En av fyra barn med NPF diagnos blir hemmasittare

En av fyra barn med Npf diagnos blir hemmasittare En fjärdedel av eleverna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är hemma från skolan helt eller större delen av tiden. Det visar en ny undersökning från Riksförbundet Attention.  Sju till nio procent av skoleleverna i Sverige har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som till exempel adhd eller autism Det är en […]

Rescilience, att komma igen

Rescilience, att komma igen

Rescilience, att komma igen Begreppet resiliens har olika betydelser beroende på det sammanhang där det används och förekommer inom olika kontexter så som, individ-, system-, samhälls- och organisationsnivå. Genomgående och oavsett kategori eller nivå så är dock resiliens en beskrivning av, på ett eller annat sätt, förmågan att stå emot och klara av en förändring, […]

Influencers har ett stort ansvar.

Influencers har ett stort ansvar. I augusti publicerade Expressen en  artikel serie på temat att trenden är att se så smal ut som möjligt med flera olika artiklar och många som engagerade sig. Jag fick frågan om de jag träffar påverkas av den här typen av innehåll och svarade såhär:  Karolina Palmberg är beteendevetare och […]

Ätstörningsexperten Karolina Palmberg intervjuar Anna Parfa, grundare av Sorgelinjen

Ätstörningsexperten Karolina Palmberg intervjuar Anna Parfa, grundare av Sorgelinjen

Ätstörningsexperten Karolina Palmberg intervjuar Anna Parfa, grundare av Sorgelinjen Anna Parfa är en intressant och kompetent person som arbetar med sorg i olika former på ett effektivt och skonsamt sätt. Ett samtal som berör och handlar om hur sorgen tar sig uttryck, vad osm är viktigt på riktigt och varför det går att säga att […]

31 dagar i Juli

31 dagar i Juli

31 dagar ijuli, alla hjälpsamma på sitt sätt. Ätstörningar tar inte semester och jag har under 31 dagar delat inlägg varje dag på mitt konto: #ätstörningsexperten. Juli är indelat i 6 olika ämneskategorier där varje ämne har varsin dag.  I 31 dagar har jag snurrat mellan de olika pusselbitarna som jag tänker behövs för att […]

Skrivterapi: Så kan enkla övningar hjälpa dig med gamla trauman

Skriv för att läka

Skrivterapi: Så kan enkla övningar hjälpa dig med gamla trauman Genom att skriva ner det du tänker, känner eller vill säga så kan vi börja ta oss själva på allvar. Det vi tänker, känner eller vill säga blir inte bara tankar som snurrar runt i huvudet utan blir till en viktig text som du kan […]

Compassionfokuserad terapi

compassion, sjlvmedkänsla

Compassionfokuserad terapi Compassionfokuserad terapi är en teknik som du kan använda för att bemöta sig själv och andra.  En förståelse för hur vår 3 delade hjärna fungerar för att skydda oss ifrån lidande och faror, men ibland blir det tvärfel och vi behöver sitta ner och reflektera, behålla lugnet i svåra situationer och modigt möta […]

Skriv för att läka, men vad ska jag skriva om?

Skriv för att läka

Skriv för att läka, men vad ska jag skriva om? Metoden är framtagen för skrivande efter trauma och andra svårigheter, men kan även användas i andra sammanhang för att föra röst, val och egenmakt tillbaka till den som skriver. För att vägleda människor i att använda skrivandet som ett verktyg för självreflektion, återhämtning, och för […]

Knack, knack: en text om Tapping

EFT: Emotional Freedom Technique

Knack, knack: en text om Tapping Under våren har jag gått en utbildning till att bli certifierad Tapping Instruktör, en gedigen utbildning i att lära mig att använda knackningar/tapping på meridianer, energikanalerna i kroppen.   Knackning som metod har funnits i mer än 30 år under olika namn. Mest känd är EFT, Emotional Freedom Techniques som […]

Självmedkänsla – varför är det viktigt?

compassion, sjlvmedkänsla

Självmedkänsla – varför är det viktigt? Är du ofta onödigt självkritisk och tänker negativa tankar om dig själv? Det kan vara tecken på att du behöver öva på din självmedkänsla. Utövandet av självmedkänsla kan ändra ditt sätt att se på dig själv och gynna din hälsa – både fysiskt och mentalt. Begreppet självmedkänsla kommer från […]