I 20 år har jag arbetat med ätstörningar och självskadandebeteenden. Jag har alltid haft ett samarbete med Tandvården på olika sätt. Både i Region Stockholm och inom Region Dalarna.

Flera av mina klienter har sagt att det var bra att det var hjälpsamt att ni inom tandvården frågade om det ni såg.  Ätstörningar och tandhälsa hör ihop!

En ätstörning syns inte alltid utanpå kroppen men ofta i munnen. Spröd emalj, retningar i munhålan av kräkningar. Karies av mycket intag av socker och snabba kolhydrater. Illa lukt av svält, sura uppstötningar och annat som du som tandläkare, tandsköterska eller tanshygienst noterar när du träffar en patient. Du ser också förändringar över tid. Du ser det förändrade beteendet och jag vet att det kan vara svårt att veta hur och vad jag ska säga om det.

 • mitt 1a tips är att säga precis som det är.
 • skapa en dialog med dina patienter så att de vet att du säger det du säger och frågar det du frågar för att du vill hjälpa dem.
 • skaffa dig fakta och information om hur en ätstörning ser ut och hur de olika diagnoserna påverkar på olika sätt.
 • prata så patienterna förstår ditt språk.
 • våga fråga om du ser något annorlunda och avvikande.
 • ett gott bemötande skapar mod och tillit, så att patienterna vågar söka vård – vet du vart du kan hänvisa vidare och hur det går till och vilka alternativ som finns.

Under april och Maj i år 2022 har jag skapat 6 tillfällen för dig som jobbar som  Tandläkare, Tandsköterska eller Tandhygienist.

Fokus på tandhälsa, ätstörningar och bemötande. 

 • Tisdagar: klockan 17-19.
 • 19/4. 26/4. 3/5.  10/5. 17/5 24/5 och 31/5 – 2022
 • Anmälan sker via mejl: karolina@karolinapalmberg.se
 • Ange datum och hur många ni är som kommer.
 • KOstnad 2500 kronor exlusive moms / per person.

Under kvällen pratar vi om:

 • Vad är en ätstörning?
 • Olika diagnoser behöver olika typer av bemötande?
 • Hur bemöter du och pratar om det du ser?
 • När ska du skicka vidare, tvärprofessionellt samarbete.
 • Vilken är din roll – Vem gör vad?
 • Varför är det viktigt att uppmärksamma så tidigt som möjligt?

Vi är väldigt nöjda! 
Vi är väldigt nöjda med kursen och samtalen som handlade om ätstörningar, dess effekter och motiverande samtalsteknik. Karolinas professionella kunskaper och planering fick alla engagerade och föreläsningen som var av interaktiv art har resulterat i fortsatta diskussioner och eftertänksamhet i verksamheten.
Karin Lindblom, Specialisttandläkare ortodonti, verksamhetschef, Karin Lindbloms tandreglering i Handen/ Haninge.

på min blogg https://karolinapalmberg.se/blogg/ finns många blogg inlägg om ätstöringar, coaching och bemötande. varmt välkomna att läsa!

under kvällen kommer vi också att prata om hur vi kan bemöta triggers och använda motiverande samtal, KASAM modellen och skapa trygghet och självständigt tänkande genom att använda MASLOWS behovstrappa utifrån ert perspektiv samt framkalla förändring genom att lyssna utan att avbryta och att ge patienterna utrymme att skapa mod till att våga berätta och säga som det är.

Är du nyfiken och vill komma? mejla mig på karolina@karolinapalmberg.se eller ring 070 2260746

// VÄLKOMMEN!!! till en kväll om Ätstörningar och tandhälsa!  Karolina 

och lite spännande läsning om barn och fetma och tandhälsa :

https://fetma.se/fetma-och-tandhalsa-finns-det-en-koppling/

https://www.forskning.se/2017/10/24/fokus-pa-tandhalsa-kan-skydda-barn-mot-fetma/

https://www.svd.se/feta-barn-har-samre-tander

Lämna ett svar