Sedan 2012 har professionell coaching varit det verktyg som jag använt mest i mitt dagliga arbetsliv. En kraftfull metod som består av en blandning av filiosofi, psykologi, språkvetenskap och pedagogik. Ungefär de ämnena  som jag pluggade på universitetet i slutet på 1900 talet.

Professionell coaching är en kvalificerad metod för att samtala med männikor som vill nå en förändring.

En professionell coach använder sig av coahingfärdigheterna: 

  • förtroende
  • närhet
  • total närvaro
  • aktivit lyssnade  och har ett helikopterperspektiv och ansvarar för processen, syftet och målet med samtalet.

Coaching enligt Internationell Coach Federation är : 
som ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera deras personliga och professionella potential.

Varför älskar jag då coaching som metod då jag är utbildad beteendevetare och utbildad i Motiverande samtal.

Vad är det som gör att just coaching är hjälpsamt? 

Jag älskar att vara medevetet närvarande i samtalet med klienten, aktivt lyssna på alla nivåer, inte avbryta, hjälpa till att soretera i röran som finns i klientens huvud och att utforma SMARTA MÅL förankrade i klientens Varför och värderingar och vilket syfte de behöver en professionell coach.

Vinsterna med coaching för klienterna är att de: 

  • ökar sin medvetenhet om sin situation- ökar ansvaret över situationen.
  • gör medevetna val- ger ökat fokus och närvaro
  • Skapar trygghet och tillit till den egna förmågan.

Jag älskar också det engagemang som blir i ett samtal när vi samtalar om viktiga saker, saker som berör, när klienten säger :

Att ha en egen coach är guld värt inte en vän eller kompis de håller oftast bara med..en coach är en person som undrar finns det verkligen inte ytterligare ett perspektiv eller flera? Tack för att du är du och hjälper oss som behöver coaching och yoga i kombination, ett sätt att se livet på ett annat sätt.”

Jag älskar också att klienterna GÖR saker och förändrar situationer som de tidigare suttit fast i och inte ser någon utväg ifrån.

Vill du veta mer om vad mina klienter säger om mig:

https://karolinapalmberg.se/sagt-om-karolina/

Vill du veta hur jag coachar anhöriga:

https://karolinapalmberg.se/coaching-for-anhoriga/

https://icfsverige.se/om-icf/

/ Karolina 070-2260746

 

Lämna ett svar