Mindful eating kombinerar yoga, andning och coaching för att hitta dina inre resurser och ta klivet mot att leva ett autentiskt liv. Oavsett om du vill bli fri från en ätstörning eller om du bär på övervikt och vill gå ner i vikt.

Du är inte vackrast i världen men Världen är vacker i dig sjunger Emil Jensen. Dessa rader tycker jag är hjälpsamma och vackra, att världen är vacker i mig.

Att hitta till ett välmående, tilltro till din egna kapacitet att läka det som behöver läkning är lättare sagt än gjort. Det finns olika sätt att bli frisk från en ätstörning eller att nå normalvikt och ett regelbundet ätande.

Innan du gör något annat så är ditt ätbeteende avgörande. Att sträva efter ett regelbundet ätande är grunden i tillfrisknande och för att nå dit kan du använda dig av yoga andning och medveten närvaro.

MINDFUL EATING

handlar om att lyssna till sin kropp och förstå vilka behov den har. Grunden är mindfulness med upplevelsebaserade övningar och kroppsmedvetenhet. Mindful eating är glädje och njutning, utmaningar, insikter och förändring. Att du förstår sambandet mellan mat och hälsa och om kopplingen mellan matvanor, tankar, känslor och impulser.

Det handlar också om att känna medkänsla, compassion, med oss själva, när det inte är som vi vill, när vi reagerar istället agera och gör omedvetna val. Ett litet steg kan ge en stor förändring. Du börjar precis där du är just nu.

Det finns mycket forskning om mindfulness positiva hälso­effekter på stress, smärta, ångest, nedstämdhet och ätstörningar. Det är mer än trettio år sedan mindfulnessträning som stress­hantering introducerades i väst av den amerikanske professorn Jon Kabat-Zinn.

Mindful eating bygger på mindfulness och handlar om att bli medveten om kroppen, tankar, känslor och impulser. Du lär dig lyssna till vad kroppen säger och blir mer medveten om hur mat och ätande påverkar dig. Du tränar att förstå när, var och hur du äter. Vad som triggar dig. Hur vanor styr dig och hur du kan bryta ovanor. Du övar att minska stress och känsloätande och njuta mer av mat.

Smaklökarna är viktiga vägvisare och att uppleva med sina sinnen är en av grundpelarna i mindful eating. En del av övning­arna handlar om att uppleva direkt med sina sinnen. Våra smaklökarna kan också leda oss på villovägar, eftersom vi i det moderna samhället lever i en tillvaro som skiljer sig från den vi är skapta för. Överflödet av mat, och inte minst skräpmat, skapar loopar i hjärnan som leder oss fel. Vi är inte konstruerade för att leva i en tillvaro med obegränsad tillgång.

Att äta medvetet ger inga biverkningar, så det är riskfritt att pröva. Modern hjärnforskning och evolutionsmedicin går hand i hand med mindful eating. Vi behöver ha med oss kunskaper om vad som är ursprungligt och naturligt när vi smakar och upplever, för annars kommer vi att tro att chips, som är både söta, salta och feta, är just vad kroppen behöver och ibland är det just det men oftast inte.

Med kunskaper om hur kroppen och hjärnan fungerar, och om vilken mat som är nyttig, kan du fatta klokare beslut.

Våra 5 sinnen syn lukt smak känsel och hörsel är en direkt länk till njutning glädje och närvaro i nuet. Kroppen signalerar vad den behöver och mår bra av. Genom att lyssna på den lär du känna vilka behov den har och vad du behöver för att ha hälsan och må bra.

Kroppen signalerar hunger på nio olika sätt. Du kommer att möta ögonens hunger, näsans hunger, munnens hunger, magens hunger, cellernas, sinnets, hjärtats, öronens och fingertopparnas hunger.

Inom oss finns ett hav av tankar, känslor och förnimmelser som kan vara behagliga, obehagliga, blandade eller neutrala. Ibland äter vi osunt för att dämpa obehag.

Mindfulness innebär att möta allt som du har inom dig och öka förmågan att skilja mellan hunger, sug, rastlöshet, irritation och andra känslor.

När du övar självmedkänsla stärker du dig själv och din tillit, kommer närmare dig själv, ditt hjärta och dina behov.

Det börjar med en intention och handlar om att inte döma, att se med beginners mind, ha tillit till sig själv och andra, känna medkänsla, att inte sträva, att acceptera och att släppa taget, let go.

Mindful eating är ingen turbobantning eller rivstartsmetod. Det är en livsstilsförändring, ett nytt förhållningssätt.

Forskning i USA visar, som i stora delar av västvärlden, är övervikt och fetma ett ökande folkhälsoproblem. National Intstitutes oh Health, NIH, världens största finasiär av medicinsk forskning, stöder forskning om mindful eating för behandling av fetma, ätstörningar och diabetes.

I ett större perspektiv handlar mindful eating också om ökad medvetenhet om människan under evolutionen, samhörighet mellan människor och om att ta tillvara jordens resurser. Allt vi äter har odlats skördats, packats och transporterats till oss av människor som är osynliga om vi inte ser dem och det större sammanhang som vi alla ingår i. Maten, jorden och livet finns i varje liten munsbit mat.

Så här vackert uttrycker den vietnamesiska buddistmunken Thich Nhat Hanh det:

Om du verkligen tar kontakt med en liten bit morot, kommer du i kontakt med jorden, regnet, solskenet. Du kommer i kontakt med Moder Jord, och när du när du äter på det sättet känner du kontakten med det sanna livet och dina rötter. Det är det som är meditation. Om vi tuggar varje munsbit mat på det viset blir vi tacksamma, och när vi är tacksamma är vi lyckliga.

Mindful eating är en inbjudan till att känna tacksamhet över maten vi äter, luften vi andas, över allt som fungerar i kroppen. Allt som vi tar för givet. Det öppnar för glädje över själva livet.

Det finns så mycket mer att skriva om mindful eating men sammanfattningsvis så väntar världen på att få ta del av allt det där vackra som är du oavsett vikt eller utseende.

Världen är vacker i dig!

Written by: Karolina Palmberg

Leave A Reply:

No comments yet.