Känns det ibland som om hetsätning är en separat del av dig som du inte kan kontrollera?
En subtil känsla .. ”Unna dig något, du är värd det! Du har jobbat hårt. Livet ska njutas! Du vet att du kommer att hetsäta någon gång framöver så då kan du lika gärna göra det nu.. Ibland är känslan den aggressiv och SKRIKER….GÖR det NU!!!
Ibland händer det bara…utan att du vet, plötsligt står du där och äter….En del människor får fysiska symtom, som om deras kroppar behöver mera mat, och det enda sättet att får stopp på suget är att ge kroppen den precis det den behöver.
Men sanningen är att suget kan upphöra, att du aldrig mera behöver hetsäta, men det kräver ett HELT nytt sätt att tänka och agera. Någon klok har sagt du kan inte lösa ett problem med samma lösning som du skapade problemet med.
Hetsätningsstörningen är vår senaste diagnos, som påminner om Bulimia Nervosa med återkommande perioder av okontrollerat ätande men med skillnaden att den som drabbats inte kompenserar sina hetsätningar med extrem motion eller på annat sätt.

Men först några rader om hur hjärnan fungerar och hur du kan börja öva på att agera på ett annat sätt.
Först har vi det vi kallar den medvetna delen av hjärnan Pre-frontal Cortex. Den del du använder att tänka med- logik, analys och de intellektuella tankarna. Den andra delen är Reptilhjärnan, den del som utvecklades för 100 miljoner år sedan som använder känslor och associationer med fokus på överlevnad som taktik.
Inte logik och intellektuella resonemang vilket är hjälpsamt när du stiger rakt ut i gatan framför en buss
–då behöver du reagera snabbt och inte med logiken!
Din reptilhjärna är hjälpsam och fattar många fantastiska beslut utan att du ens är medveten om det. Reptilhjärnan drivs av känslor och associationer, så när du exempelvis hör en sång eller känner en doft, associerar hjärnan det med en känsla. Lukten blir associerad med en känsla i din hjärna och det har inget logiskt samband, här kommer kopplingen till hetsätning, maten har inget att göra med dina känslor utan bara en felkoppling av associationer och känslor i kroppen och hjärnan.
Det känns så bra – ja kanske men det känns inte så bra efter en hetsätning då skam och skuldkänslorna kickar in på att ett icke logiskt sätt. Ensamhet, hopplöshet och depressionen och ångesten som följer blir ofta starkare känslor än de känslorna som skapade hetsätningen från början.

Är det vana? Ja ibland så blir det en vana som känns familjär och bekant, som en rutin. Din reptilhjärna gillar när det är bekant och familjärt, det känner den till. Eftersom hjärnan då vet vad den ska förvänta sig och känslorna blir samma och sanna. Och för hjärnan blir säkerhet och trygghet lika med överlevnad. En isolerad vana som håller dig ifrån att utsätta dig för andra hot som kan bli mycket mera farliga, andra självskadebeteenden eller starka känslor som du inte vet hur du ska bemästra. Stressfulla situationer tolkas som hot och istället för att använda den logiska delen av hjärnan för att hitta logiska samband är reptilhjärnan blixtsnabb och tolkar obekväma situationer som HOT. De underliggande känslorna är frustration, otillräcklighet och kan omtolkas som hot mot överlevnaden, att inte räcka till och en rädsla av att inte få vara med. Då är det bättre att ställa sig själv utanför, så jag inte riskerar att uteslutas av andra.
Om du vid upprepade tillfällen associerar mat som en utväg från stressfulla situationer så associerar din hjärna det som jag är i en hotfull situation -jag använder mat och stressen försvinner. Så snurrar det på och så svårt att bryta då din hjärna tror att den gör dig en tjänst då den skickar signaler om fara och att du undkommer faran genom att äta.

Du kan aldrig tänka dig frisk från en hetsätningsstörning eller ätstörning !
Du kan inte resonera dig frisk, då logiken och resonemanget sker i din logiska del av hjärnan och din reptilhjärna jobbar utifrån just överlevnad. Du kan läsa dig till olika strategier men du behöver ändra ditt beteende för att hitta andra sätt att trygga din reptilhjärna på när du hamnar i stressfulla situationer. Annars kommer du att fortsätta att vara fast och känna dig misslyckad och tänka att inga strategier fungerar för mig.
Tänk inte på choklad…jag sa tänk inte på choklad….ett välkänt kognitivt exempel det du tänker på att uppmärksamma och tar tillslut över alla andra tankar, samma lika med tankar på att inte hetsäta och besatthet av att bli smal.

Finns det en lösning ?
Ja enkel sagt är det att omprogrammera din hjärna genom att göra mer av det som fungerar och hitta andra strategier och lösningar och inte skapa diskussioner med reptilhjärnan som jobbar på högtryck under stress, och skapar ännu mera behov av att hetsäta och den negativa spiralen är igång igen och igen och igen. Hetsätningen reglerar dina känslor från UTSIDAN, andra människor använder alkohol, droger, shopping, sex eller spel och en del använder alla strategier samtidigt. Dessa UTIFRÅN strategier skapar ett beroende. Du blir sårbar och tappar kontrollen över ditt sinne och dina känslor. En del upplever en rädsla av att förlora en vän om de slutar att hetsäta en vän som alltid finns där, som tröstar och ger ett lugn, men det är inte hetsätningen du förlorar utan förmågan att möta djupa känslor med det enda verktyg de tror fungerar, hetsätning. Så om du tar bort hetsätningen utan att plocka fram gömda resurser inifrån så kommer du aldrig att lyckas sluta hetsäta.
Att använda resurser inifrån är hur vi omprogrammerar vår hjärna. Och om detta görs korrekt så går det snabbt att ersätta en hetsätning, jo det är sant. Varför undrar du? Jo nu har din hjärna ett alternativ som är bättre att välja mer effektivare och ger snabbare trygghet och Reptilhjärnan är lat och väljer alltid den snabbaste vägen, den med minst motstånd.

Men berätta hemligheten då! Vad betyder det att plocka fram gömda resurser inifrån?
Övning på samma sätt som att lära sig läsa eller spela piano, kommer lära dig att INTE hetsäta. Inte genom att analysera alla tidigare gånger du hetsätit utan genom upprepad träning och det är inte enstaka tillfällen utan konsekvent och långvarigt och långsiktigt.
Du kommer inte att lyckas med en gång utan du behöver öva och du kommer att göra misstag men genom att fortsätta att öva kommer du för varje gång lyckas lite bättre och till slut har du en helt omprogrammerad hjärna som kan agera utifrån nya strategier och nya överlevnadssignaler. Att fortsätta att öva trots att det är påsk, midsommar, semester eller vad för något annat som kommer att störa det är det som kommer att ge dig resultat.
Du betalar redan nu ett högt pris genom att hetsäta och det fortsätter att kosta dig I framtiden , det kostar dig obehag, pengar, ensamhet, depressioner, fysiska och somatiska konsekvenser, och sådant som vi ännu inte vet är konsekvenser av att fortsätta att hetsäta.

Så är du beredd att möta dina rädslor? Har du vad som krävs med engagemang och focus?
En total brutal ärlighet av vad konsekvenserna av hetsätningen kostar dig nu och i framtiden. Oavsett så betalar du ett pris. Så vilket pris är högst?
Att bli obekväm och möta dina faror och göra det hårda arbete som krävs. Eller priset det kostar att fortsätta precis som det är nu? Priset som det kostar att ignorera hetsätningarna och hetsätningsstörningen.
Du behöver också tid för att lyckas! Det kommer aldrig finnas något bättre tillfälle än NU. Du behöver vara helt ärlig nåde mot dig själv och dina nära och kära.
Ett annat perspektiv…att vara helt ärlig och göra jobbet inifrån och ut istället för utifrån och in. Och det är nu du har möjlighet till en förändring.
Du har nu en möjlighet och att du läst texten hit bevisar att du har vad som krävs för att göra en skillnad. Att jobba inifrån och ut.
Jag kan tyvärr inte ge några snabba tips eftersom det alltid resulterar I ett misslyckande. Snabba lösningar ger inga resultat och kan till och med förvärra hetsätningsstörningen. Att bryta hetsätningar är svårt och krångligt och kräver planering och struktur, att helhjärtat satsa på att bli helt frisk kräver hårt jobb och din reptilhjärna är inte en hjälpsam vän i detta läge, då den hatar förändringar och den hatar att bli ifrågasatt och den kommer ställa till det för dig många gånger.

Så vad fungerar då? Det finns några olika verktyg som jag tycker är hjälpsamma vid hetsätningsstörning och andra ätstörningar:
1. Compassion– självmedkänslan – att behandla sig själv som en schysst kompis, att använda Compassion verktygen och förstå hur vår 3 delade hjärna fungerar är hjälpsamt vid att sluta hetsäta och ändra beteende vid ätstörningar.

2. Det andra är ACT- acceptans and comittment theory som är en beteendeterapi om hur vi agerar i livet. Dels att acceptera och följa med i svängningar som du inte kan påverka och dels utveckla ändamålsenliga handlingar som är värdefulla för dig så att du lever ditt liv som grundas på en existentiell fråga om hur du vill leva ditt liv.
Detta skapar ett helhetsperspektiv, det andra är att vi är experter på att skapa sammanhang tankar, varelser och händelser, likheter och orsak och verkan och jämföranden och påståenden (RFT- realtional frame theory ) kort sagt vi skapar samband mellan det mesta och räknar ut resultat genom händelser, å andra sidan har vi en förmåga att fastna i sådant som faktiskt inte finns, för att vi själva har skapat det med våra tankar.
Att välja och inte välja är också ett val, att inte välja hälsa och välmående är också ett val, som kan verka provocerande men betyder att du då väljer att fortsätta ha det som du har det när du har ett aktivt val att välja annorlunda.
ACT skapar flexibilitet och möjligheter, genom perspektivförskjutning att se sitt yttre och inre genom nya glasögon. Och förhoppningsvis bidra till att komma loss ifrån låsta mönster.
3. är fysisk aktivitet att röra på dig och glädjas över att effekterna av fysiskt aktivitet serotonin, dopamin, oxcitocyn alla våra må-bra hormoner.
4. är den meningsfulla sysselsättningen som du fyller dina dagar med, oavsett vad det är så hitta meningsfulla saker att göra.
5. är måltidsordningen att äta regelbundet och tillräckligt jämnt fördelat över dagen så du inte hamnar i svält, överätning, hetsätning, eller annat kompensatoriskt beteende.

Så kombinationen med att jobba med kroppen vara aktiv och aktivt arbeta med psykologisk flexibilitet är intressant och ger ett hållbarare resultat och ger dig möjlighet att leva ett värdefullt och meningsfullt liv.
Och sista tipset är att du behöver någon som professionellt guidar dig igenom de olika stegen, en coach, en psykolog eller någon som är van att jobba med förändringsprocesser, ångest och orostankar och strategier för att komma vidare genom att förändra ätbeteende och jobba professionellt med målsättningar.

En person som kan hjälpa dig att undvika att göra misstag, en person som lyssnar och kan coacha dig framåt mot dina unika individuella mål. Att samla information och prata om sina problem är ett bra sätt att bli medveten om sin situation men det kommer aldrig att göra dig helt frisk.
Att samla mer information ger dig ingen känsla av att lyckas.
Så om du tänker att du eller någon du känner behöver hjälp med att skapa en spelplan tillsammans som skapar möjligheter, psykologisk flexibilitet stoppar självhat och självsabotage.

Att skapa det liv du vill leva utifrån dina önskningar och drömmar – ring eller mejla mig!

Written by: Karolina Palmberg

Leave A Reply:

No comments yet.