Hetsätningsstörningen är vår senaste diagnos, och du kan inte tänka dig frisk från en ätstörning. Hetsätningsstörningen påminner  om Bulimia Nervosa med återkommande perioder av okontrollerat ätande men med skillnaden att den som drabbats inte kompenserar sina hetsätningar med extrem motion eller på annat sätt. Vilket i förlängningen resulterar i övervikt och fetma.

Hetsätningsstörning drabbar 1.5-4% av befolkningen med en könsfördelning som är 60 % kvinnor och 40% män. De som drabbas är tonåringar upp till medelålders individer.

Vi vet väldigt lite om hur och i vilken utsträckning hetsätning episoder sker i samhället, det vi vet är att oavsett frekvens så påverkar beteendemönstret den fysiska och psykiska hälsan negativt, livskvalitén blir sämre, nedstämdhet, likgiltighet och hopplösheten ökar vilket leder till en negativ spiral som är svår att bryta utan hjälp. Det tar i genomsnitt 17 år innan någon med en hetstingsdiagnos söker hjälp.

En subtil känsla .. ”Unna dig något, du är värd det! Du har jobbat hårt. Livet ska njutas! Du vet att du kommer att hetsäta någon gång framöver så då kan du lika gärna göra det nu.. Ibland är känslan den aggressiv och SKRIKER….GÖR det NU!!!

Känns det ibland som om hetsätning är en separat del av dig som du inte kan kontrollera?

Ibland händer det bara…utan att du vet, plötsligt står du där och äter….En del människor får fysiska symtom, som om deras kroppar behöver mera mat, och det enda sättet att får stopp på suget är att ge kroppen den precis det den behöver.
Men sanningen är att suget kan upphöra, att du aldrig mera behöver hetsäta, men det kräver ett HELT nytt sätt att tänka och agera. Någon klok har sagt du kan inte lösa ett problem med samma lösning som du skapade problemet med.

Är det vana? Ja ibland så blir det en vana som känns familjär och bekant, som en rutin. Din reptilhjärna gillar när det är bekant och familjärt, det känner den till. Eftersom hjärnan då vet vad den ska förvänta sig och känslorna blir samma och sanna. Och för hjärnan blir säkerhet och trygghet lika med överlevnad. En isolerad vana som håller dig ifrån att utsätta dig för andra hot som kan bli mycket mera farliga, andra självskadebeteenden eller starka känslor som du inte vet hur du ska bemästra. Stressfulla situationer tolkas som hot och istället för att använda den logiska delen av hjärnan för att hitta logiska samband är reptilhjärnan blixtsnabb och tolkar obekväma situationer som HOT. De underliggande känslorna är frustration, otillräcklighet och kan omtolkas som hot mot överlevnaden, att inte räcka till och en rädsla av att inte få vara med. Då är det bättre att ställa sig själv utanför, så jag inte riskerar att uteslutas av andra.

Finns det en lösning ?

Ja enkel sagt är det att omprogrammera din hjärna genom att göra mer av det som fungerar och hitta andra strategier och lösningar och inte skapa diskussioner med reptilhjärnan som jobbar på högtryck under stress, och skapar ännu mera behov av att hetsäta och den negativa spiralen är igång igen och igen och igen. Hetsätningen reglerar dina känslor från UTSIDAN.

Så om du tar bort hetsätningen utan att plocka fram gömda resurser inifrån så kommer du aldrig att lyckas sluta hetsäta.
Att använda resurser inifrån är hur vi omprogrammerar vår hjärna. Och om detta görs korrekt så går det snabbt att ersätta en hetsätning, jo det är sant. Varför undrar du? Jo nu har din hjärna ett alternativ som är bättre att välja mer effektivare och ger snabbare trygghet och Reptilhjärnan är lat och väljer alltid den snabbaste vägen, den med minst motstånd.

Du betalar redan nu ett högt pris genom att hetsäta och det fortsätter att kosta dig I framtiden , det kostar dig obehag, pengar, ensamhet, depressioner, fysiska och somatiska konsekvenser, och sådant som vi ännu inte vet är konsekvenser av att fortsätta att hetsäta.

Är du orolig att du eller någon du känner är drababde av hetstningsstörning kan du använda dig av SCOFF: ett enkelt och kort screeningtest för ätstörning.

Det består av fem frågor och kan
användas i både skriftlig och muntlig form. SCOFF har visat bra egenskaper i ett antalstudier, och ett gränsvärde på 2 eller fler positiva svar antyder med god sannolikhet att enätstörning föreligger.

SCOFF-testet
1. Gör du så att du kräks för att du känner dig obehagligt mätt?
2. Oroar du dig för att du har förlorat kontrollen över hur mycket du äter?
3. Har du nyligen gått ner mer än 6 kg inom loppet av 3 månader?
4. Tycker du att du är fet även när andra säger att du är för smal?
5. Skulle du säga att mat dominerar ditt liv?

https://karolinapalmberg.se/tank-inte-pa-choklad-en-text-om-hetsatningsstorning/

https://karolinapalmberg.se/vara-aktiviteter/

Behöver du hjälp så hör av dig! Karolina 070 2260746

Lämna ett svar