Idag släpps de Nya nationella riktlinjer för vård av fetma.

https://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjer

Som Ätstörningsexperten har jag varit med om att bidra med min kunskap om samsjuklighet och fetma och ätstörningar, hetsätningsstörning och vad patienterna förväntar sig i kontakt med vården.

Den senaste tiden har det varit mycket fokus på ätstörningar i Tv och i media och är det talas om ätstörningar, förknippas dessa ofta sjukdomen till personer som har en kraftig undervikt (Anorexia Nervosa) eller till normalviktiga personer som hetsäter och kräks (Bulimia Nervosa).

I själva verket förekommer ätstörningar inte bara hos personer med under eller normal vikt utan förekommer även hos personer med olika grad av övervikt eller fetma.

Idag släpps de Nya nationella riktlinjer för vård av fetma.

Aktuella data från det svenska kvalitetsregistret för ätstörningar visar att 2% av de patienter som har sökt  ätstörnings-behandling på en specialiserad ätstörnings-enhet sedan 2005, har haft BMI>30 och ca. 5 % BMI>25. Frånsett att fetma kan påverka klassifikationen av ätstörningsdiagnoser (Anorexia Nervosa förutsätter en undervikt) finns ännu otillräcklig kunskap om vilken betydelse förekomsten av fetma har för förekomsten av ätstörningar, för ätstörnings-förloppet och för behandlingen.

Hög samsjuklighet mellan ätstörningar och fetma har även noterats på enheter som erbjuder viktreduktionsbehandlingar, såväl kirurgiska som beteendemodifierande behandlingar. Andelen viktreduktions-patienter med ätstörningar eller ätstörnings-symtom som har redovisats i litteraturen varierar stort, huvudsakligen beroende på att de olika patientgrupper som har studerats och att detta har gjorts på olika sätt.

Data från en avhandling av de Man Lapidoth (2009) indikerar dock att så mycket som var fjärde viktreduktionspatient lider av återkommande hetsätningsepisoder, där patienterna uppger att de återkommande äter stora mängder och uppger att de saknar kontroll över detta beteende.  https://www.atstorning.se/om-atstorningar/atstorningar-och-fetma-3/atstorningar-och-fetma/

Detta är inga nya siffror utan visar att patienter med övervikt och fetma inte söker vård och när de gör det får de inte det bemötande de önskar då kunskapsläget inom vården om samsjuklighet och ätstörningar är lågt och ställer du inte frågan om ätbeteende,  måltidsordning och tar reda på orsaken om VARFÖR till fetman, då är det svårt att ge adekvat och tillräcklig behandling.

Nya nationella riktlinjer för vård av fetma, är den bra start.

Jag jobbar redan med frågan varje dag och har olika samarbeten som en forskningsstudie på 10100 i Norrtälje som hetsätningsstörning i primärvården, tillsammans med Mia Ånemyr  har jag en podd: https://miaanemyr.se/podcast/

och vill du veta mer om Mia hittar du det här: https://miaanemyr.se/ta-steget-gor-en-sileo/

och vill du samarbeta med mig så ringer du 070 2260746

eller mejlar karolina@karolinapalmberg.se

// Vi ses och hörs…Karolina

 

 

 

Written by: Karolina Palmberg

You may also like these posts
Så sjukt hälsosamt en text om ätstörning 2022

Leave A Reply:

No comments yet.