Ortorexi att vara sjukligt hälsosam.

Äter du sunt och tränar flitigt? Det kommer säkert din kropp att tacka dig för. Men se upp så att de goda vanorna inte blir onda…allting har en baksida och i detta fall heter den ortorexi.

Ortorexia: kroppsfixering, träningsnarkomani eller överdriven fysisk träning.

Ortorexi myntades först av av den amerikanske läkaren Steven Bratman i slutet av 1990-talet. ”Where the bulimic and anorexic focus on the quantity of food, the orthorexic fixates on its quality” – Steven Bratman

Ortorexia nervosa ännu inte är en egen diagnos enligt DSM IV Amerikanska Psykiatrikerförbundet, utan räknas för närvarande till diagnosen ÄS UNS – ”Ätstörning utan närmare specifikation”

Enligt ortorexiexperten Yvonne Lin är inkörsporten inte helt densamma beroende på om man kommer från fitnessindustrin, elitidrott eller dietätande. Många startar med en vilja att leva sunt (börja äta bra och träna regelbundet) medan andra vill öka prestationsförmågan genom kostoptimering och viktminskning.

De fysiologiska och psykologiska förloppen ser däremot liknande ut. Avvikelser i en rad biomarkörer, svältvikt och samsjuklighet tvång, depression och/eller ångest är vanlig.  Upprätthållandet av tillståndet som förvärras allt mer via grupptryck från gym, idrottsklubbar och inte minst sociala medier. Rädslan att bli tjock, sjuk och eller få en dålig image är dominerande i Ortorexia Atletika 

Kretsar ditt liv kring mat och träning?

 • Du ägnar orimligt mycket tid åt planering av både dina träningspass och dina nyttiga måltider.
 • Du följer hälsoprofiler på bloggar, Instagram och facebook och lyssnar på poddar.  Du studerar innehållsförteckningar, näringsdeklarationer och är överdrivet orolig över matens innehåll och effekt på hälsan. Du har delat in maten i nyttig och onyttig och äter utifrån + och – listor.
 • Du har appar, träningsarmband, hushållsvåg och räknar ALLT som du får i dig och gör av med. Inget ”slinker bara ner” och inget är viktigare än dina träningspass.
 • Dina kost- och träningsvanor påverkar ditt humör starkt. Så länge du håller dig till rutinerna mår du prima men minsta avsteg från den sunda vägen ser du som att du ”syndar” och får dåligt samvete.
 • Dina regler är striktare och mer extrema än de flestas. Du får ofta reaktioner och frågor om detta.
 • Du undviker situationer där du misstänker att det kommer att serveras onyttig mat. Eller så undviker du att äta ihop med andra för att slippa få frågor om dina kostvanor. Du kan också vara rädd för svårbemästrade frestelser och tackar nej för att inte tappa kontrollen över vad du äter.

Ortorexi att vara sjukligt hälsosam, ortorexi kan beskrivas som – tvångsmässig hälsosamhet.https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Ortorexi

Ortorexi betecknar en fixering vid en ”hälsosam” livsstil, präglad av t.ex. överdriven träning och nyttigt ätande. Ortorexi har likheter med och överlappar till viss del med ätstörningarna, framför allt Anorexia nervosa, men är mer att betrakta som ett överdrivet uttryck för rådande samhälleliga trender och värderingar. En ortorektikers mål är att vara den ultimata hälsosamma människan.[1] Ordet orto kommer från grekiskans:

 1. rak, rät: ortodrom
 2. riktig, rätt: ortodoxortopedi 

Här finns ett test med 13 frågor om du blir nyfiken och vill veta mer  och tar inte mer än 5 – 10 minuter att göra: www.psykologitest.se/ortorexi.php

https://karolinapalmberg.se/atstorningar-vem-drabbas-och-gar-det-att-bli-frisk/

Min erfarenhet är att det går att bli helt frisk, och några av nycklarna / verktygen är:

 1. måltidsordning och regelbundet ätande
 2. återhämtning/ vila och sömn & fysisk aktivitet
 3. meningsfull sysselsättning och hobbies
 4. vara självsnäll/ självmedkänsla och Acceptans av livet och lidandet och att välja hur du ska agera

Written by: Karolina Palmberg

You may also like these posts

Leave A Reply:

No comments yet.