Ätstörningar och mental healthday, så oroväckande att det behövs en #Mentalhealthday som är idag den 10 oktober.

Den webbaserade tidningen: Fempers Nyheter är en oberoende feministisk nyhetstidning på webben som utkommer tisdagar och fredagar sedan maj 2021 och som ges ut av Medieföretaget Fempers AB, har idag publicerat en oroväckande artikel med Titel Ätstörningar ökade under pandemin. De skriver följande:

Antalet patienter som fått ätstörningsdiagnos i Region Stockholm de senaste tio åren har fördubblats, enligt en ny rapport. Särskilt kraftig var ökningen undercoronapandemin.

https://fempers.se/2022/2022-10-11/atstorningar-okade-under-pandemin/

I en färsk rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Region Stockholm, framgår det att antalet personer som fått ätstörningsdiagnos de senaste tio åren fördubblats för flickor och kvinnor i åldrarna 11–24 år i Stockholm.

Även om ätstörningar drabbar båda könen är flickor och kvinnor överrepresenterade. Bland de yngre flickorna är det anorexi som är den absolut vanligaste diagnosen och det är också yngre patienter med anorexi som prioriteras i nuläget på ätstörningsmottagningen.

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/09/efter-pandemin-kraftig-okning-av-patienter-med-atstorningar/

Ju tidigare behandling kan sättas in, desto effektivare är den konstaterar Anne-Line Solberg – något som även framhålls i rapporten från Region Stockholm.

Bland annat behövs mer stöd och kunskap om ätstörningar inom primärvården, säger Anna Ohlis.

– Det är lätt att tänka att det bara handlar om avmagrade tjejer, men det är många som plågas utan att det syns utanpå. Med ökad kunskap i primärvården kan fler fångas upp tidigt och få hjälp innan det gått för långt.

Referens: Ohlis A, Jablonska B, Narusyte J, Dal H. Epidemiologisk kartläggning av
ätstörningar och ätstörningsvård i Region Stockholm. Stockholm: Centrum för epidemiologi och
samhällsmedicin, Region Stockholm; 2022. Rapport 2022:11.

I mitt arbete på 10100 så genoför vi just nu en forskningsstudie för individer med hetsätningsstörning och övervikt och fetma, för att precis som i rapporten ser vi att det behövs mer kunskap inom primärvården och en ökad kunskap om behmötande och hur de vill bli bemöta och vilka kontakter de önskar sig.

Ätstörningar och mental healthday 2022-10-10. Jag har ingen vänttetid och möjlighet att ta emot nya familjer eller drabbade eller anhöriga som behöver stöd:

Ring mig på 070- 2260746 eller mejla mig på karolina@karolinapalmberg.se   qr kod instagram

 

Written by: Karolina Palmberg

Leave A Reply:

No comments yet.