Satsa på en bra start – när du ska bestämma en målvikt.

Det är mycket värdefullt att lägga ner extra mycket tid i början på en behandling, eller i starten i en kontakt. Forskning visar att förhållandet mellan en klient och en terapeut etableras mycket snabbt och det som sker i ett tidigt skede ofta är det som avgör om det blir ett bra samarbete eller inte.

Det är också under de 2 första besöken som som det sker en förändring i klientens inställning och motivation även om det kan ta längre tid än så innan någon förändring märks.

Varför är det fokus på vikten?

I de flesta samtal till mig undrar föräldrar och anhöriga varför det oftas är så mycket fokus på vikten i en behandling eller i möte med olika läkare eller terapeuter. Kroppsvikten är det enda objektiva mätpunkten som vi alla kan förhålla oss till och ger en bra indikator på följsamhet till behandlingen. OM matschemat och måltidsordning är implementerat och har en följasamhet och tillit till att det fungerar.

Genom att kartlägga klinetens mat och ätvanor, ställa en adekvat dignos och och utforksa vad patienten har för styrkor och resurser. vilka förberedelser och kompensatioriska beteenden finns och hur beskriver klienten själv sin situation. Kartläggningen är också hjälpsam när det gäller att hjälpa klienten att bryta onormala eller tvångsmässiga beteenden som vidmakthåller sjukdom eller det störda ätbeteendet.

Att börja med att prata om hur allting hänger ihop är en bra start, på att kunna bryta svält och kompensatoriska beteenden. Att beskriva att det är svälten som  driver det störda ätbeteende. Att bantning och / eller ökad fysisk aktivitet driver ätstörningen och skapar ångest/ tvångstankar och handlingar och depressioner kopplade till kompensation och mera svält och bantning ger dig trovärdighet som samtalpartner.

Klienter med en ätproblematik är upptagna av en enda sak: TANKAR PÅ VIKT! VAD KOMMER HÄNDA MED MIN VIKT?

Detta gäller alla diagnoser utom den selektiva ätstörningen. Att skjuta upp den viktigaste frågan av dem alla till något senare är ett misstag.

Alla vill veta om behandlingen kommer att innebära att de kommer tappa kontrollen över vikten. 

Eftersom klienterna har tappat bort de naturliga hunger och mättnadskänslorna så så vet hen inte HUR MYCKET OCH NÄR det är dags att äta. Ofta oroar sig de också för att de ska gilla maten och inte kunna sluta äta och blir överviktiga på grund av det. De oroar sig också för att inte orka kompensera med aktivitet och kräkningar och att de kommer att bli tjocka och orörliga. En högst befogad tanke och oro men inte särkilt realistiskt eftersom de sakta med säkert lär kroppen att lita på hunger och mättnadssignalerna igen.

Så hur ser viktdiskussionen ut?

Jo den är samma oavsett dignos. För alla är den samma oavsett vikt det är det kompensatoriska beteendet som skiljer diagnoserna åt. Det finns  olika strategier:

  1. Den ena går ut på att be patienten själv föreslå en målvikt. Om det finns någon person som de beundrar som de kan tänka sig att väga likasom. Hur ser klienten på sin egen vikt? Underviktig- överviktig eller normalviktig? och vet hen vad som är hennes normalvikt?
    Någon som exempelvis väger 42 kilo förväntar sig att normalvikten kan vara 55 kg och föreslår 50 kg vilket blir ett bra första delmål och att nästa målviktsdiskussion utgår från den vikten.
  2. den andra strategin är när någon är extremt motvillig att gå upp i vikt eller väldigt kraftigt underviktig.  Då kan de vara hjälpsamt att arbeta med viktuppgång om ca 500 gram i veckan och att 2 kg är den första målvikten och att klienten får vara med och beatämma vad hon ska äta och hur vilan ska gå till men utan viktuppgång är det ingen mening att satsa på samtal eller behandling
  3. och en bulimiker eller en normalviktig person behåller sin vikt.
  4. och för en överviktig eller en perosn med fetma är det först det kompensatoriska beteendet som skall brytas och sedan kommer fokus på viktnedgång och stabilisering av kroppsvikten.

Målvikt sätts alltid utifrån längd och vikt i förhållande till varandra och för barn utgår vi alltid via tillväxtkurvorna och det händer inte att någon får en målvikt som genererar i en övervikt/ fetma eller en ohälsosamt låg vikt.

Det är viktigt med en MÅLVIKT men den behöver oftast bara ett samtal och sedan kan ni gå vidare med HUR, VAD, NÄR och fokusera på resurser och styrkor och vilka hinder som finns och vad som behövs för att komma vidare.

Att undvika viktdiskussionen skapar oftas en misstro och missnöje då klienterna inte tror att du dels kan denna delen och dels så vet de inte om du vet hur de ska göra för att fortfarande vara smala och friska.

Jag rekommenderar å det starkaste att ta de besvärliga samtalen först och komma överens om de olika målen och sedan fokusera på vägen dit.

och behöver ni hjälp med att sätta en målvikt eller prata om den som är satt.

Hör av er/  Karolina #ätstörningsexperten 070-2260746

våg illustration till texten

 

Written by: Karolina Palmberg

You may also like these posts
Så sjukt hälsosamt en text om ätstörning 2022

Leave A Reply:

No comments yet.