekiskan och betyder sår och kan beskrivas som den stora utjämnaren. Trauma drabbar oss oavsett vilka vi är, var och hur vi lever, oavsett ålder, kön, etnicitet, klass, sexuell läggning. Trauman innebär upplevelser så överväldigande att de blir omöjliga att integrera i våra befintliga kognitiva referensramar de bryter isär våra meningsskapande system och påverkar vår självbild. 

Skrivandet är ett kraftfullt verktyg för att stärka sin röst och ta makt över sitt liv. Skrivandet återskapa trygghet och egenmakt och med rätt vägledning kan vi skriva oss tillbaka till livet och till vår kraft. Writeyourself metoden är baserad på internationell forskning och vi kan skriva oss till våra röster och och våra berättelser, med våra berättelser stärker vi oss själva och andra och när vi äger våra berättelser så kan vi också skriva våra egna slut.

Mat som medicin

Att äta medvetet och använda mat och ätbeteende och måltidsordning för att leva ett frisk liv är en smart strategi. Varje dag ägnar vi ca 2.5 timmar åt att äta och det är lika viktigt HUR vi äter som VAD och NÄR. 

Forskning på ätbeteende visar att en portion är ca 350 gram och ska ätas på 12-15 minuter. 

Tar du pauser och lägger ner besticken så blir du snabbare mätt och äter en mindre portion totalt. Mat är den enskilt största faktorn som bidrar till vår hälsa eller ohälsa. Mat och ätande bygger fysisk och mental styrka. Om vi dessutom äter medvetet närvarande och använder oss av alla våra sinnen smak, hörsel, lukt, syn och känsel så får vi en komplett upplevelse av måltiden. VI aktiverar också oxytocin, serotonin och dopamin genom att förbereda oss på en lugn och rofylld stund i frånvaro av stress och jäkt.

Tänkande miljö mobil

En tänkande miljö

Nancy Klein skapade metoden Time to Think och i Sverige, kallar vi den en tänkande miljö. Vinsterna med att arbeta med en tänkande miljö är:

  • hög delaktighet,
  • starkt engagemang,
  • sprudlande kreativitet
  • avgörande effektivitet.


De Tio Komponenterna i en Tänkande Miljö och består av: 

Uppmärksamhet, Likvärdighet, Lugn,Uppskattning, Känslor, Olikhet, Information, Uppmuntran, Laserfrågor och Plats. 

Varje komponent är kraftfull i sig själv och tankarna blir inte bara information utan det skapas transformation och det självständiga tänkandet kan ske.

Att coacha i en tänkande miljö betyder att jag inte avbryter min klient utan jag litar på att klienten tänker bäst själv och jag bidrar inte med något om inte klienten specifikt vill det eller efterfrågar nästa fråga. Jag bidrar med mitt aktiva lyssnande, respekt för klienten och ett lugn som betyder att jag håller utrymmet åt den som tänker så att den kan tänka och jag som coach uppmuntrar till värdefulla tankar.

EFT (Knackningar)

Knackning /Emotional Freedom Techniques som härstammar från TFT, tankefältsterapi.

Den jag använder mest är mindful tapping, eftersom man samtidigt som man knackar på punkterna samtidigt fokuserar på sina upplevelser och lyssnar inåt. Hur känns det i kroppen, vilka känslor och tankar kommer upp. Det är ett fint sätt att bli mer medveten om sig själv och vad som rör sig inuti. Knackningar åstadkommer förändringar i hjärnans limbiska system, det system som kopplas till våra känslor och metoden bygger på att stimulera kroppens meridianer påverkas hela kroppens energisystem och alla funktioner i kroppen.

Knackningar/tapping är en bra självhjälpsmetod, utan biverkningar, stör inte andra terapier utan underlättar istället och ger snabbare resultat.  Mycket av det vi håller kvar i livet, hålls kvar av känslomässiga skäl. Med knackningarna kan vi få en mer avspänd relation till det vi hållit i.

EFT

Varma ord från kunder

”Efter att jag väl bestämde mig för att genomföra programmet, har jag inte ångrat mig en sekund. Med Karolinas underbara pepp fick hon mig att känna mig superbra. Hon lyckades öppna mina ögon och fick mig att se alla mina framgångar, stora som små. Aldrig trodde jag att jag efter 10 veckor skulle tycka att godis smakade illa!” 


– Sofia

”Karolinas erfarenhet guidar mig på ett säkert sätt från det omöjliga till det möjliga. Ett liv i sockerrus till ett sockerfritt liv. Det stannar inte vid 10 veckor men det är en bra början på en livsstilsresa”
 


– Fd. Sockerberoende numera sockerfri.

”Du är en förebild och jag vill vara som du…hahah..nja kanske som du säger..leva mitt liv utifrån mina passioner och drömmar och hitta det jag brinner för varje dag. Att ha en egen coach är guld värt inte en vän eller kompis de håller oftast bara med..en coach är en person som undrar finns det verkligen inte ytterligare ett perspektiv eller flera? Tack för att du är du och hjälper oss som behöver coaching och yoga i kombination, ett sätt att se livet på ett annat sätt.” – GG

Samarbetspartners

Senaste blogginlägg inom Yoga & Meditation

S.N.H.K -sitt ner och håll käften. En text om att meditera utan att investera i dyra kurser. S.N.H.K -sitt ner och håll …

Hur effektivt är yoga? Yoga visar positiva effekter på allmän hälsa, som stresshantering, psykisk hälsa, sömn och balans. Studier indikerar till exempel …

Yoga och coaching, en superkraft när det kommer till att förändra vanor. Yoga  och coaching, en superkraft när det kommer till att …

Långa djupa andetag Fördelarna med att jobba med Långa djupa andetag är många, så hur har du det med din andning? Är …

Du är inte ensam.
Kontakta mig så hjälper jag dig

Du når mig enklast på telefon, antingen smsa eller ring. Om jag inte svarar så ringer jag upp snarast.

Föreläsning och workshops

Föreläsning & Workshops

Mina föreläsningar kännetecknas av min förmåga att fånga publiken i medveten närvaro och göra det svåra och komplicerade enkelt. På ett enkelt sätt förklara forskning och litteratur så du kan omsätta den i praktiken. Målet är att du som medverkar tar med dig tankar som du kan använda för kraftfulla resultat.

Rådgivning med Karolina Palmberg

Rådgivning

Är du orolig för dig själv eller någon annan och behöver du rådgivning i din situation? Boka in  ett 1a kostnadsfritt samtal (20 minuter) med mig. När du ringer så lyssnar jag och tillsammans kartlägger dina behov i ditt nuläge och lyssnar på dina önskemål om hjälp. Med detta som underlag planerar vi tillsammans hur vi kan utforma ett samarbete och upplägg som stämmer överens med din målbild. 

Coaching

En professionell coachrelation finns när coaching omfattas av en affärsmässig överenskommelse som tydliggör båda parternas ansvar. En professionell coach förbinder sig att tillämpa ICF:s kärnkompetenser och  ICF:s etiska riktlinjer. Coaching är samspel mellan coach och klient i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar att maximera sin personliga och professionella potential.