Ätstörningsexperten

Som #ätstörningsexperten ser jag att det finns en lucka i samhället. ett glapp, mellan individer, familjer och vården och det är det glappet jag vill fylla genom att vara ett komplement, ett samtalsstöd för att stötta upp och underlätta i de funderingar som finns angående att bli frisk, funderingar kring mat, vikt och kropp.

Vad är nästa steg i att söka hjälp, motivera till vård, eller tillsammans göra en planering och skapaförutsättningar för ett friskt och hållbart liv?

Spela videoklipp

Jag hjälper dig till ett friskare liv

20 års erfarenhet

Efter studier på Lunds Universitet,  blev det en examen i Filosofie Magister i Beteendevetenskap.  Allt jag lärt mig på universitet 5 års studier i teori, fanns här nu i praktiken, hjärnan, kognitiv psykologi, pedagogik och sociologi.  

2001-2013 arbetade jag som behandlare på  AB Mando med klinisk behandling, vård-, kvalitet- och konceptutveckling. 

Jag har jobbat med barn, ungdomar och vuxna och pensionärer, kvinnor och män, flickor och pojkar och med familjer, anhöriga och med far och morföräldrar. 

2014-2018 utvecklade jag Ätstörningszonen på  Tjejzonen.  Ett mejl och chattstöd. 

2018 och 2019 var jag vårdutvecklare på Dala ABC i Falun.  Vi sparade ca 4 miljoner i vårdkostnader på 18 månader och kapade väntetiderna från 8 månader till vård inom 4 veckor.

2020 startade jag: karolinapalmberg.se och #ätstörningsexperten – här är jag ett professionellt samtalsstöd till familjer och drabbade av ätstörningar och självskadande beteende.

Jag forskar och är projektledare inom Primärvården på 10100 i Norrtälje, ämne Hetsätningsstörning och bemötande.

Professionellt samtalstöd

Jag vill träffa er i en trygg miljö, på era villkor och erbjuda något nytt och unikt, och tillsamman skapa kraftfulla resultat.

Vi träffas och pratar och ingen förändring behöver göras där och då utan vi gör en kartläggning av NUET och ser över vilka HINDER som finns och vad som behöver göras och vad som redan fungerar och vad ni ska göra mer av.

Mat är medicin och du/ ni behöver fakta och information och ett gott bemötande är A och O för att lyckas bli frisk från en ätstörning.

Som beteendevetare, yogalärare och professionell coach som coachar  jag föräldrar som är oroliga eller misstänker att deras barn/ ungdom har en ätstörning.

Jag coachar också dig som är drabbad.

Jag utbildar och föreläser för elevhälsan, ideella organisationer, idrottsklubbar, skolor och om utbildare på TUC Yrkeshögskola.

Handleder de som träffar patienter inom kommunen & specialistvård och primärvård.

Du som anhörig

Ledsna, trötta, uppgivna föräldrar eller anhöriga kontaktar mig för att prata och se vilket som är nästa steg, hur du kan söka hjälp, få information om vad en ätstörning är och hur svält och kompensation påverkar kroppen.

Du som förälder / anhörig får en möjlighet att berätta om din oro och dina funderingar och det utan att bli avbruten eller ifrågasatt, du som är drabbad berättar om ditt perspektiv – vi lyssnar på varandra i tur och ordning utan att avbryta och utan att komma med lösningar.

Det är svårt att vara anhörig till någon som är drabbad av en ätstörning. Maktlöshet att hjälpa, plågsamt att stå utanför, påfrestande,  hopplöshet, skuld och skamkänslor, listan kan göras lång på det som en anhörig känner och tänker. Lögner och förnekelse gör det svårt att hjälpa, men det går. De anhöriga som vill ta tag i problemen kan ha svårt att nå fram och kan bli bemötta med ilska eller tystnad.

Att vara anhörig betyder att du är nära någon som är drabbad – men det är inte du som är sjuk. Detta pratar vi mycket om när jag träffar familjer, vem är sjuk och vem vill hjälpa till och vad kan de göra? Förutsättningar för den anhöriga skiljer sig också åt beroende på om den som är sjuk är ett barn eller en ung vuxen, en partner eller en förälder.

Sagt om mig

”Efter att jag väl bestämde mig för att genomföra programmet, har jag inte ångrat mig en sekund. Med Karolinas underbara pepp fick hon mig att känna mig superbra. Hon lyckades öppna mina ögon och fick mig att se alla mina framgångar, stora som små. Aldrig trodde jag att jag efter 10 veckor skulle tycka att godis smakade illa! – Sofia

”Karolinas erfarenhet guidar mig på ett säkert sätt från det omöjliga till det möjliga. Ett liv i sockerrus till ett sockerfritt liv. Det stannar inte vid 10 veckor men det är en bra början på en livsstilsresa” Fd. Sockerberoende numera sockerfri.

”Du är en förebild och jag vill vara som du…hahah..nja kanske som du säger..leva mitt liv utifrån mina passioner och drömmar och hitta det jag brinner för varje dag. Att ha en egen coach är guld värt inte en vän eller kompis de håller oftast bara med..en coach är en person som undrar finns det verkligen inte ytterligare ett perspektiv eller flera? Tack för att du är du och hjälper oss som behöver coaching och yoga i kombination, ett sätt att se livet på ett annat sätt.”- GG

Du är inte ensam
Kontakta mig så hjälper jag dig

Du når mig enklast på telefon, antingen smsa eller ring. Om jag inte svarar så ringer jag upp så snart jag kan.

Föreläsning och workshops

Föreläsning & Workshops

Mina föreläsningar kännetecknas av min förmåga att fånga publiken i medveten närvaro och göra det svåra och komplicerade enkelt. På ett enkelt sätt förklara forskning och litteratur så du kan omsätta den i praktiken. Målet är att du som medverkar tar med dig tankar som du kan använda för kraftfulla resultat.

Rådgivning

Är du orolig för dig själv eller någon annan och behöver du rådgivning i din situation? Boka in  ett 1a kostnadsfritt samtal (20 minuter) med mig. När du ringer så lyssnar jag och tillsammans kartlägger dina behov i ditt nuläge och lyssnar på dina önskemål om hjälp. Med detta som underlag planerar vi tillsammans hur vi kan utforma ett samarbete och upplägg som stämmer överens med din målbild. 

Coaching

En professionell coachrelation finns när coaching omfattas av en affärsmässig överenskommelse som tydliggör båda parternas ansvar. En professionell coach förbinder sig att tillämpa ICF:s kärnkompetenser och  ICF:s etiska riktlinjer. Coaching är samspel mellan coach och klient i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar att maximera sin personliga och professionella potential.