Trenden handlar om att se så smal ut som möjligt

Expressen, Trenden handlar om att se så smal ut som möjligt

Trenden handlar om att se så smal ut som möjligt Sociala medier kokar: Är size 0 tillbaka? På nolltid har den kurviga trenden ersatts av 2000 talets mode och kroppsideal, skriver Amanda Rubensson i Expressen 2023-08-10 https://www.expressen.se/noje/trenden-handlar-tyvarr-om-att-se-sa-smal-ut-som-mojligt/ Varför gör ultrasmala modeller comeback under modeveckan? Sommaren 2023 var sommaren vi såg att sixe 0 gjorde comback […]

Vad ska jag äta på midsommar?

vad ska jag äta på midsommar?

Vad ska jag äta på midsommar? Maten är så central när vi firar våra högtider, men korta svaret är att du kan äta precis som du bruakr. Frukost, lunch, middag och 2- 3 mellanmål. Inget annat behövs. Det som behöver göras iförväg är att planera dagen tillsammans med de som du ska fira tillsammans med. […]

Vårdrapport av ätstörningsvård 2022.

mina tankar om vårdrapport

Rapport ätstörningsvård Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar har i samarbete med Johanna Levallius, psykolog och forskare har genomfört en enkätundersökning riktad till drabbade respektive närstående som har varit i kontakt med vården senaste året (2022) 400 personer, drabbade och närstående svarade på enkätundersökningen.   Syftet med studien var att kartlägga ätstörningen, vården samt upplevelser […]

Ätstörningar och Sorg

Ätstöringar och sorg med Karolina och Anna

Ätstörningar och Sorg Att som familje eller individ drabbas av en ätstörning innebär en sorg och en förlust, ibland kan de tkönnas som om yttreligare en person flyttat in eller när ätstörningen är på väg att lämna individen eller familjen, vad händer då? Detta inlögg är ett samtal om just det, och längst ner i […]

Hunger versus mättnad- vad är vad?

hunger versus mättnad

Hunger versus mättnad. Hunger versus mättnad, eller fri från hunger men ändå inte mätt, är du sugen eller har du tappat din aptit? Äter du för att du behövr äta eller äter du fastän du är mätt eller varför fortsötter du att äta?  I många av mina samtal pratar vi om att vara hungrig, respektive […]

Hur kan yoga vara hjälpsamt för att bryta tvångsmässig fysisk aktivitet?

Yoga och meditation

Hur kan yoga vara hjälpsamt för att bryta tvångsmässig fysisk aktivitet? De flesta som drabbats av ätstörningar och självskadande beteende använder fysisk aktivitet som kompensatoriska beteenden tillsammans med kräkningar och laxermedel. Fysisk aktivitet på rimlig nivå är hälsofrämjande och stärkande visar många studier men när den fysiska aktiviteten blir ångesttskapande istället för ångest och orosdämapande […]

Ätstörning påverkar hjärnan

Ätstörning påverkar hjärnan

Ätstörning påverkar hjärnan Kan ätstörning resultera i kroniska förändringar i hjärnan? Alltså förändringar som inte återställs när den drabbade tillfrisknar? Flera studier har visat på minskad volym av hjärnan, både av hjärnbarken och underliggande hjärnstrukturer, vid anorexia nervosa. Dessa minskningar tycks dock vara reversibla, det vill säga volymen återställs i takt med att vikten normaliseras. […]

Vi måste prata om fett, proteiner och kolhydrater

vi måste prata om fett, kolhydrater och proteinerr

Vi måste prata om fett, kolhydrater och proteiner Det kan låta drastiskt men det är en diskussion som vi behöver ha. Vad är grundläggande näringslära egentligen och varför behöver vi kunskaper om fett, kolhydrater och proteiner och varför behöver du äta tillräckligt och regelbundet för att klara av livets alla utmaningar. 365 dagar om året […]

Vad triggar en ätstörning?

Vad triggar en ätstörning? Svaret på vad som triggar en ätstörning är lika många som det finns personer med en ätstörning. Alla är unika och ingen är den andra lik och det finns inte heller ett generellt svar på frågan. Vad vi kan svara på är hur det kan vara att bli frisk genom att […]

Vad är en ätstörning och hur söker vi vård?

Vad är en ätstörning och hur söker vi vård? En ätstörning syns inte alltid utanpå och handlar aldrig om hur många kilo någon väger eller inte väger. De allra flesta med en ätstörning är normalviktiga. Det kan drabba alla, män, kvinnor, unga, gamla, barn eller vuxna. Det som kännetecknar en ätstörning är hur individen tänker […]