Hur kan du nå det du vill genom att använda coaching? Genom att identifiera vad som begränsar dig kan du uppnå det du egentligen vill göra, känna eller tänka.

Coaching handlar om begränsade antaganden. Alltså det du tror hindrar dig från att må bra, göra det du vill, tänka det du tänker eller känna dina egna känslor.

Begränsande antaganden finns i 3 kategorier:

  • Vi tror att det är omöjligt.
  • vi tror inte att vi har förmågan att nå dit vi vill
  • Vi tror inte vi förtjänar att nå vårt mål.

Så att tro på din förmåga, ditt värde  och se att det är möjligt är NYCKLEN till att göra annorlunda och få andra resultat.

Vi kan inte känna våra gränser vad som är möjligt förren vi når dem.

Det är omöjligt att bevisa att du inte kan göra något eller att något är omöjligt.

Tala inte offentligt/ högt om det du tror är dina begränsningar.

Ursäkta dig inte för dina misslyckanden i förväg.

Hindrande antaganden förändras genom livet

och processen ser ut såhär: 

  • du är missnöjd med hur det är nu.
  • du tvivlar på att det du tror är sant.
  • du skaffar en ny övertygelse
  • den gamla övertygelsen gäller inte längre och placeras i gruppen förlegade övertygelser.

Hur kan du nå det du vill genom att använda coaching? Genom att identifiera vad som begränsar dig kan du uppnå det du egentligen vill göra, känna eller tänka.

En övning för att se om dina övertygelser är sanna eller inte:
När du fattar ett beslut vad baserar du det på? Fakta om nuläget?
Egna erfarenheter? andras åsikter? Sociala medier? Andrahandsreferenser?

Dina föräldras åsikter? Syskon ? vänner? alla andra?

så nästa gång du ska fatta ett beslut 

2.ta ett papper och skriv ner ALLA DINA PERSONLIGA ERFARENHETER

3. ta ett papper och skriv ner ALLA ANDRAS ERFARENHETER/ ÅSIKTER

4. släng nu pappret med ALLA andras erfarenheter och åsikter och BASERA ditt beslut på DINA ERFARENHETER!!!

5. Vilket blir ditt beslut baserat på dina erfarenheter? 

6. vad skulle du göra nu 3 saker – om du inte kunde misslyckas?

7. varför anstränger du dig inte och gör dessa JUST NU? – vad hindrar dig?

8. Så ta ett av dina viktigaste MÅL och gör övningen ovan.

9. lycka till och hör av dig om du behöver hjälp!

Att be om hjälp bidrar till att du ökar chanserna, möjligheterna att lyckas  och vill du läsa mer på samma tema:

https://karolinapalmberg.se/fomo-eller-jomo/

https://karolinapalmberg.se/du-klarar-mer-an-du-tror-ar-mojligt/

 

 

 

 

Lämna ett svar