Välkommen till ätstörningsexperten.

Ingen är sin vikt – undervikt, övervikt och normalviktiga, för det sitter inte i vikten utan i tankar och känslor om kroppen och vikten! och vad det skapar för tankar och känslor och beteenden. I 20 år har jag arbetat med människor som på olika sätt haft en ätstörning.

Jag har jobbat med barn, ungdomar och vuxna och pensionärer, kvinnor och män, flickor och pojkar och med familjer, anhöriga och med far och morföräldrar .

Som #ätstörningsexperten ser jag att det finns en lucka i samhället. Ett glapp, mellan individer, familjer och vården och det är det glappet jag vill fylla genom att vara ett komlement ett samtalsstöd för att stötta upp och underlätta i de funderingar som finns angående mat, vikt och kropp. Vad är nästa steg i att söka hjälp, motivera till vård, eller tillsammans göra en planering.

Jag är ett professionellt samtalsstöd: Jag vill träffa er i en trygg miljö, på era villkor och erbjuda något nytt och unikt, och tillsamman skapa kraftfulla resultat. Vi träffas och pratar och ingen förändring behöver göras där och då utan vi gör en kartläggning av NUET och ser över vilka HINDER som finns och vad som behöver göras och vad som redan fungerar och vad ni ska göra mer av.

Du som förälder / anhörig får en möjlighet att berätta om din oro och dina funderingar och det utan att bli avbruten eller ifrågasatt, du som är drabbad berättar om ditt perspektiv – vi lyssnar på varandra i tur och ordning utan att avbryta och utan att komma med lösningar.

Jag erbjuder ett kostnadsfritt första samtal: ring 070-2260746 så pratar vi!

Om du efter det samtalet vill boka ett hembesök eller samtal via zoom eller Skype eller Facebook Messenger så bokar vi det!

Boka en föreläsning eller workshop

Jag håller ofta föreläsningar och workshops inom ämnen ätstörningar och självskadebeteende, självmedkänsla och självledarskap, motivation att göra en förändring och vidmakthålla den där grunden är Accepance and comittment theory (ACT). Hur hjärnan och kroppen fungerar vid svält och kompensation?
Mina föreläsningar kännetecknas av min förmåga att fånga publiken i medveten närvaro och göra det svåra och komplicerade enkelt genom på ett enkelt sätt förklara forskningen och litteraturen så du kan omsätta den i praktiken. Målet är att du som lyssnar tar med dig praktiska tankar som du kan använda för kraftfulla resultat

Inga frågor eller funderingar är för små eller för stora för ett 1a samtal. 0702260746 – Karolina

http://karolinapalmberg.se/kontakta-mig/

http://karolinapalmberg.se/blogg/

 

200228 Karolina Palmberg
Foto: Rickard Nilsson
© Rickard Nilsson Bild AB