Svaret på vad som triggar en ätstörning är lika många som det finns personer med en ätstörning. Alla är unika och ingen är den andra lik och det finns inte heller ett generellt svar på frågan. Vad vi kan svara på är hur det kan vara att bli frisk genom att vi använder oss av traumateorier och traumamedvetenomsorg. Ett begrepp som innefattar förståelse om trauma och kunskaper om hur hjärnan fungerar nr den utsätts för potentiellt traumatiserade händelser. Genom ett förhållningssätt kan öka förståelse och på bästa sätt bemöta barn och vuxna som varit med om traumatiska händelser.

Hjärna är uppdelad i 3 delar: 

 • överlevnadshjärnan ( hjärnstammen) sköter våra automatiska funktioner så som hjärtslag och andning. Reagerar på fara och hot och sätter igång kamp och flyktreaktioner. En hypervaksam hjärna är snabb på att reagera och väcka överlevnadsfunktioner i stressfyllda situationer.
 • Känslohjärnan: limbiska systemet. Styr upplevelser av våra känslor. Skannar för fara och hot och sätter igång känslor som rädsla och ilska och varnar överlevnadshjärnan och den loiska hjärnan. Känslosamma minnen finns lagrade i hippocampus.
 • Den logiska hjärnan, prefrontal cortex, ansvarar för språket, minne och logiska processer, Detta område är blankt från födseln och utvecklas genom erfarenheter. Genom samspel med sin omsorgsgivare utvecklar hjärnan sin förmåga att reglera känslor. Hjärnan är formabar och fortsätter att utvecklas till 25 års ålder.

Genom att veta fakta om hjärnans olika delar så kan du använda kunskapen om dina reaktioner utifrån ett fakta baserat perspektiv istället för att ryckas med av dina känslor i amygdala eller i reptilhjärnan. Du kan genom att veta att genom flight- fight – freeze reflexen så förklaras ditt beteende när du gång efter annan utsätter dig för trauma genom att upprepa händelserna i dina tankar. Att veta detta gör att du kan skapa nya tankar, bilder, känslor och agera på annat sätt när tankarna kommer på det som du varit utsatt för eller det som du upplevt som starka känslomässiga reaktioner.

Att skapa upplevd trygghet görs på 4 sätt: 

 1. den fysisk tryggheten : exempelvis ditt hem/ boende.
 2. Känslomässig rrygghet: kan jag känna mig trygg fast jag är arg och ledsen? Hur reagerar andra?
 3. Social/ relationell trygghet: Vad ser, hör och känner jag som gör mig trygg?
 4. Kulturell trygghet: vad upplever jag i kulturen som gör mig trygg / otrygg?

 

Vad triggar en ätstörning?

Vad som är ett trauma är individuellt och behöver inte bara vara t ex våldtäkt, en bilolycka, ett dödsfall osv utan även mer ”vardagliga” saker. Som långvarig stress, för lite mat eller för mycket fysisk aktivitet. Alltså en ätstörning.

Utmattning tillhör gruppen traumasjukdom där trauma betyder skada och är en hädelse eller flera som skakar om, chockar så att förmåga att förstå att reda ut vad som hänt rubbas.

Trauma sätter sig i kroppen, i sinnet och andligt.
1. Sinnet behöver information vad som hänt = fakta om situationen både dina egena minnen och andras.
2. Kroppen behöver närvaro – att du är i din kropp och inte dissosierar dig eller distraherar dig med annat. Yoga eller midfulness istället för självskadandebeteenden.

3. Andligt, vi är andliga varelser och trauma har skadat dina energibanor.

 

Vad triggar en ätstörning?  Genom att addera 1+2+3 så skapar du läkning och blir inte triggad och fortsätter att hålla kvar traumat i kroppen och i sinnet.

Trauma medvetenomsorg, betyder att arbeta och uppmärksamma skadliga copingstrategier.
Dessa strategier används för att på ett så enkelt sätt som möjligt hantera världen och de upplevelser som du varit med om.

 • kämpa
 • lura, ljuga och manipulera
 • fly
 • följa/ pleasa

Det finns inget rätt eller fel sätt att hantera trauman på, det finns däremot bättre och sämre strategier och jag föreslår att genom att utbilda dig i trauma teorier och hur hjärnan fungerar så hittar du ditt sätt att hantera trauma på.

En läsvärd bok är:  KROPPEN HÅLLER RÄKNINGEN- erbjuder traumaspecialisten Bessel van der Kolk ett nytt perspektiv på trauma och går igenom innovativa behandlingar som öppnar nya vägar till återhämtning och skänker hopp om ett harmoniskt liv.

Modern forskning visar att den här typen av traumatiska upplevelser bokstavligen omformar både kropp och hjärna och försämrar de drabbades förmåga att känna glädje, engagemang, självkontroll och tillit.

https://www.adlibris.com/se/bok/kroppen-haller-rakningen-hjarna-sinne-och-kropp-vid-lakning-efter-psykiskt-trauma-9789198624618?gclid=CjwKCAjw1ICZBhAzEiwAFfvFhOXRPvxf6woWDCVUMnwd8cGUq0wOoNFhbnxi5MzK4Oc4oc-l9v_3ghoCba8QAvD_BwE

Vill du läsa mer om trauma och självläkning finns det en facebokklive i länken: https://karolinapalmberg.se/sjalvlakning-fran-emotionella-trauman/ och tillhörande blogginlägg.

En metafor för självläkning är som att förbereda jorden för att plantera något vackert. Det är nödvändigt.Att gräva genom marken, rensa från ogräsrötter så det nya friska och starka kan ta plats.

Här kommer 5 tips:

 1. vila värme och (om) vårdnad av sig själv
 2. skapa sköna rum – att genom att ha det ordnat omkring sig höjer vi energierna för att kunna läka och känna in det vackra. Använda naturen som ett rum, skapa kontakt med årstiderna och väder och använda växtkrafterna till läkning och allt det vackra
 3. inte jämföra dig med andra
 4. låt det se konstigt ut, gör det du behöver göra.
 5. Kundaliniyoga och prana : ishnan: kalla duschar – sadhana: daglig praktik  exempelvis: Kriya 4 U. https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.3ho.org%2F3ho-lifestyle%2Fhealth-and-healing%2Fkundalini-kriya-adjust-your-flow-four-us-you&data=02%7C01%7C%7Cbe6540def7a546587a1408d86f5f2480%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637381801702955697&sdata=hPxBC0CXBEByov3JSuyjC%2FDamVlnOGTWrGy6G%2BfilS8%3D&reserved=0

 

Written by: Karolina Palmberg

Leave A Reply:

No comments yet.