Vad är UNCOPE

Uncope är en samling fråger som framtagits av forskare med syftet att detektera personer med olika beroende problem eller möjliga beroende problem.

U N C O P E

U = Unplanned use (Har du under det senaste året någonsin druckit mer alkohol eller använt mer droger än du tänkt dig?)

N = Neglect (Har du någonsin försummat några av dina plikter på grund av alkohol eller drogbruk?)

C = Cut Down (Har du under senaste året känt att du vill eller behöver skära ner på ditt drickande eller drogbruk?)

O = Objections (Har någon, exempelvis familj, vänner, arbetskamrater, klagat på ditt drickande eller drogbruk?)

P = Preoccupation (Har du någonsin varit helt upptagen av tankar på när du skall få dricka eller använda droger igen?)

E = Emotional discomfort (Har du någonsin använt alkohol eller droger för att lindra känslomässigt obehag, såsom nedstämdhet, ilska eller tristess?)

Utläsning av svarsresultat

Med två eller flera positiva svar är sensitiviteten* för beroende i en klinisk population för alkohol, kokain och marijuana 93, 94 respektive 82%. Specificiteten** är 97, 99 respektive 97%.

Sensitivitet* = Den säkerhet med vilket ett instrument utpekar det som det ska utpeka, dvs om ett test utpekar 90 av 100 alkoholister är sensitiviteten 90 procent

Specificitet** = Den säkerhet med vilket ett instrument inte utpekar det som det inte ska utpeka, dvs om ett test identifierar 10 av 100 icke-alkoholister som alkoholister är specificiteten 90 procent. De övriga 10 procenten utgör så kallade ”falska positiva”.


Källor: Bitten jonsson, addictionmedicinspecialist
Brown, R.L., Leonard., T., Saunders, L.A., & Papasouliotis, O. (1997).

A two-item screening test for alcohol and other drug problems. Journal of Family Practice, 44, (2), 151-160
Hoffmann, N.G. & Harrisson, P.A. (1995). SUDDS-IV; Substance Use Disorders Diagnostic Schedule . St. Paul, MN: New Standards, Inc.

Hoffmann, N.G. (1995). TAAD: Triage Assessment for Addictive Disorders . St. Paul,MN: New Standards, Inc.