Ätstörningar och tandhälsa

I 20 år har jag arbetat med ätstörningar och självskadandebeteenden. Jag har alltid haft ett samarbete med Tandvården på olika sätt. Både i Region Stockholm och inom Region Dalarna. Flera av mina klienter har sagt att det var bra att det var hjälpsamt att ni inom tandvården frågade om det ni såg.  Ätstörningar och tandhälsa […]