Karolina Palmberg

Hjälp mot hetsätning

En person med en hetsätningsstörning äter okontrollerat på relativt kort tid och till skillnad från andra diagnoser exempelvis för bulimikerna och anorektikerna så kompenseras inte matintaget.

 I de fall hetsätningen pågår under många år så leder detta till en övervikt eller fetma med somatiska och psykiatriska komplikationer som följd.

Forskning påvisar att en hetsätningsstörning påverkar individens sociala liv inkluderat relationer i familjen och på arbetsplatsen. I många fall på grund av skam påslag av det förändrade ätbeteendet, skuld över sin situation och i viss mån stigmatisering från samhället.

Vanligaste frågorna om Hetsätning

Hetsatning.png

Vad är hetsätningsstörning?

År 2013 omarbetades diagnosmanualen för att diagnostisera ätstörningar vilket resulterade i att flera nya diagnoser tillkom, Binge Eating disorder (BED) som på svenska blir hetsätningsstörning, med eller utan kompensatoriska beteenden. Hetsätningsstörning förekommer i 1–2 procent av befolkningen Hetsätningsstörningar påminner om Bulimia Nervosa med återkommande perioder av okontrollerat ätande men med skillnaden att den som drabbats inte kompenserar sina hetsätningar med extrem motion eller på annat sätt. Att hetsäta, det vill säga äta stora mängder livsmedel på kort tid och uppleva en kontrollförlust är inget nytt, detta beteendet förekom redan i romartiden på 800 talet. Ibland händer det bara…utan att du vet, plötsligt står du där och äter.En del människor får fysiska symtom, som om deras kroppar behöver mera mat, och det enda sättet att får stopp på suget är att ge kroppen den precis det den behöver.

Vår urgamla hjärna i modern tid:

En gång tidigare i ditt liv upplever du något obehagligt, var uttråkad, allting kändes hopplöst. Du experimenterade med att ”försvinna iväg” genom att äta och smärtan du kände då försvann på något sätt, det uppstod en förändring och du kände dig tröstad. Det gav dig inte det du egentligen ville ha men nära nog och det enda alternativet du hade till hands. Nästa gång när du var i samma eller i en liknande situation så upprepar du din handling och fick ett liknande resultat och du fortsatte med ditt beteende och det blev snart en (o)vana. Över tid blev beteendet mer vanemässigt och automatiserat. Beteendet vidmakthålls av – repetition – intensiteten på känslor.Ju starkare känslor som är inblandade desto mer upplever din hjärna stressfulla eller hotfulla situationer som ett hot.

Skam och skuld

Det känns så bra – ja kanske men det känns inte så bra efter en hetsätning då skam och skuldkänslorna kickar in på att ett icke logiskt sätt. Ensamhet, hopplöshet och depressionen och ångesten som följer blir ofta starkare känslor än de känslorna som skapade hetsätningen från början. Du betalar redan nu ett högt pris genom att hetsäta och det fortsätter att kosta dig I framtiden , det kostar dig obehag, pengar, ensamhet, depressioner, fysiska och somatiska konsekvenser, och sådant som vi ännu inte vet är konsekvenser av att fortsätta att hetsäta. det kostar också på i forma av känslor av skam och skuld, att något så enkelt som att äta skapar så mycket negativa känslor om ätbeteendet är förändrat och felaktigt.

Går hetsätningsstörning att bota?

Det finns lika många sätt att ha en hetsätningsstörning på som det finns drabbade men det finns vissa gemensamma drag och det är det gemensamma som bildar en diagnos och behandling och lösningar. Din hjärna upplever ett hot och du äter något som lugnar dig. Hotet försvinner och hjärnan tolkar det som om att äta något gör så att hotet försvinner. Så enkelt är det och du behöver inte göra det mer komplicerat än så. Intellektuellt förstår du att misslyckas inte är motsatsen till att lyckas, det är en del av att lyckas, att försöka och misslyckas och försöka igen och lära oss av vad som inte fungerade och göra annorlunda och ja det går att bli helt frisk och kunna äta allt och ha en normalvikt.

Varför hetsäter jag?

Det finns många möjliga svar på frågan varför någon hetsäter, men en möjlighet är att kika på hjärnans roll i situationen. En hetsätning reglerar dina känslor från UTSIDAN, andra människor använder alkohol, droger, shopping, sex eller spel och en del använder alla strategier samtidigt. Dessa UTIFRÅN strategier skapar ett beroende. Du blir sårbar och tappar kontrollen över ditt sinne och dina känslor. En del upplever en rädsla av att förlora en vän om de slutar att hetsäta en vän som alltid finns där, som tröstar och ger ett lugn, men det är inte hetsätningen du förlorar utan förmågan att möta djupa känslor med det enda verktyg de tror fungerar, hetsätning. Så om du tar bort hetsätningen utan att plocka fram gömda resurser inifrån så kommer du aldrig att lyckas sluta hetsäta.

Strategier för att sluta hetsäta:​

Senaste blogginlägg på ämnet

Tro inte på dina tankar. Hjärnan har en förmåga att tro på alla tankar som tänks. Att du snabbt blir hungrig efter …

Äter du i smyg?   Flera av mina klienter äter i smyg och gömmer mat och skäms för att äta tillsammans med …

Hur ska jag sluta hetsäta? I mitt arbete på 10100 så genomför vi just nu en forskningsstudie för individer med hetsätningsstörning och …

Du är inte ensam
Kontakta mig så hjälper jag dig

Du når mig enklast på telefon, antingen smsa eller ring. Om jag inte svarar så ringer jag upp snarast.

Föreläsning och workshops

Föreläsning & Workshops

Mina föreläsningar kännetecknas av min förmåga att fånga publiken i medveten närvaro och göra det svåra och komplicerade enkelt. På ett enkelt sätt förklara forskning och litteratur så du kan omsätta den i praktiken. Målet är att du som medverkar tar med dig tankar som du kan använda för kraftfulla resultat.

Rådgivning med Karolina Palmberg

Rådgivning

Är du orolig för dig själv eller någon annan och behöver du rådgivning i din situation? Boka in  ett 1a kostnadsfritt samtal (20 minuter) med mig. När du ringer så lyssnar jag och tillsammans kartlägger dina behov i ditt nuläge och lyssnar på dina önskemål om hjälp. Med detta som underlag planerar vi tillsammans hur vi kan utforma ett samarbete och upplägg som stämmer överens med din målbild. 

Coaching

En professionell coachrelation finns när coaching omfattas av en affärsmässig överenskommelse som tydliggör båda parternas ansvar. En professionell coach förbinder sig att tillämpa ICF:s kärnkompetenser och  ICF:s etiska riktlinjer. Coaching är samspel mellan coach och klient i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar att maximera sin personliga och professionella potential.