Jag har inget självförtroende, säger Anders Bagge 54 år, direkt efter att han gått till final i Sveriges finaste musiktävling ”mello”.

Jag sätter mig upp i soffan och låter det sjunka in. Jag har inget självförtroende….vad hände? Självförtroende= förmågan att tro på dig själv. Hur är det möjligt, att gå direkt till final och inte ha något självförtroende, om inte ens Anders Bagge som jobbat med Cecline Dion och Madonna tror på sin egen förmåga hur ska vi andra då kunna göra det?

Grunderna i  coaching är att prata om självförtroende, självkänsla, självmedkänsla och självbilden.

Självbild: är din samlade bild av dig själv, dina erfarenheter, personlighet, intressen och dina relationer.

Forskning visar att patienter med ätstörningsproblematik ofta har en negativ självbild,  vilket kan innebära att de till exempel har hög självkritik och självförakt. Den negativa självbilden kan påverka både uppkomst, vidmakthållande och behandlingsutfall av ätstörningen.

Några ord om de olika diagnoserna  från DSM -5 manualen för att förklara varför självbilden är låg och att självförtroendet kan svikta.

Diagnoskriterier för Anorexia Nervosa är ett otillräckligt matintag som leder
till en signifikant låg vikt utifrån ålder och kön, en intensiv rädsla för viktuppgång eller att bli
tjock, så kallad viktfobi, och en störd kroppsuppfattning eller att självkänslan är överdrivet
påverkad av vikten (American Psychiatric Association, 2013). Bulimia Nervosa är en sjukdom som den drabbade kan
hemlighålla under en mycket lång tid, då ett normalt BMI sällan avslöjar att personen lider av
en ätstörning. Dock genererar Bulimi  ett enormt lidande för den drabbade och kan även innebära
stora påfrestningar för närstående Vid Hetsätningsstörning / BED intas stora mängder mat under en kort tid, likt de med BN. Den stora skillnaden är att det inte finns något regelbundet kompensatoriskt beteende. Psykiatrisk samsjuklighet är vanligt
så som även överviktsrelaterad problematik (Wallin m.fl., 2015).http://hdl.handle.net/2077/67959

OM självkänslan och självbilden beror på vilken kroppsvikt du har så blir det väldigt krångligt. En negativ självbild skapar negativ tilltro till sin egna förmåga och ger negativa konsekvenser. Lidandet som sjukdomen skapar är av vida karaktär (Socialstyrelsen, 2019). Många isolerar sig från sin omgivning med ett minskat välbefinnande till följd .  Sjukdomen påverkar även indirekt de anhöriga som ofta känner en stor sorg och förlust över att deras sjuka anhöriga har förändrats som individ och att sjukdomen har berövat hen
livet. För de med ätstörning är självkänslan ofta överdrivet påverkad av kroppsform och kroppsvikt, vilket resulterar i en allt mer negativ självbild.

Coaching bidrar till att hitta dina styrkor och resurser, att hitta meningen med ditt liv- igen och igen och igen. Att på ett strukturerat sätt, upptäcka att livets mening är din resa, att du har en meningsfull uppgift att fylla och det är ditt jobb att ta reda på vad det är!

Mat är medicin och din uppgift är att äta! 

Genom ett regelbundet ätande och att hitta din struktur, dina rutiner och ditt sätt att äta på så skapar du ett starkt självförtroende, en god självkänsla och en positivt självbild. Du skapar dig en tillvaro som är din och du sätter dina gränser och bestämmer själv i livet vad du vill göra och vad du vill äta.

Jag har inget självförtroende..jo det har du! Du använder det på ett negativt sätt- ville jag ringa upp och säga. 

Vi kan inte lösa våra problem på samma sätt som vi skapade dem, och vi kan inte prata oss ur en ätstörningsproblematik, eller ett dåligt självförtroende.

Jag vet att om du :

 • övar på det du redan är bra på så blir du bättre på det
 • är tacksam för det du redan har så får du mer av det du vill ha
 • använder din kropp och ditt sinne till att skapa trygga situationer och använder kroppens egna hormoner som dopamin, serotonin, adrenalin och kortisol och oxcitocyn för att återhämtning så kommer du långt.
 • återhämtning och vila är nyckelkomponenter i att tillfriskna från vilken diagnos som helst.

I flera modeller inom kognitiv psykologi så är TANKE- KÄNSLA- HANDLING en välkänd triad och jag tänker att vi kan vrida och vända på triaden och fundera på om vi alltid ska lite på våra tankar och våra känslor och om det ändå inte kan vara så att våra handlingar är de som hjälper oss att skapa det liv vi vill leva? Att vi agerar i värderad riktning, enligt vad våra värderingar är och att vi låter bli att sammankoppla det som inte hör ihop: din kroppsvikt och din självkänsla.

Jag brukar be mina klienter , drabbade och familjer att ZOOMA UT! se helheten och därifrån kan vi jobba med att förstärka det som fungerar dåligt och göra mer av det som fungerar och mitt sista tips är att skriva terapeutiskt:

Att skriva terapeutiskt har följande fördelar : 

 • mindfullness
 • ökar minnesförmågan
 • ökar din förmåga att uttrycka dig i skrift
 • stärker immunförsvaret
 • ökar självförtroendet
 • ökar ditt IQ
 • är läkande
 • minskar stressen

Vi kan enligt forskningen skriva oss lyckligare lugnare och friare så sätt igång och skriv- antingen med papper och penna eller via mobilen eller på datorn. http://karolinapalmberg.se/facebooklive-talk-to-me-20201023/

Vill du ha hjälp så ring: 070 2260746, så hjälps vi åt.

Att be om hjälp stärker också ditt självförtroende! // Karolina 

 

 

 

 

 

 

Written by: Karolina Palmberg

You may also like these posts
Så sjukt hälsosamt en text om ätstörning 2022

Leave A Reply:

No comments yet.