2022 är förändringens år. Ett år med många förväntningar och stora planer från många. Ätstörningsexperten – en förändringsagent. Igår fick jag ett meddelande från någon, som på ett lite udda och nedlåtandesätt sätt ifrågasatte: Vad är en ätstörningsexpert och vem har sagt att du kan vara det?

En expert enligt Wikipedia betyder, någon som är särskilt kunnig inom något område. Ett annat ord för samma sak är specialist, och även ordet fackman syftar på samma sak. Så om jag varit en rörmokare så hade jag varit fackman, särskilt kunnig på rör. Nu är jag inte en rörmokare utan en person med utbildning i beteendevetenskap. En specialist med kompetens och särskilt kunnig inom ätstöningar, ätbeteende och beteendeförändringar.

Ätstörningsexperten – en förändringsagent. En förändringsagent är den som ska se till att en förändring genomförs så effektivt som möjligt. Förändringar kräver resurser och den enda obegränsde resurs vi har att tillgå är människor tankar och eget tänkande. En förändringsagent skapar förnyelse och förbättring, främst genom att få andra engagerade i förändringsarbetet.

På engelsk blir det Agent of Change– en person som hjälper dig att tolka en situation, utforma en strategi, och stöttar dig i att utföra dina önskade förändringar.

Changemaker är en eldsjäl en person som brinner för att göra en skillnad. Hos mig så blir det skillnad genom att använda professionell coaching och att stärka egen makten och förmåga till rescilience- att komma tillbaka när vi ramlat av eller snubblat.

Genom min erfarenhet sedan 2001 har jag sett hur den nya generationen Z,  kräver att vi som arbetar också är villiga att förändra oss. De är uppväxta på digitala plattformar som jag oftas inte har en aning om att de finns. De har en annan möjlighet att fakta och omvärldebevaka och inte så sällan så är de väldigt pålästa och duktiga på diskussion och argumetation. Att möta morgondagens företagsledare, influencer och förändringsagenter kräver att vi är förändringsagenter.

Dagens barn och unga är morgondagens vuxna. De är framtiden!

Att coacha dessa individer med existensiell ångest, ångest över klimatpåverkan, ångest och oro över vad de skapar i världen inte är särskilt viktigt eller att de inte ens lever ett liv som spelar någon roll. Vilka är de som har möjlighet att påverka i det stora hela, är en utmaning och kräver av oss som coachar och möter dessa människor:  flexibilitet, att vara modern och uppdaterad. Att vi har god självkännedom, där du vågar fråga när du inte förstår och uppdatera dig när du inte lägre har den senste informationen eller programvaran.

Vem coachar du – är den vanligaste frågan i telefonen eller på mejl.

Jag coachar dig som är anhörig:

 • Du har sökt all möjlig hjälp för ditt barn eller tonåring eller syster eller någon annan nära, du behöver bolla alternativ och möjligheter.
 • Du behöver älta din ilska över situationen ni befinner er i och du behöver framför allt, pusta ut och släppa taget nu när ditt barn / tonåring får adekvat hjälp.
 • Du behöver prata om dig och er och vad du/ ni  behöver nu.
 • Du behöver ett lysssnande öra.
 • Du behöver fakta om behandling och om sjukdomen och vad som händer i de olika faserna.
 • Du behöver bli bemött med respekt, bli hörd, sedd och bekräftad att du gjort allt och lite till som egentligen inte är möjligt i de situationerna ni befunnit er i.

Jag coachar också dig som är drabbad av en ätstörning.

 • Du som har en pågående ätstörning,
 • Du som varit i vård länge och inte riktigt vågar ta det sista steget och blir helt frisk.
 • Du som har en selektiv ätstöring och behöver fakta och strategier för att hantera rädslor och störiga tankar
 • Du som  har en hetsätningsstörning eller en ortorexi.
 • Du som har en samsjuklighet med en NPF diagnos som behöver sturktur i vad som är vad och vilket beteende som tillhör vilken diagnos.
 • Du som har gjort en överviktoperation och har en ätstörning i botten men aldrig fått frågan om varför du är överviktig.
 • Du har diabulimi eller diabetes i kombination med en ätstörning.
 • Du som har en övervikt/ fetma och vill förändra ditt beteende.

och sista gruppen är

 • Alla er som jobbar med anhöriga och drabbade, er träffar jag gärna på en utbildning, föreläsning eller workshop. Digitalt eller irl.

Så jobbar en #ätstörningsexpert och en förändringsagent 2022. 

Varmt välkommen med ditt samtal: 070- 2260746 

eller ett mejl: karolina@karolinapalmberg.se 

Dessa frågor kan användas för att undersöka möjligheten att någon kan uppleva en ätstörning. Verktyget är inte avsett för att sätta en diagnos, men belyser att man kan behöva ytterligare undersökning gällande om man har en ätstörning: http://www.atstorning.se/wp-content/uploads/2012/09/SCOFF-Sv.pdf

Kunskapsläget om vård: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-11-6439.pdf

och min hemsida med många fler blogginlägg:

https://karolinapalmberg.se/atstorningsexperten-2/

 

 

 

 

Lämna ett svar