We and Sports i Stockholm

We and Sports etablerar en samtalskontakt i Stockholm!


ATT FÅ HJÄLP SÅ SNABBT SOM MÖJLIGT NÄR MAN UPPTÄCKER ATT MAN HAR ÄTSTÖRNING ÄR EN AV DE VIKTIGASTE FRAMGÅNGSFAKTORERNA FÖR EN SNABB LÄKNING.

Köerna för att få hjälp till ätstörningsvård i Sverige är långa och nu kan We &Sport erbjuda en kontaktperson i Stockholm.

Genom vår nya kollega #ätstörningsexperten, Karolina Palmberg blir nu We & Sports etablerat i Stockholm.

Karolina har i snart 20 år arbetat med personer som på olika sätt haft en ätstörning; barn, ungdomar, familjer och övriga anhöriga. Karolina har varit med och startat upp flertalet ätstörningskliniker i olika länder och har mångårig erfarenhet från Svensk och utländsk ätstörningsvård.

Som #ätstörningsexperten ser Karolina att det finns en lucka i samhället. Ett glapp, mellan individer, familjer och vården och det är det glappet hon tillsammans med We & Sports nu vill fylla genom att vara ett kompletterande samtalsstöd för att stötta upp och underlätta i de funderingar som finns angående mat, vikt och kropp. Karolina hjälper familjer att lägga upp en plan framåt samt förbereder de familjer som behöver ta del av We & Sports behandlingsprogram.

De som är välkomna måste ha en egen vilja att bli inskrivna och önskan om tillfrisknande.

Vårt ansvar är att göra så inte fler mår dåligt mentalt och hjälpa dem som är sjuka. Det är ett ansvar som We & Sports tagit, nu tar vi nästa kliv i We & Sports utveckling ANTE ANDERSSON, INITIATIVTAGARE OCH ÄGARE TILL WE & SPORTS

Vill du komma i kontakt med mig: ring 070 2260746

eller mejla karolina@karolinapalmberg.se

http://karolinapalmberg.se/kontakta-mig/

https://www.weandsports.se/vi-pa-we-sports/

https://www.weandsports.se/blogg/nu-kan-vi-hjalpa-ungdomar-med-atstorning-i-stockholm/