Dagens facebook live: Empowerment!
De tidigare Facebook live sändningarna har handlat om medberoende, resciliens, hur vår hjärna kidnappar oss och den första ”det här med mat”. I alla år jag jobbat med ätstörningar och självskadande beteenden har jag funderat på när är det det vänder när trillar polletten ner och patienterna tar tag i sin situation , böjar att agera och säger: aha- nu vet jag hur jag ska göra. Jo det består av olika delar: dels att hjärnan får närig och dels att de får syn på sin egna makt och sin möjlighet att påverka och bestämma över sin egna liv och beslut och detta gäller både vuxna och barn. EMPOWERMENT OCH EGEN MAKT!

https://www.facebook.com/671542025/videos/10157514639072026/

Egenmakt kan delas upp i 4 olika områden:

  • sin egen situation
  • ekonomi och pengar
  • vårt boende
  • miljön/ naturen

Jag vill sprida ordet om självledarskap, egenmakt, resilience återhämtning och att vi själva kan påverka mer än vad vi tror. Våra 60 000 automatiska tankar går på autopilot och styr oss att ta genvägar, kidnappar oss och lurar oss att tro att vi inte klarar av nya saker och matar på omedvetet inlärda ohjälpsamma beteenden.

De 3500 nya tankarna vi tänker behöver få uppmärksamhet och ibland tror jag att vi behöver lyssna lite extra noga för att höra vad vi egentligen tänker! särskilt som nya tankar inte är så högljudda som gamla invanda tankespår.

I begreppet egenmakt ligger också ordet MOD – mod att göra saker som är lite läskiga, det vi är rädda för, vad andra ska tycka och tänka . Mod är att vara rädd men göra ändå och göra det som ska göras. Att säga ifrån när det skaver eller att tacka ja fast vi inte vet vad som kommer att hända. 

För att skapa inre utveckling krävs det yttre utveckling och tvärs om och jag undrar om detinte är så att genom att det parallellt sker samtidigt så kan ni dra nytta av arbetet vi gör på insidan för att förändra utsidan och tvärtom. Om vi börjar att förändra på utsidan och skapa miljöer vi trivs i och som vi kan kontrollera så hjälper det oss att skapa förändring och inre utveckling.

Att skaffa sig verktyg och stärka självförtroendet och självkänslan och tänka att jag kan, jag vill, jag har förmågan att …så skapar vi också känsla av kontroll och egenmakt!

Motsatsorden till egenmakt är : Frustration, vanmakt och hjälplöshet. Dessa känslor känner vi igen de sitter i kroppen och ger oss skav. Att vi blir frustrerade, känner oss hjälplösa och tror att vi inte har någon förmåga att ändra på situationen. Det skapar ohälsa och  skav då vi inte agerar i riktning med våra värderingar.

Värderingar är ord som ger oss riktning på hur vi vill leva våra liv, vad som är okej och inte okej och hur vi upplever olika situationer. Värden kan definieras som principer och övertygelser som utgör en allmän vägledning för våra handlingar, varaktiga föreställningar om vad som är värdefullt och ideal som man eftersträvar, kriterier med vilka vi värderar och bedömer specifika föreställningar och handlingar som goda och önskvärda (wikipedia).

Baksidan av egenmakt kan skapa arrogans , när vi jobbar för egen vinning, att inte hjälpa andra och gör sitt jobb. Att inte ha insikt i att egenmakten går över styr skapar också ohälsa i en familj eller arbetsgrupp.

Att jobba med transformation – ger en utveckling på djupet och ger oss möjlighet att förändras och leva våra liv i värderad riktning. Att jobba med kraftfulla frågor, känna känslan av sammanhang och vara en del av en helhet skapar transformation. Att skapa inre utveckling och jobba med sin egen förmåga att fatta konkreta beslut, vara lösningsfokuserad och inspirerande! tänk efter när du var i sflow sist? när du skapade någor roligt och viktigt och tiden bara flög iväg, och jämnför det när du hamnar i Frustration, vanmakt och hjälplöshet. 

Sammanfattningsvis så kan vi bli kidnappade av vår hjärna, vi behöver redskap och verktyg för att komma tillbaka, du behöver känna dig själv och vad du ska göra, engagera dig i viktiga saker, sådana som är roliga och lustfyllda!

Till sist vill jag slå ett slag för det kärleksfulla ledarskapet- good enough och det finns hjälp om du behöver!

Egen makt att styra över det som vi kan och släppa kontrollen över et vi inte kan kontrollera!

Karolina 

 

 

 

 

 

Written by: Karolina Palmberg

You may also like these posts

Leave A Reply:

No comments yet.