[col type=”6″]

Coaching för drabbade.

Är du drabbad av en ätstörning eller har trassel med maten?
Men du vet inte riktigt vad eller hur du ska säga.
Jag rekommenderar att du utgår från dig själv:
Jag är orolig för dig, hur mår du ? Vad skulle vara hjälpsamt och Hur kan jag hjälpa dig?

Samtalshjälp:

Regelbunden måltidsordning: Frukost, Lunch och Middag + 2-3 mellanmål.
Professionell coaching enligt International Coach Federation (ICF)
En tänkande miljö – en samtalsmetod där det självständiga tänkandet står i fokus och vi lyssnar på varandra utan att avbryta. (Time to Think. Nancy Klein)
Compassion/ Självmedlkänsla -att vi behandlar oss själva och andra med Förståelse, Acceptans, värme, varsamhet och omsorg. En metod att förstå hur vi kan vara självsnälla och använda vår hjärna och sinne som hjälpsamma verktyg.
Acceptance and Comittment theory- ger oss verktyg att välja och skapa alternativ och ta ansvar för våra val.
Att kombinera dessa metoder har jag upplevt som kraftfullt, när jag coachar drabbade och närstående.
Det egna ansvaret och viljan till förändring står i fokus och vi jobbar tillsammans som ett team för att möjliggöra förändring och hitta hållbara lösningar, bryta svält och kompensatoriska beteenden.

Sagt om Karolina

https://icfsverige.se/nr-4-coaching-som-verktyg-vid-a%cc%88tsto%cc%88rningar-och-psykologisk-oha%cc%88lsa/

[/col]

[col type=”6″]

Hur kan du nyttja coaching för anhöriga?

Du får hjälp av mig att tänka självständigt och utan att bli avbruten, vi skapar tillsammans en tänkande miljö. Jag hjälper er att lösa problem, fatta konstruktiva och kreativa beslut, hitta lösningar, byta perspektiv, zooma ut och hitta alternativ.
Coaching svarar på frågorna:
• Hur?
• När?
• Vad?
• Vem?
• Varför?
[row][/col]

[col type=”6″]

Om professionell coaching

En hjälpsam modell är NÖHRA: 

nuläget
önskat läge
hinder
resurser
aktion/ nästa steg – vad behöver du göra nu

Coaching är samspel mellan coach och klient i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar att maximera sin personliga och professionella potential. En professionell coachrelation finns när coaching omfattas av en affärsmässig överenskommelse som tydliggör båda parternas ansvar.
En professionell coach förbinder sig att tillämpa ICF:s kärnkompetenser och att hållas ansvarig enligt ICF:s etiska riktlinjer.

Olika roller: Klient och kund. För att klargöra olika roller i coachrelationen är det ofta nödvändigt att skilja mellan klienten och kunden. I de fall då klienten och kunden är samma person används benämningen klient. I de fall då det rör sig om olika personer har ICF definierat dessa roller som:
Klient: Klienten är den som blir coachad.
Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Coachavtal skall under alla omständigheter tydligt klargöra de rättigheter, roller och ansvar som såväl klient som kund har.

[/col]

[col type=”6″]

ICFs 11 kärnkompetenser

Följa etiska riktilinhjer och professionell standard,etablera coachingöverenskommelsen, skapa tillit och närvaro med klienten, skapa coachingnärvaro,lyssna aktivit och ställa kraftfulla frågor, arbeta med direkt kommunikation, skapa medvetenhet och utforma handlingar, planera och sätta mål och hantera framsteg och vara ansvarstagande.
[/col]

[col type=”6″]

Vill du veta mer

Läs mer om ICF – International Coach Federation.
[frame src=”https://karolinapalmberg.se/wp-content/uploads/2016/08/ICFLogo.jpg” link=”http://coachfederation.org/” target=”_self” width=”130″ height=”200″ alt=”ICF” align=”center” prettyphoto=”false”]
[/col]