Ätstörningsexperten Karolina Palmberg

Ätstörningsexperten Karolina Palmberg hjälper dig som är anhörig eller drabbad att soretera i olika tankar.

En ätstörning syns inte alltid utanpå och handlar aldrig om hur många kilo någon väger eller inte väger.  Det kan drabba alla, män, kvinnor, unga, gamla, barn eller vuxna.

Det som kännetecknar en ätstörning är: 

  • hur du tänker kring mat och ätande
  • och din kropp     

En ätstörning är en allvarlig sjukdom med det går att bli helt frisk och förbi frisk.

https://karolinapalmberg.se/vagen-mot-det-friska-att-bli-fri-fran-atstorningar/

1.Det första tecknet på att någon har en ätstörning är att det sker en förändring i ätbetendet.

Du kan börja äta oregelbundet och hoppar över måltider, äta i ensamhet och sätta etiketter på produkter, bra eller dålig mat. Du blir okoncentrerad och orolig, och tänker mycket på mat och vikt och kan få ångest eller bli deprimerad.

2. Andra tecket kan vara koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, depression, ångest och oro och tankar om att ta livet av dig.

3. Tredje tecknet: Kroppsliga symtom är torr hud, vikt uppgång eller nedgång, att mensen uteblir, du samlar på dig vätska, tappar hår och får sämre tandhälsa.

De som kontaktar mig har 4 frågor:  

  • vad är en ätstörning?
  • hur söker vi vård?
  • vad kan vi som familjer / anhöriga göra ?
  • hur kan du hjälpa oss?

Jag är ett professionellt samtalsstöd:  jag vill träffa er i en trygg miljö, på era villkor och erbjuda något nytt och unikt, och tillsammans skapa kraftfulla resultat, byta perspektiv och bidra med fakta, kunskaper och erfarenheter.

Du som förälder / anhörig eller närstående får möjlighet att berätta om din oro och dina funderingar och det utan att bli avbruten eller ifrågasatt, vi lyssnar på varandra i tur och ordning.

Ätstörningsexperten Karolina Palmberg har 20 års erfarenhet och jag ser att det finns en lucka i samhället. Ett glapp, mellan individer, familjer och vården och det är det glappet jag vill fylla genom att vara ett samtalsstöd för att stötta upp och underlätta i de funderingar som finns angående mat, vikt och kropp, behandling och bemötande.

HJÄLP FINNS – TA DEN!
Inga frågor eller funderingar är för små eller för stora för ett 1a samtal.
Vi pratar och ingen förändring behöver göras där och då utan vi gör en kartläggning av NUET och ser över vad som behöver göras och vad som redan fungerar och VAD SOM ÄR NÄSTA STEG?

Läs mer vad jag kan hjälpa er med här: Vi klarar oss inte utan dig!

Du bokar en tid genom att ringa, skicka sms eller mejla till mig.

Ätstörningsexperten Karolina Palmberg erbjuder dig ett kostnadsfritt första samtal

0702260746 eller mejla: karolina@karolinapalmberg.se