Ett samtal om  SJÄLVLEDARSKAP! Att vi alla vill känna oss kompetenta värdefulla och värda att älskas. Genom att känna KASAM en känsla av vilket är en  grundkomponent självledarskapet. Dagens gäst är Diana Sendlak Brundin som ledare företaget Kvalitencia AB med värderingarna: Genom tydlighet, acceptans och samspel kan vi göra en hållbar skillnad mot framtiden. Vi vill göra skillnad genom ett utvecklande ledarskap.   https://kvalitencia.com/

I grupper och i våra liv skulle allting så mycket bättre om alla tog ansvar för sin egen del att inte lägga skulden på att jag blir förbannad på andra utan vad var det hos mig som gjorde att jag agerade och kände på ett visst sätt.

vilken egenskap behövs för att kunna ha ett självledarskap?
Egenskap som jag behöver är att vända tillbaka det som händer till vad som händer hos mig själv. Jag behöver en del förutsättningar för att lyckas men det är väldigt få människor som inte har dessa förutsättningar. Vi  tillsammans blir starka och att om jag som sprider negativ energi i en grupp

selfcompassion jag lägger inte skam och skuld på mig själv, det kanske inte var så lyckat

5-7 gånger positiv feedback mot ett kontruktivs feedback

Gruppen blir starkare om indviderna i gruppen har ett starkt självledarskap.

Här är länken till facebook live:

https://www.facebook.com/671542025/videos/10157643372332026/

 

https://karolinapalmberg.se/det-har-med-mat-och-compassion-modellen/

https://miaanemyr.se/sluta-banta-borja-leva-avsnitt-4-compassion/?fbclid=IwAR0WL-j8VI7HLhGtoEKdlkKE79slrVutOVWF9w9I1uey_353WVIjgb3eVDs

En tänkande miljö: del 1 och del 2 med mig och Diana:

https://youtu.be/Y8U_o3QmbHw

https://youtu.be/97u_CI

Vad förlorar jag på att vi säger snälla saker till varandra !!! 

Tack Diana för ditt modiga deltagande!!!

Karolina

Lämna ett svar