Facebooklive: Talk to me  20201023 med Niklas Zilliacus digital hälsoexpert och grundare av https://getoyama.com/
Med den starka visionen: ”Imagine a world where every human has a positive social impact. Our vision is to enable individuals to evolve into balanced humans that will take care of themselves and each other. This will contribute to a reinforcing and caring society. Vårt samtal kommer handla om: Hur vi med terapeutiskta verktyg som stöd vid depression och meningslöshet kan hjälpa varandra för vet du :Du är inte ensam- Hjälp finns! #talktome

https://www.facebook.com/671542025/videos/10157563242802026/

Att jobba med stöd på nätet är något jag gjort sedan 2014 mest på https://www.tjejzonen.se/ men också i andra föreningar. Jag har genom detta arbete med anonyma stödfunktioner sett nyttan och funktionen med att erbjuda stöd på nätet som på så sätt blir en låg tröskel till att söka hjälp.

Dagens samtal cirklar runt Oyamas värdeord:

 • Empati att hjälpa varandra genom att gå i varandras skor och dela och ta del av varandras lidande.
 • Autencitet: vikten av att vara ärlig  och prata om det som är viktigt.
 • Transperans: att prata om saker som de är på riktigt, både privat och i arberstlivet.

2030 spår WHO att depression kommer vara den främsta orsken till ohälsa , vilket är en både hisnande och obehaglig tanke. och då  förena psykoterapi och kognitiv beteendeterapi och ge människor verktyg och kuskaper och framför allt gemenskap kan vi underlätta och i viss mån jobba förebyggande. Genom så kallat ”Kamratstöd ” peer support kommer väldigt många fler människor att kunna dela med sig av sina upplevelser och känna sig mindre ensamma. Vilket skapar hälsa istället för ohälsa

Med ett helt nytt utvecklat verktyg i appen  https://getoyama.com/ : kommer du att få peersupport terapeutisk skrivning och ett evidensbaserat psykoterapiprogram.

Att skriva terapeutiskt har följande fördelar : 

 • mindfullness
 • ökar minnesförmågan
 • ökar din förmåga att uttrycka dig i skrift
 • stärker immunförsvaret
 • ökar självförtroendet
 • ökar ditt IQ
 • är läkande
 • minskar stressen

Vi kan enligt forskningen skriva oss lyckligare lugnare och friare så sätt igång och skriv- antingen med paaper och penna eller via mobilen eller på datorn.

Att skriva blir att spegla sig själv, förändrar jag det jag skriver så förändrar jag bilden av mig själv, att kunna se, lära känna mig själv, bekräfta mig och till slut älska mig som jag är.

Skrivandet blir också ett språk, att använda sin fantasi, poetiska texter, använda om symboler och eller skriva en saga eller så skriver du fakta om vad som faktiskt hände och hur du uppfattade det och det blir då en annan berättelse som ger dig ett perspektiv på vad som faktiskt hände.

Skrivandet kan också fungera som en bro till mitt inre.en förbindelse mellan vårt inre och yttre. en bro mellan tanke och känsla som kan bidra till en annan handling. https://skrivhalsan.se/skrivterapi/forskning-och-fakta-om-skrivande-och-skapande/

 

 Vad kan jag hjälpa dig med?

 • sockerberoende
 • ätstöringar
 • yoga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Written by: Karolina Palmberg

Leave A Reply:

No comments yet.