Gott nytt år och förhoppningar om att 2021 är året vi inte ställer in utan om! En text om vad vi kan göra när tuffa saker händer.

De som har det allra tuffast i denna nya tid är våra barn och framför allt våra tonåringar. Vi kan inte även om vi skulle vilja skydda dem från allt och hur kan vi som föräldrar tackla det som  drabbar ens barn?

Det är svårt att vara nära någon som har det kämpigt, kanske är ledsen och arg och besviken på livet och att det inte blir som det är tänkt och allting ställs nu på sin spets. Skolan stängs och alla aktiviter som de är vana vid att gå till är också inställda på obestämd framtid.

Hur ska vi våga fråga och prata om vår oro utan att skuldbelägga och öka på oron? 

Det är mänskligt  att känna och inget farligt, vi kan inte skydda oss från lidande och smärta men vi kan hantera känslorna och sätta ord på vad de betyder och vad det handlar om.

Om vi istället för att förmiska och säga det går över, visar empati och säger att jag finns här, om du vill prata. Jag är också ledsen och och orolig ibland.

Vi har alla känslor om att vi vill tillhöra och vara del av en flock, det handlar om att överleva som människa att bli accepterad och vara en del av och inte känna sig utstött. I tonåren är det naturligt att lämna den trygga flocken som familjen utgör och söka sig en ny flock och nya gemenskaper. Du som förälder har också gjort den resan och glöm inte bort det när du tänker på hur du ska hantera din tonårings tankar, känslor och handlingar.

Hur ska vi våga fråga och prata om vår oro utan att skuldbelägga och öka på oron? 

I en tänkande miljö har vi till vår hjälp komponenter som skapar en lyssnade miljö och några av dem kan vara hjälpsamma när vi ska lyssna och hjälpa våra barn och ungdomar:

  • Uppmärkamhet: när vi inte avbryter varandra så kommer det nya lösningar, nästan som av sig själv. Uppmärksamhet består av respekt för varandra och genuint intresse för vad vi tänker, känner och säger.
  • Lugn, att vi har ett inre lugn fritt från stress och brådska, vilket kan vara svårt om vi ska prata och lyssna på någon vi är oroliga för.  Men här kommer teknikerna in att skapa en medveten närvaro,ett inre tillstånd fritt från brådska eller stress.
  • Känslor som inte får uttryckas, gör det svårare eller rent av omöjligt att tänka, hjälp den du lyssnar på att våga uttrycka det som de känner.  
  • Information eller fakta: när vi inte har korrekt information eller fakta så kan vi inte heller fatta riktiga beslut. Hjälp den du lyssnar på att ta reda på korrekt fakta och information om de tsom oron handlar om.
  • Uppskattning, är den viktigaste komponenten och för mig handlar det om när jag lyssnar på någon att tänka kärleksfulla och uppskattande tankar. Även om någon berättar om något svårt, jobbigt eller besvärligt kan jag fortfarande tänka att framför mig finns en modig person som kämpar på med att försöka förstå och vill hantera livet på bästa sätt.

Och om du är orolig för någon behöver du vara en modig samtalsledare och du kan ta hjälp av förändringstrappans fem steg:

  1. Förnekelse – det här händer inte, man slår ifrån sig
  2. Försvar – jag gjorde så därför att…
  3. Förklaring – förklaringar om varför de gör som de gör
  4. Förståelse – då börjar man prata, att nå varandra
  5. Förändring – är när klienten vill göra något annorlunda

Sista tipset är att du ska vara konkret, gå ifrån ältandet av vad som varit. Prata i jagform och nutid samt att utifrån det jobba fram en lösning som passar dig och din familj.Det som upplevs som svårt i de samtal  är att det kan finnas så mycket skam kring att be om hjälp.

Att både föräldrarna och ungdomarna kan vara rädda för att bli avvisade eller inte tagna på allvar när de vågar be om hjälp, så de avstår heller än riskar att bli avvisade. 

Och kom ihåg det finns inga manualer för modiga samtal!

vi gör alla så gott vi kan och ibland behöver vi hjälp för att kunna göra annorlunda.

Behöver du eller någon du känner hjälp med att ta de modiga samtalen?
Hör av dig!

// Karolina 070-2260746

 

https://icfsverige.se/nr-4-coaching-som-verktyg-vid-a%CC%88tsto%CC%88rningar-och-psykologisk-oha%CC%88lsa/

https://www.klarhet.se/time-to-think!/10-komponenter-i-en-t%C3%A4nkande-milj%C3%B6-21020406

https://karolinapalmberg.se/?s=tyres%C3%B6+radion

Lämna ett svar