Hetsätningsstörning och ADHD

Hetsätningstörning och ADHD

Hetsätningstörning och ADHD, är en kombination som försvårar både behandling och tillfrisknande. Att ha ADHD och samtidigt ha en hetsätningsstörning skapar svåra komplikationer och kräver både erfarenhet och skicklighet hos vårdgivaren och ett mod hos den som är drabbad. Skickligheten ligger i att samtidigt ”ta hänsyn till respektive tillstånd” och samtidigt samverka tvärprofessionellt så att behnadling och vård blir på bästa sätt. ADHD och hetsätnigsstörning är 2 unika tillstånd som ska både behandlas separat och parallellt och tillsammans. 

ADHD

ADHD är en kognitiv funktionsnedsättning som påverkar hur en person fungerar i vardagen orsakat av: 

 • problem med att fokusera och bibehålla uppmärksamheten
 • svårigheter med impulskontroll
 • överaktivitet

ADHD är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning som påverkar personen från barndomen och livet ut. 

Orsakerna är inte kända men ärftlighet spelar roll 

I världen beräknas 5-7% ha ADHD 

ca 3 % av alla  vuxna har ADHD 

I Sverige har diagnostiseringen ökat. 

 

Hetsätningsstörning

Hetsätningsstörning är en egen diagnos och beskrivs ibland som den skamfyllda ätstörningen.

Skam, skuld och misslyckade försök att bli frisk på egen hand kan vara hindrande i att uppsöka behandling. Ibland går det så långt att det sker en acceptans av problemet och hetsätningsstörningen blir en del av sin personlighet och bekraktas som ett hopplöst fall som inte kan få hjälp.

Det är inte sant, det går at bli helt frisk från en hetsätningsstörning. 

1a steget ut ur en ätstörning är att justera ätbeteendet, till regelbundet och tillräckligt ätande, sedan följer jobbet med att justera allt annat du behöver jobba med: börja med en massa saker, sluta med vissa, lägga till och välja bort. 

Ätstörninen kan finnas kvar länge efter det att ätbeteendet och kroppsvikten har normaliserats, det mesta av en ätstörning sitter i huvudet i form av tankar och känslor och tar sig ett kroppsligt uttryck, det är oftast kroppen som någon med en ätstörning uttrycker missnöje med och mindre sällan huvudet eller sina tankar. 

Svält och dieter och bantning triggar en hetsätning och sedan följer det kompensatoriska beteendet inågon form som är olika för de olika diagnoserna. Ätstörning handlar om att hantera känlor och tankar- så rådet att skärpa sig eller att börja äta normalt är inget bra råd att ge. 

Att äta normalt betyder egentligen att våga äta så mycket och regelbundet vid varje tillfälle att kroppen själv regelerar hunger och mättnadskänslorna och inte att du väljer att äta på bestämnda tider eller efter externa signaler. 

Förändra ditt ätbeteende och och vägen ut ur en ätstörning kan börja. 

Normal äthastighet och normala portioner, jämnt fördelat under dagen skapar kroppssnälla tankar och beteenden.

ADHD och hetsätningsstörning

ADHD är en riskfaktor för att drabbas av hetsätningsstörnig. Det sannolika är att det är impulskontrollen eller avsaknad av impulskontroll somdriver hetsätningen. Flera kvinnor än män har uppmärksamhetsprobelm som följd av ADHD och detta kan också skapa problem i samsjuklighet med hetsätningsstörning. En annan aspekt kan vara obalans av Dopamin i kroppen, att vilja skapa Dopamin genom att hetsäta och samtidigt lindra ångesten med hetsätningar. En kort lindring som genast tippar över i skamoch skuld över ätbeteendet och att det blir en kontrollförlust som inte går att stoppa med hjälp av viljan, utan det behövs en beteendeförändring. 

ADHD och Hetsätning leder till fetma, då individen inte kompenserar för hetsätningarna, en person med båda tillstånden uppger också att de har en ätbeteende som pågår överlång tid och inte är avgränsat som exempevis hetsätning vid en Bulimi eller anorexia diagnos. 

Att vara drabbad av ADHD och Hetsätningsstörning är också en riskfaktor för att självmedicinera med alkohol och droger. I behandling gällerdet att sortera på vad som är vad och vilket område som först behöver behandlas och vad som kan göras parallellt coh samtidigt och vad som eventuellt kommer att lösa sig själv efter det att allt annat behandlats. 

Vad är hjälpsamt?

Jag fokuserar på att hjälpa till att skapa struktur och ordning i vardagen med utgångspunkt i ett regelbundet ätande. 

3 huvudmåltider och 2-4 mellanmål.

Skapa listor och schema över vad som är prio 1.2 3….. 

Utvärdera baksalag och misslyckande. En person med en samsjklighet i ADHD och Hetstrningsstörning har en tendes att överdriva det som misslyckas och inte se vad som faktiskt utförs, det som fungerar behöver vi göra mera av och det som inte fungerar behöver göras på annat sätt. 

Utbilda om sambanden och hur det ser ut och vad som är vad. 

enkla och tydliga instruktioner. 

Sammanfattning och enkla övningar baserat på MICROVANOR och professionell coaching med SMARTA MÅL som verktyg. 

Att övervinna en hetsätning av Christopher Fairburn.

Boken är ett veteskapligt utvärderat program som gjordes i svensk översättning 2017 och grundar sig i Kognitv beteende psykologi och har 3 utgångspunkter: 

 1. Öka funktionen
 2. Öka välbefinnandet
 3. Öka livskvalitén

Fokus i behandlingen ligger på att hitta lämpliga och givade alternativ till problematiska beteenden som leder till: 

 • ökad självkännedom 
 • ökad självinsikt

KBT grundar sig i grundläggande mekanismer som är allmängiltiga för alla människor.

Därav kommer det sig att CBT-e är en lämplig metod att använda vid behandling av ADHD och hetstärningsstörning.

6 anledningar till att äta

I många långa samtal pratar vi om anledningar till att ätaoch ibland kan det vara enkelt och hjälpsamt att skriva dem i en lista: 

 • tristäta
 • tokäta
 • tillsammansäta
 • trotsäta
 • tröstäta
 • tröttäta

Jag tänker att det finns många anledningar att använda mat som medicin, att självmedcinera med mat är lika vanligt som att maten blir hjälpsam och bekraktas som energi och bränsle för att kunna göra andra saker. 

Avsluningsvis vill jag säga: Hjälp finns- ta den.

Mer från kunskapsbanken

En av fyra barn med Npf diagnos blir hemmasittare En fjärdedel av eleverna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är hemma från skolan helt …

Rescilience, att komma igen Begreppet resiliens har olika betydelser beroende på det sammanhang där det används och förekommer inom olika kontexter så …

Influencers har ett stort ansvar. I augusti publicerade Expressen en  artikel serie på temat att trenden är att se så smal ut …

Går det att bli frisk? Svaret är alltid JA! Det finns egentligen bara 2 frågor när det kommer till ätstörningar och självskadandebeteenden. …

Du är inte ensam.
Kontakta mig så hjälper jag dig.

Du når mig enklast på telefon, antingen smsa eller ring. Om jag inte svarar så ringer jag upp snarast.

Föreläsning och workshops

Föreläsning & Workshops

Mina föreläsningar kännetecknas av min förmåga att fånga publiken i medveten närvaro och göra det svåra och komplicerade enkelt. På ett enkelt sätt förklara forskning och litteratur så du kan omsätta den i praktiken. Målet är att du som medverkar tar med dig tankar som du kan använda för kraftfulla resultat.

Rådgivning

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium. Totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur
personlig rådgivning.

Coaching

En professionell coachrelation finns när coaching omfattas av en affärsmässig överenskommelse som tydliggör båda parternas ansvar. En professionell coach förbinder sig att tillämpa ICF:s kärnkompetenser och  ICF:s etiska riktlinjer. Coaching är samspel mellan coach och klient i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar att maximera sin personliga och professionella potential. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *