Artikel från: Karolina Palmberg Gästblogg nr 4, www.sockerknarkaren.se Datum: 2014-09-25 Länk: här

Den amerikanska författaren Richard Ford använder ordet ”stayer”. Han beskriver ordet som upplevelsen av att stanna, att stå ut med att stanna kvar i situationer men även i tankar och känslor och i upplevelser. Detta och endast detta leder framåt menar Richard Ford.

DNs bitr. kulturchef Åsa Beckman, beskriver i alla fall för mig som arbetar med professionell coaching, nästa steg, drömmar, visioner och målbilder en utmanande tanke. Åsa Beckman skriver; Vi har en samtid där vi hela tiden säger att mycket av livet går ut på att hitta nya utmaningar. För de flesta av oss kan det vara utmanande nog att inte röra sig ur fläcken och ta reda på vad som händer om jag faktiskt står kvar.
Jag har också under sensommaren konfronterats med projektledning av högspecialiserad vård för självskadebeteende hos unga människor. De finns i hela vårt land och mår urkasst. I dagens läge vårdas en del av dessa individer inom rättpsykiatrin och det är ingen hållbar situation för någon.

Vad har då detta att göra med att vara en Stayer, en som stannar kvar?
JO, inom DBT behandlingen av bla självskadebeteende pratar vi om begrepp så som att klara av olika färdigheter när ångest och olust känslorna sköljer över och virvlar in.
Färdigheterna är följande; Att ge något till andra, jämför, upplev känslan, skjut ifrån dig, tänk på något annat och fokusera på sinnesintryck. När en person hamnar i kris och panik är det inte logiskt att resonera kring vilket verktyg som skall användas utan denna diskussion ska föras i ett lugnt och tryggt samtal. Det är inte meningen att alla verktygen skall eller ens bör användas i alla situationer utan vissa färdigheter passar mig och vissa passar någon annan.

Att vara en stayer blir för mig efter lite eftertanke och omstrukturering av begrepp och verktyg summan av förmågan att agera istället för att reagera. Att det finns i givna situationer givna lösningar som fungerar exempelvis att andas, stå kvar, lämna.

I coaching, ätstörningsbehandling och sockerberoendebehandling tänker jag att det handlar om att ha en konkret målbild, var är jag om 5 år om jag håller fast vid mitt beslut att ha en hållbar livsstil och fylla mina dagar med meningsfulla aktiviteter. Att vara en stayer i sina fattade beslut som inte baseras på känslan av att äta eller inte äta, träna eller inte träna eller att använda kompensation på olika sätt.
Det är ingen som är motiverad 24/7 året om och livet ut livet går upp och ner och innehåller olika sorters utmaningar för oss alla, det är det som är att vara människa.
Men du kan acceptera och försonas och se till att din målbild är tillräckligt lockande för att välja att vara en stayer i ditt eget liv och livssituation!
Att vara en stayer innehåller också en fiffig komponent och den är det är bara du själv som vet när det är dags att gå vidare att byta ut verktygen i lådan och andas lite djupare och agera!

Karolina Palmberg
Beteendevetare och yogalärare.