Övervikt och fetma hos våra 4a åringar

fetma hos 4a åringar ökar en tallrik med pommes

Övervikt och fetma hos våra 4a åringar Övervikt och fetma är alltmer vanligt förekommande bland unga i världen och en av de främsta orsakerna till förlorade levnadsår. I artiklen i läkartidning från Läkartidningen. 2021;118:21107  skriver författarna att  förebyggnade och tidiga insatser behövs.  Det beräknas finnas 150 miljoner barn med fetma i världen har gjort att  WHO bedömer att  barnfetma […]

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar Övervikt och fetma är inte en ätstörningsdiagnos, men jag ser att det är samma förändrat ätbeteende och samma konsekvenser av svält och kompensation och över/ hetsätning. Övervikt, BMI 25 + är ett tillstånd som kan öka risken att utveckla fetma. Fetma, BMI 30+ är en kronisk sjukdom som […]

Hur pratar vi med barn om övervikt?

hur pratar vi med barn om övervikt och fetma?

Hur pratar vi med barn om övervikt? Att prata om sin oro är det modigaste samtalet vi kan ha, att visa omsorg och att se och lyssna på varandra är vackert med också otroligt svårt. I många år har jag och Mia Ånemyr på varsitt håll och även tillsammans jobbat för frågan om hur vi […]