Att vara coach i en tänkande miljö handlar denna text om och det är mitt absolut bästa lifehack och någonting jag både är väldigt stolt över och väldigt glad över att vara.

Nancy Klein skapade och utvecklade metoden Time to Think och min goda vän My utbildade sig i metoden och tog den till Sverige. Metoden består av lite olika delar beroende på om du vill coacha team eller individer eller facilitera möten. Jag är utbildad coach men anväder mig av delarna till facilitator och team i mina möten, workshops och när jag föreläser. Att vara en coach i en tänkande miljö betyder att jag inte avbryter min klient utan jag litar på att klienten tänker bäst själv och jag bidrar inte med något om inte klienten specifikt  vill det och efterfrågar nästa  fråga. Jag bidrar med mitt aktiva lyssnande, respekt för klinten och ett lugn som beryder att jag håller utrymmet åt den som tänker så att den kan tänka och jag som coach uppmuntrar till värdefulla tankar.

Så vad är då vinsterna med att arbeta med en tänkande miljö för klienterna: 

  • hög delaktighet,
  • starkt engagemang,
  • sprudlande kreativitet
  • avgörande effektivitet.

De beteenden som ger upphov till ditt  finaste tänkandet kallas: 

De Tio Komponenterna i en Tänkande Miljö och består av: 

Uppmärksamhet, Likvärdighet, Lugn,

Uppskattning, Känslor, Olikhet,

Information, Uppmuntran, Laserfrågor och Plats.

Varje komponent är kraftfull i sig själv. När de används tillsamamns som ett system så skapas transformeras förutsättningarna för tänkande. Tankarna blir inte bara information utan det skapas Transformation.

och är du intresserad av att lsa mer om en tänkande miljö och 10 komponenter så surfar vidare till Mys hemsida:

https://www.klarhet.se/

Uppmärksamhet: att lyssna med påtaglig respekt och att inte avbryta- My Schuldt. 

Tillsammans coach och klient så når vi de sanna eller osanna antagandena som hindrar oss från att komma vidare och leva våra liv i den riktning som vi vill. I en tänkande miljö är det laserfrågan som ger dig möjlighet att skapa sanna och frigörande antaganden.

och sista delen är att ge varandra upskattning och coachen ger klienten uppskattning på en egenskap och klienten ger coachen uppskattning på en egenskap som upplevdes under samtalet.

Coach överenskomelsen består i att jag som coach aldrig utanför samtalet pratar om någor som sagts. Jag frågar inte klienten och jag pratar inte med andra. Detta är en överenskommelse som ger en trygg plats att vara och tänka på för både coach och klient.

Att vara coach i en tänkande miljö handlar denna text om och det är mitt absolut bästa lifehack och någonting jag är väldigt stolt över så framöver i november kommer det komma ett webinair i den tänkande miljön och med coola föreläsare:

Diana Sedlak Brundin: https://kvalitencia.com/  

Kvalitencia Ledarskap AB har sedan 2001 stöttat företag och organisationer i deras arbete att utveckla sin organisation, sina ledare och sina medarbetare. Genom vårt stöd bidrar vi till att våra kunder blir framgångsrika i sitt ledarskap för att därigenom uppnå extraordinära resultat för sin verksamhet. Vi använder oss alltid av den senaste forskningen. Konkret arbetar vi med varje kund på ett unikt sätt. Tillsammans sätter vi ihop en process anpassad till kundens speciella förutsättningar och utmaningar

 

Varj Frick Egerbäck: https://www.bethebestyou.se/  

”Jag hjälper dig att skapa kraften framåt. Min ständiga målsättning är att skapa förutsättningar för andra att lyckas. Det är när vi vet bättre vi gör bättre. Det finns en stor outnyttjad potential i hos alla, genom tydligt satta mål så kan du ta dig dit du vill. Med de rätta verktygen, coaching en specifik plan och vägledning så skapas vägen till framgång”.

avslutnignsvis så vill jag skcika med 2 filmer Diana och jag spelat in om de 10 komponenterna.

https://youtu.be/Y8U_o3QmbHw

https://youtu.be/97u_CIdX9Ck

// Karolina 

Lämna ett svar