JÄMLIK HÄLSA

Alla barn och unga i Sverige ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Faktum är att hälsan idag inte är jämlik och förutsättningarna ser olika ut beroende på ålder, kön och socioekonomiska faktorer. Istället för att hälsoklyftorna minskar ser vi att trenderna pekar åt fel håll och att klyftorna snarare ökar. Ingen enskild aktör kan ensam lösa problemet – vi måste skapa förändring på alla plan tillsammans.

Elin Ekblom Bak- forskare i fysisk aktivitet och hälsa GHI. Fysisk aktivite är när vi rör på oss, med olika intesiteter, olika länge och kort, olika tillfällen under dagen eller veckan. Stilla sittande: är farligare än något annat!!!

Att vara aktiv på skolgymnastiken ger idikationer på att vi  som vuxna  bibehåller lusten till rörelse.

Tjejer mår sämre och söker oftare hjälp : Men varför mår tjejer så dåligt? Det finns 3 komponenter som styr den psykiska ohälsan:

  • gener vilken ärftlighet vi har med oss för oro
  • vilken livssituation vi har just nu   
  • vad vi ängnar oss åt- Hjärnan formas om beroende på vad vi ägnar oss åt.  Bästa förutsättningar för våra tankar och känslor:  motion och rörelse sömn 8-10 timmar / dygn perspektivtagande och rensa ut slagg produkter. Hjärnvila behövs för att egna tankar ska studsa omkring.

SCMARF: modellen: 

relationer: hör ihop med andra och någon att prata med

fritid: en tid där vi utvecklas

schysst fokustid – exempelvis skolan

chilltid- skärmtid eller annat

Lösningen är kunskapsspridning och rådgivning till vuxna hur vi kan hjälpa barnen stillasittande och skärmtid tar tid från det som är viktigt och möjligt.

Rangan :  En läkare från England  som förepråkar att vi leder genom exempel och inte pratar med massa fakta utan föregår med goda exempel.

Det tar 7 gånger för någon att ta in information, så vi behöver vara konsekvanta och upprepa det som vi vill säga och göra det enkelt och tillgängligt.  Genom att göra något 5 minuter varje dag kan du förändra din vardag! pröva på att göra en fysiskt aktivitet 5 minuter varje dag i en vecka och se hur det förändrar din hälsa

välj 5 övningar gör varje övning i  1 minut  varje dag.

Start small and your identity will  change

-be a winner not a looser!!! 

Så tack för idag! vi ses i preventionsarbetet!!
Karolina & Mia Ånemyr

https://miaanemyr.se/

Nedan finns några länkar som exempel  på hur jag jobbar:

http://karolinapalmberg.se/coachar-du-overviktiga-barn/

https://generationpep.se/sv/aktuellt/hur-kan-vuxna-stotta-barn-och-unga-med-fetma/

https://icfsverige.se/nr-4-coaching-som-verktyg-vid-a%CC%88tsto%CC%88rningar-och-psykologisk-oha%CC%88lsa/

https://miaanemyr.se/bocker/adrians-kalasbok/

 

Written by: Karolina Palmberg

You may also like these posts

Leave A Reply:

No comments yet.