Artikel från: Karolina Palmberg Gästblogg nr 5, www.sockerknarkaren.se Datum: 2014-09-25 Länk: Här

Att använda de verktyg du har

Människor som jag coachar i att leva ett medvetet liv är mina största inspirationskällor och jag betraktar er alla som hjältar! Ni har olika förutsättningar, kommer med olika saker i er verktygslåda och ni är alla på väg mot olika mål med individuella drömmar och passioner. Det vi har gemensamt är att vi ses eller hörs varje eller varannan vecka. Jag coachar dvs. är ansvarig för ramen för samtalet med det är ni som fyller samtalet med innehåll, kikar på alternativa lösningar, formar mål och gör det dagliga arbetet.
Att leva medvetet och ta ansvar för sina drömmar och passioner är något vi alla priorietera mer eller mindre. Att välja medvetet och hålla fast vid tagna beslut är en konst. I en studie från Indiana University i USA, att sannolikheten att du når dina mål, vare sig det handlar om att föra dagbok, börja träna eller förändra sin kost har 3 gånger större chans att lyckas om du satt dina mål tillsammans med en vän, det sk. ”the buddy system”. De har också upptäckt att resultaten ser liknande ut vare sig du sätter dessa mål tillsammans med en partner, vän eller i grupp. Inom coachingen pratar vi om att sätta SMARTA MÅL, målen ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta. Ställ inte förväntningar på dig själv som du inte kommer uppnå! Jag tro också att mål som går att berätta för andra är mål som kommer att nås och lyckas med. Studien visar att bara 8 % av dem som anmält sig till ett träningsprogram tillsammans med en partner hoppar av, jämfört med 50 % bland dem som går med helt på egen hand.

Att hitta en buddy eller någon som tror på att just du ska klara det här och lyckas är också rekommendationer i alla 12 stegs behandlingar, att klara sig själv och inte behöva andra är ingen lyckad väg.
Inom sockerberoende behandlingen rekommenderas
FAA – Food Addicts Anonymous (Anonyma Matmissbrukare) www.faa.se
OA – Overeaters Anonymous (Anonyma överätare) www.oasverige.org

Ett annat tips är att faktiskt lita på att det du redan kan och gör bra fungerar gör mer av det! Året består av 52 veckor, ett bra beslut i veckan blir 52 bra beslut/ år. Vi har 365 dagar att möjliggöra våra beslut så att vi inte om 1 år funderade på varför vi inte kommit längre?

Men hur gör jag då?

Vilka är de magiska verktygen i lådan? Vad ska jag välja av alla självhjälpsböcker, strategier, terapier, dieter och träningsformer?
Min erfarenhet av tusentals timmar av behandling och flera hundra coachsamtal är att alla människor redan vet svaret inom sig på hur de ska leva sitt allra bästa liv. Ja så är det. Vi är alla experter på vad vi själva vill, sedan kan det ibland behövas professionella samtal, utbildning i vissa ämnen och råd och stöttning. Det kommer krävas mod, tålamod, kreativitet och envishet att våga sitta ner och lyssna inåt och höra vad hjärtat viskar. En del hjärta vågar inte ens viska, då krävs omtänksamhet, omsorg och empati att lyssna intensivare.
Vill du bli coachad av mig så skicka ett mail till Karoos@hotmail.com eller via meddelande på facebook.

“Så säg som Pippi Långstrump: Det har jag aldrig provat förut så det kan jag säkert!”

SINNESROBÖNEN(Långa versionen)

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra.
Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.
Ge mig tålamod med sådant som tar tid, tacksamhet för allt
som finns i mitt liv och tolerans med dem som kämpar med
andra problem än mina egna.

Varma hälsningar
Karolina Palmberg
Beteendevetare, E-terapeut Sockerberoende & yogalärare