Karolina Palmberg

Bli frisk från ätstörning

Det går att bli frisk från sin ätstörning, en process som tar tid och inte har ett riktigt slutdatum, som i på fredag är du frisk och sedan är du det. Det går att bli frisk och fortsätta vara det, det krävs ett arbete över tid och att klara av utmanande situationer handlar om att våga att  använda mod och dina styrkor att utmana ens ätstörda tankar och känslor.

I många år har jag arbetat med många olika klienter och familjer. Att söka hjälp så fort som möjligt är viktigt, så att du kan börja förändra de tankar, känslor och beteenden som utvecklat ätstörningen från första början.

Vanligaste frågorna om att Bli frisk

Bli-frisk.png

Går det att bli frisk från ätstörningar?

Svaret är alltid ja och att jobba med att förändra ätbeteende är det som ger störst påverkan i att förflytta sig från att vara sjuk till att bli helt frisk och den kraftfullaste interventionen. Den enda du kan lita på är dig själv och din egna förmåga, du skapar tankar som skapar känslor och beteenden/ handling. Oavsett hur vi vrider och vänder på olika fakta, tankar, ångest och oro så är det i ditt huvud det skapas och det är också i ditt huvud som det kan ske en förändring. Du kan inte snacka dig ur en ätstörning du behöver jobba med acceptans av nuet och i varje situation välja det friska. Jag säger inte att det är lätt eller ens enkelt men jag säger att det går att bli frisk.

Ditt ätbeteende spelar roll

Det är viktigare hur vi äter, än vad vi äter och att vi äter spelar störst roll på vårt mående. Forskning visar att skapa en bra måltidsordning är det som fungerar i längden för att bli frisk från en ätstörning. Friskt ätbeteende är att vi äter i lite fortare i början och sedan avtar hastigheten; ätbeteendet är decelererat vilket betyder också att vår mättnadskurva följer det decelererade ätandet.Vi blir mätta ca 15 minuter in i måltiden och håller oss mätta ca 3 timmar innan vi behöver fylla på igen. Den som har en ätstörningar äter i samma takt under hela måltiden, de äter linjärt. Vilket betyder att mättnadskänslan inte infinner sig under måltiden utan efteråt. Den som äter decelererat har kontroll men den som äter linjärt har svårt att äta lagom när det är ont om tid eller gott om mat, kontrollen över mättnad, matintaget och kroppsvikten går förlorad.

Dina värderingar om mat

Värderingar fungerar som en inbyggd kompass som avgör hur du väljer, vad du tycker att är viktigt och värdefullt, rätt eller fel och vad du uppskattar i livet. De påverkar dina val, dina attityder och ditt beteende, ofta omedvetet Att kartlägga när det passar med vilken mat och vilka kombinationer av kolhydrater fett och proteiner du behöver för att din kropp ska fungera optimalt. Ditt ätbeteende och dina värderingar är individuella och personliga och du kan inte jämföra dig med andra. Vad är det egentligen att äta för lite eller för mycket och i jämförelse med vem? Är det utifrån tankar och regler om hur du borde äta? Genom att utbilda sig i vilka värderingar som är viktiga ger en startpunkt för att ta kontroll över hunger sug och mättnad.

Frisk från en ätstörning

Några ord om svält

En kropp i svält får uppvisar följande symtom: aptitlöshet eller sug, oro, ångest, och depressioner, uttorkning och näringsbrister. Matsmältningen sjunker och du blir tröttare än vanligt och energiförbrukning i vilan minskar. Koncentrationssvårigheter, rastlöshet, hopplöshet och meningslöshet. Att vara i svält ger också konsekvenser som att du tappar bort hunger och mättnadssignaler, du kan också känna ett ökat behov att öka på din träning och ökad träning kan skapa ökad aptit och flera uppätna kalorier än du hade tänkt dig. Den spontana rörelseglädjen försvinner och du känner ett tvång att träna och misslyckande när du inte tränar så mycket som du borde.Konsekvenser av svält vi inte tänker på då svälten är ett arv från det vi bodde i grottor, när vi samlade och jagade vår mat. Då var svälten hjälpsam genom att driva ut oss på jakt eller att samla in det som fanns i närheten.

Beteendeförändringar

Beteendeförändring är det svåraste du kan göra, och inte få de resultat som du har tänkt dig på en gång är ännu svårare. Det är när känslorna inte längre är i bakgrunden som det blir ohållbart och störigt. Om du länge kompenserat för det du äter så tar det några veckor innan kroppen börjar lita på att det nya sättet. Tillit är ett palindrom det vill säga ett ord som bli oförändrat oavsett om du läser det baklänges eller framlänges och extra intressant om du till det ser tilliten som ett verktyg du håller dig till oavsett vad som händer. Att då våga tänka tankar som är utmanande men inte agera på tankarna, med verktyg som självledarskap, egen makt och resiliens skapas vägen tillbaka till den friska sidan.

Senaste blogginlägg inom Bli frisk

Går det att bli frisk? Svaret är alltid JA! Det finns egentligen bara 2 frågor när det kommer till ätstörningar och självskadandebeteenden. …

Så blev jag frisk från min ätstörning Det går att bli helt frisk från en ätstörning, det är viktigt att veta att …

Extinction Burst – En förklaring till varför det blir sämre innan det blir bättre. Varför blir det sämre innan det blir bättre?  …

Bli frisk från ätstörning med hjälp av traumateorier, yoga och mentalträning I min blogg handlar inläggen oftast om hur du kan med …

Du är inte ensam
Kontakta mig så hjälper jag dig

Du når mig enklast på telefon, antingen smsa eller ring. Om jag inte svarar så ringer jag upp snarast.

Föreläsning och workshops

Föreläsning & Workshops

Mina föreläsningar kännetecknas av min förmåga att fånga publiken i medveten närvaro och göra det svåra och komplicerade enkelt. På ett enkelt sätt förklara forskning och litteratur så du kan omsätta den i praktiken. Målet är att du som medverkar tar med dig tankar som du kan använda för kraftfulla resultat.

Rådgivning med Karolina Palmberg

Rådgivning

Är du orolig för dig själv eller någon annan och behöver du rådgivning i din situation? Boka in  ett 1a kostnadsfritt samtal (20 minuter) med mig. När du ringer så lyssnar jag och tillsammans kartlägger dina behov i ditt nuläge och lyssnar på dina önskemål om hjälp. Med detta som underlag planerar vi tillsammans hur vi kan utforma ett samarbete och upplägg som stämmer överens med din målbild. 

Coaching

En professionell coachrelation finns när coaching omfattas av en affärsmässig överenskommelse som tydliggör båda parternas ansvar. En professionell coach förbinder sig att tillämpa ICF:s kärnkompetenser och  ICF:s etiska riktlinjer. Coaching är samspel mellan coach och klient i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar att maximera sin personliga och professionella potential.