Politikermöte i Landstingshuset med Mia Ånemyr och Karolina Palmberg, men vad pratar vi om och varför är det så viktigt att träffa de som bestämmer?

  • I Region Stockholm finns det 60 000 barn som är 4a år gamla, 8 % av dessa är överviktiga och det är ca 5000 stycken.
  • I hela Sverige finns det ett mörkertal av de som drabbas av ätstörningar ca 200 000 personer. Fleratalet söker aldrig hjälp och när de gör de så är vänttiderna astronomiskt långa och beskeden är att du får vänta.
  • Hetsätningsstöring, ökar mest och det tar mellan 14-17 att söka vård och kunskaperna inom primärvården där patienterna ska behandlas är knapphändiga och patienterna önskar sig ett gott bemötande och inte pekpinnar och råd om att gå ner i vikt när det handlar om en obehandlad ätstörning.
  • Pågående forskning visar att ca 10% av de som varit gravida har en ätstörning
  • 52% av Sveriges invånare är överviktiga och 17% har fetma.
  • 36 000 personer har gjort en kirugisk behandling för övervikt
  • ca 25% av de som står i kö till operation har en samsjuklighet med en ätstörning.

Detta är det som vi oroar oss för …jag och Mia Ånemyr och därför är vi på Politikermöte i Landstingshuset!

I April (2022) kom de nationella riktlinjerna för vård vid obesitas – stöd för styrning och ledning. Riktlinjer till vårdpersonal och de som behandlar patienter, INTE till patienterna, ett gediget arbete som ger stöd för styrning och ledning som nu ska ge uppdragsgivare riktning för de nationella riktlinjerna för behandlingsprogram för barn och vuxna ett arbete som påbörjas under hösten. I början av April stängde HOBS- Hälsa oberoende av storlek sin regionala avdelning här i Stockholm, vilket skapar oro och kaos i patientgrupperna- detta oroar oss och påverkar vår vardag varje dag i olika former.

Det som oroar mig och Mia är kaoset som finns inom psykiatrin och somatiken, patienter, anhöriga och drabbade har ingenstans att vända sig, vårdköerna är gigantiska och ohälsan har ökat under våren.

Tidigre i vår pratade jag om Generation Z och att det unga gör idag kommer vi andra göra imorgon, detta är mer sant än jag kunde tro när jag skrev det och våra unga sitter i en verkligeht som stavas 2 år av pandemi, ett krig i Ukraina, med skenande priser på mat och bensin. Ett klimathot med brinnande skogar i Spanien, Italien och Grekland som ska vara våra semsterorter och möjlighet till avkoppling och semster om vi ens kommer förbi säkerhetskontrollerna på flygplatserna efter det att våra pass kommit tillbaka.

Jag förstår att de unga mår dåligt och inte ser någon ljusnande framtid.

Under våren har vi varit på möte i Landstingshuset och träffat Centerpartient och Liberalerna och Miljöpartiet och berättat om det vi möter varje dag i våra respektive företag, Oroliga patienter som har genomgått kirugisk behandling för övervikt, men som har en samsjuklighet med en ätstörning och inte går ner i vikt enligt utlovade resultat och var är uppföljningen av långtidsopererade och hur ser planen ut när denna grupp människor blir äldre och kommer flytta in på äldreboende?

Drabbade och anhöriga som slussas runt mellan specialistvården, barn och ungdomspsykaitrin och socailtjänsten för att sedan få besked om att de får vänta i kö tills det är deras tur.

Detta är det Mia och jag är oroliga för och därför tar oss tid från våra respektive verksamheter för att berätta för er och politikerna hur det ser ut till vardags hos oss.

Politikermöte i Landstingshuset är det som vi tro på är en  väg framåt att vi tillsammans möts, pratar, diskuterar. 

Vi oroar oss inte bara utan har många kreativa och roliga lösningar på ett gigantiskt samhällsproblem!

Och vet ni vill ni vara med oss, så hör av er!

/Karolina

 

 

 

Written by: Karolina Palmberg

Leave A Reply:

No comments yet.