Karolina Palmberg

Hjälp mot ätstörningar

Ätstörning är ett samlingsnamn på flera olika psykiatriska diagnoser kopplade till mat, vikt och kroppsuppfattning. För enskilda personer kan problemen ta sig olika uttryck men för att vi ska förstå vad vi pratar om så använder jag mig av DSM 5. Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders upplaga 5 som publicerades 2013 och är tillsammans med WHOs ICD-system, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, det mest utbredda systemet för att kategoriska psykiatriska sjukdomar och tillstånd. Jag har också använt andra begrepp som jag tycker kompletterar DSM 5 manualen. Ätstörningar kännetecknas av en persons ätbeteende, exempelvis, äta långsamt och restriktivt, linjärt eller decelererat ätande, selektivt eller hetsäta och kontrollförlust.  Äta stora mängder mat på kort tid. extrem bantning, eller hög fysisk aktivitet som kompensation för matintag. Ätstörningar är potentiellt livshotande psykiska sjukdomar som kan innebära mångårigt lidande för patienter och anhöriga. Ätstörningar drabbar oberoende av kön, ålder, etnicitet, kroppsform, sexuell orientering och socioekonomisk bakgrund. Epidemiologisk forskning från 2017 tyder på att 200 000 individer i Sverige drabbas någon gång under livet och att många inte får den vård de behöver.

Ätstörningar mobil

Diagnoser enligt DSM-5

Anorexia Nervosa

Anorexia Nervosa kännetecknas av ett otillräckligt energiintag och en låg kroppsvikt, ofta i kombination med överdriven motion, och en rädsla för att gå upp i vikt. I diagnosen ingår även en störd kroppsupplevelse med avseende på vikt eller form. Många mår dåligt psykiskt och lider av ångest, nedstämdhet eller depression som en konsekvens av svälten, den låga kroppsvikten, restriktivt ätande och hög fysisk aktivitet

Bulimia nervosa

Bulimia nervosa kännetecknas av hetsätning, där onormala mängder mat äts under en begränsad tid samtidigt finns en upplevelse av att ha förlorat kontroll över ätandet. I diagnosen ingår även ett kompensatoriskt beteende för att inte gå upp i vikt, till exempel genom kräkningar, missbruk av laxermedel, fasta eller överdriven motion. 

 

Hetsätningsstörning

En person med en hetsätningsstörning äter okontrollerat på relativt kort tid och till skillnad från andra diagnoser exempelvis för bulimikerna och anorektikerna så kompenseras inte matintaget. I de fall hetsätningen pågår under många år så leder detta till en övervikt eller fetma med somatiska och psykiatriska komplikationer som följd. Forskning påvisar att en hetsätningsstörning påverkar individens sociala liv inkluderat relationer i familjen och på arbetsplatsen. I många fall på grund av skam påslag av det förändrade ätbeteendet, skuld över sin situation och i viss mån stigmatisering från samhället.

Bli frisk

Trots allvaret och komplexiteten är det möjligt att bli frisk. Många söker dock aldrig hjälp, väntar i åratal eller upptäcks inte av vården. Det går att bli frisk från en ätstörning, men det kan vara svårt att bli frisk på egen hand. Viktigt är att säga att på egen hand inte betyder själv. Det är därför viktigt att söka hjälp så att du kan börja förändra de tankar, känslor och beteenden som utvecklat ätstörningen från första början.

Att bli frisk innebär att du skaffar dig kunskaper som kan leda till bättre förståelse av dina egna problem, och med hjälp av dessa kunskaper prövar praktiska förändringar i hur du förhåller dig till mat, ätande och din omgivning. På så vis kan du bryta en ond cirkel av destruktivt beteende, acceptera nuläget och ta steg mot tillfrisknande.

Verktyg för att bli frisk

  1. Acceptera att du har ett problem med mat, ätande, hunger och mättnads känslor
  2. Använd tekniker inom självmedkänsla och var din egna schyssta kompis. 
  3. Acceptera din vikt
  4. Du behöver äta regelbundet och tillräckligt : 3 huvudmåltider och 2-3 mellanmål. 
  5. Skriv din lista på förbjudna livsmedel och börja öva på att lägga till utifrån den.
  6. Läs om hur andra har gjort. 
  7. Hör av dig till mig så hjälper jag dig!

Varma ord från kunder

”Efter att jag väl bestämde mig för att genomföra programmet, har jag inte ångrat mig en sekund. Med Karolinas underbara pepp fick hon mig att känna mig superbra. Hon lyckades öppna mina ögon och fick mig att se alla mina framgångar, stora som små. Aldrig trodde jag att jag efter 10 veckor skulle tycka att godis smakade illa!” 


– Sofia

”Karolinas erfarenhet guidar mig på ett säkert sätt från det omöjliga till det möjliga. Ett liv i sockerrus till ett sockerfritt liv. Det stannar inte vid 10 veckor men det är en bra början på en livsstilsresa”
 


– Fd. Sockerberoende numera sockerfri.

”Du är en förebild och jag vill vara som du…hahah..nja kanske som du säger..leva mitt liv utifrån mina passioner och drömmar och hitta det jag brinner för varje dag. Att ha en egen coach är guld värt inte en vän eller kompis de håller oftast bara med..en coach är en person som undrar finns det verkligen inte ytterligare ett perspektiv eller flera? Tack för att du är du och hjälper oss som behöver coaching och yoga i kombination, ett sätt att se livet på ett annat sätt.” – GG

Samarbetspartners

Senaste blogginlägg inom ätstörningar

Rapport ätstörningsvård Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar har i samarbete med Johanna Levallius, psykolog och forskare har genomfört en enkätundersökning …

Ätstörningar och Sorg Att som familje eller individ drabbas av en ätstörning innebär en sorg och en förlust, ibland kan de tkönnas …

Hunger versus mättnad. Hunger versus mättnad, eller fri från hunger men ändå inte mätt, är du sugen eller har du tappat din …

Hur kan yoga vara hjälpsamt för att bryta tvångsmässig fysisk aktivitet? De flesta som drabbats av ätstörningar och självskadande beteende använder fysisk …

Behöver du råd inom hälsa?
Kontakta mig så hjälper jag dig

Du når mig enklast på telefon, antingen smsa eller ring. Om jag inte svarar så ringer jag upp snarast.

Föreläsning och workshops

Föreläsning & Workshops

Mina föreläsningar kännetecknas av min förmåga att fånga publiken i medveten närvaro och göra det svåra och komplicerade enkelt. På ett enkelt sätt förklara forskning och litteratur så du kan omsätta den i praktiken. Målet är att du som medverkar tar med dig tankar som du kan använda för kraftfulla resultat.

Rådgivning med Karolina Palmberg

Rådgivning

Är du orolig för dig själv eller någon annan och behöver du rådgivning i din situation?

Boka ett 1a kostnadsfritt samtal (20 minuter) med mig. När du ringer så lyssnar jag och tillsammans kartlägger dina behov i ditt nuläge och jag lyssnar på dina önskemål om hjälp. Med detta som underlag planerar vi tillsammans hur vi kan utforma ett samarbete och upplägg som stämmer överens med din målbild och dina önskemål. 

Coaching

En professionell coachrelation finns när coaching omfattas av en affärsmässig överenskommelse som tydliggör båda parternas ansvar. En professionell coach förbinder sig att tillämpa ICF:s kärnkompetenser och ICF:s etiska riktlinjer. Coaching är samspel mellan coach och klient i en tankeväckande kreativ process som inspirerar att maximera personliga och professionella potential.