Frågor och svar

Vad är en ätstörning?

Det finns olika typer av ätstöringar men gemensamt är en stark rädsla för att gå upp i vikt. En person med en ätstörning kontrollerar sitt ätbeteende och sin vikt, kompenserar på olika sätt och är upptagen med tankar på mat vikt och kalorier. Framförallt kännetecknas ätstörningar av hur man tänker och känner i förhållande till mat, ätande och sin egen kropp. Enligt DSM V manualen så finns det olika typer av diagnoser där de vanligaste är Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Eating Disorder Not Otherwise Specified EDNOS och Hetsätningsstörning.

Måltidsordning och regelbundet ätande

Nyckel till att bli frisk ligger i måltidsordningen, att äta regelbundet och tillräckligt jämnt fördelat över dagen så du inte hamnar i svält, överätning, hetsätning, eller annat kompensatoriskt beteende.

Går det att bli frisk?

JA! Enligt min erfarenhet så går att bli helt frisk, och inte längre vara upptagen av mat vikt och kompensatoriska tankar. Att vara drabbad av en ätstörningar kan vara förknippade med starka skuld- och skamkänslor som innebär att man drar sig länge för att erkänna dessa för andra – och sig själv. Att erkänna för sig själv och andra utgör viktiga steg på vägen mot tillfrisknad. Vad som är rätt behandling varierar från persontill person beroende på vad man har för problem och vad målsättningen är. Innan man påbörjar en behandling brukar det ske en utredning av problemen under några samtal för att underlätta planeringen av rätt vård.
Jag bedriver ingen behandling men kan hjälpa till med att motivera till vård och stötta anhöriga och närstående

Hjälp jag kan inte sluta äta

Känns det ibland som om hetsätning är en separat del av dig som du inte kan kontrollera?
En subtil känsla .. ”Unna dig något, du är värd det! Du har jobbat hårt. Livet ska njutas! Du vet att du kommer att hetsäta någon gång framöver så då kan du lika gärna göra det nu.. Ibland är känslan den aggressiv och SKRIKER….GÖR det NU!!!
Men sanningen är att suget kan upphöra, att du aldrig mera behöver hetsäta, men det kräver ett HELT nytt sätt att tänka och agera. Någon klok har sagt du kan inte lösa ett problem med samma lösning som du skapade problemet med.
Hetsätningsstörningen är vår senaste diagnos, som påminner om Bulimia Nervosa med återkommande perioder av okontrollerat ätande men med skillnaden att den som drabbats inte kompenserar sina hetsätningar med extrem motion eller på annat sätt.
Tänk INTE på choklad- En text om hetsätningsstörning.

kan jag vara smal och frisk?

JA!

BMI och vikt

JA!

[/row]