Måltidsordning är A och O – frukost, lunch middag och 2-3 mellanmål, är det som min erfarenhet säger leder till normalisering av ätbeteende och en normal vikt och inga konstiga ätstörda tankar.

Ät som en vuxen…4 – 6 måltider / dag och sluta ät fil och flingor stående eller sittandes framför datorn. Mellanmål som inte innehålle närig och energi utan bara är en  quick fix. Sitt ner och duka ett vackert bord och priorira att laga mat och mellanmål varje dag. skrev jag i ett blogg inlägg för 1 år sedan när min klient med hetsätningsstörning pratade om att hon visst åt regelbundet och tillräckligt men ändå hamnade i hetsätning. här läser du det inlägget: http://karolinapalmberg.se/at-som-en-vuxen/

Att ha ett regelbundet ätande betyder att du behöver planera och strukturera dina dagar och måltider. Om du inte gör det så hamnar du i svält och din hjärna signalerar att du behöver snabba lösningar och du fattar beslut som varken är bra för dig eller din kropp. Det finns mycket bra forskning på ätbeteende och hur de olika ätstilarna skiljer sig åt och vilka problem de skapar.

Mandometermetoden baseras däremot på en teori som skiljer sig från den traditionella.Teorin bygger på att ätstörningar inte ska klassas som en psykisk sjukdom utan ska ses somjust störningar i ätbeteendet. Det vill säga att de psykiska problemen inte orsakar ätstörningarna utan tvärtom är symptom. Denna teori stöds av resultatet i en stor studie av Keys et al. vilken visar att friska människor som äter mindre under sex månader utvecklar de
flesta symptom, även psykiska, som är typiska för anorexia nervosa (Keys, 1950.

Alltså kan de psykiska problem som de flesta patienter lider av ses som symptom på svält och undernäring och inte tvärtom. Därför är det logiskt att behandlingsom gradvis lär patienter att äta på “rätt” sätt inte bara visats resultera i ökande BMI utan också i minskande psykiska symptom.

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:773317/FULLTEXT01.pdf

Det finns 2 sätt att äta på….

De som äter linjärt och de som äter retarderande.

Att äta linjärt innebär att äta ungefär lika snabbt genom hela måltiden

Att ätaretarderande betyder däremot att äta snabbare i början och långsammare i slutet,Enligt en jämförelse mellan linjära och retarderande ätare av Zandian et al. har det visats att de som äter linjärt har svårare att kontrollera hurmycket de äter då de utsätts för förändring i sitt ätmönster (Zandian et al., 2009). Dessutom äter linjärt ätande kvinnor efter en kortare fasta mindre mat än undernormala omständigheter, men känner sig mättare (Zandian et al., 2011).

Många med en ätstörning börjar  med någon diet eller ändring av matvanor för att gå ner ivikt (Hsu, 1997.

För en linjär ätare kan denna ändring leda till att personen tappar kontrollen över mängden mat hon äter och börjar äta mindreoch mindre. Att äta linjärt kan alltså ses som en riskfaktor för att utveckla ätstörningar.

 ”Det här med mat” -hur kan det vara så trassligt? Att använda compassion och vår uråldriga hjärna i vår moderna tid för att stå ut med lidande? 

Jag har i 20 år jobbat med vårdutveckling av specialistvård av ätstörningar, klinisk behandling av ätstörningar övervikt och fetma inom Stockholms Läns Landsting , region Dalarna och ansvarig i 4år för Ätstörningszonen på Tjejzonen. Jag älskar att prata om hur vi kan vara SJÄLVSNÄLLA och hur vi genom att använda oss av ACT acceptans och committment theory och Compassion modellen skapa ett liv vi vill leva!

Grunderna i  coaching är att prata om självförtroende, självkänsla, självmedkänsla och självbilden.

Självbild: är din samlade bild av dig själv, dina erfarenheter, personlighet, intressen och dina relationer.

Forskning visar att patienter med ätstörningsproblematik ofta har en negativ självbild,  vilket kan innebära att de till exempel har hög självkritik och självförakt. Den negativa självbilden kan påverka både uppkomst, vidmakthållande och behandlingsutfall av ätstörningen.

Mat är medicin och din uppgift är att äta!

Genom ett regelbundet  och tillräckligt ätande och att hitta din struktur, dina rutiner och ditt sätt att äta på så skapar du ett starkt självförtroende, en god självkänsla och en positivt självbild. Du skapar dig en tillvaro som är din och du sätter dina gränser och bestämmer själv i livet vad du vill göra och vad du vill äta.

Compassion modellen:

MOBBING ⇒ säkerhetsbeteende–värdelös- ångest, oro, hetsätning/ självskada—-äckel  

MOBBING ⇒ Acceptera lidandet–förstå hjärnan –acceptera att mat är lösningen

–reframe/skapa nya bilder- NÖJDHET 

Jag vet att om du :

  • övar på det du redan är bra på så blir du bättre på det
  • är tacksam för det du redan har så får du mer av det du vill ha
  • använder din kropp och ditt sinne till att skapa trygga situationer och använder kroppens egna hormoner som dopamin, serotonin, adrenalin och kortisol och oxcitocyn för att återhämtning så kommer du långt.
  • återhämtning och vila är nyckelkomponenter i att tillfriskna från vilken diagnos som helst.

Att be om hjälp stärker också ditt självförtroende! 

http://karolinapalmberg.se/det-har-med-mat-och-compassion-modellen/

Avslutningsvis så vill jag säga att

Måltidsordning är A och O – frukost, lunch middag och 2-3 mellanmål, är det som min erfarenhet säger leder till normalisering av ätbeteende och en normal vikt och inga konstiga ätstörda tankar testa i  kombination med att vara självsnäll 🙂

// Karolina

Written by: Karolina Palmberg

Leave A Reply:

No comments yet.