Artikel från: Karolina Palmberg, Datum: 2014-08-19 Länk:här

I mitt yrkesverksammaliv inom ätstörnings och beroendevården har jag arbetat med olika forsknings och pilotprojekt. Jag ser denna utbildning som en del av en större helhet. Alla vi som varit delaktiga kan med små medel göra nytta i vårt eget liv, vår närmiljö eller om vi väljer att arbeta professionellt. Inom EU är e- terapi det nya sättet att behandla välfärdssjukdomar på och inom landstinget är det redan en beprövad metod som används inom psykiatrin, främst för fobier, ångest och depressionsbehandling.

Sockerfri är en metod som behöver förfinas men har väckt frågan om att modernisera beroendevården. Jag är långt ifrån färdig men för mig är det: Good Enough att få vara delaktig i någonting större och att få utvecklas och följa mina drömmar om att bidra till ett samhälle där människor lever utifrån sina förutsättningar och lever sina drömmar.

Inom kundalini-yogan finns ett uttryck som säger att i varje hinder finns det en möjlighet och så ser jag formen av att arbeta med beroende och med en ny sorts behandlingsform. Vi har så många hinder och ursäkter för att inte göra det vi vill, ibland hittar hjärnan till och med på för att inte behöva göra det som vi vet att vi borde. Jag är själv en mästare på detta, kikar lite extra på bloggar och hemsidor istället för att ringa kalla samtal eller skriva mail och be om det jag behöver just nu.

Kundalini-yogan är central i mitt liv och mitt behandlingssätt. Yogan ger mig en grund att stå på, den tangerar områdena mindful eating, här och nu, good enough, fokus och uthållighet. Att meditera och yoga ger färdigheter som jag sedan överför i mitt vardagsliv främsta vinsterna är andningsövningar och meditationer att sänka tempot och hinna reflektera innan jag agerar.

10 veckors introduktion till ett sockerfritt liv har gett mig inspiration, nya kunskaper och framför allt gemenskapen i facebook gruppen och på bloggen där genorositeten flödar och viljan att förändra i det lilla lyser igenom. Nu känner jag mig redo att ta nästa steg och summera känns viktigt efter att ha genomgått 1 av 2 delar i e-terapi kursen Sockerfri.
Del 2 blir att ta emot övningsklienter och öva på metoden. Hoppas vi ses!

Med vänliga hälsningar
Karolina Palmberg – Beteendevetare & Yogalärare.

Written by: Karolina Palmberg